Kế toán xây dựng cơ bản và những điều cần phải biết

Kế toán xây dựng là một trong những nghiệp vụ khó nhất của kế toán. Do đó, nhiều bạn còn khá mơ hồ và lúng túng khi xử lý công việc của kế toán xây dựng. Cùng kế toán Việt Hưng giải mã kế toán xây dựng qua bài viết dưới đây nhé!

Đặc điểm chung của kế toán xây dựng cơ bản

– Khi trúng thầu công trình đã có giá trị, khối lượng tham gia thầu công trình là kế toán dựa vào dự toán để tiến hành bóc tách chi phí phục vụ việc hạch toán.

– Mỗi công trình, hạng mục đi kèm đều có dự toán riêng (do bộ phận kỹ thuật cung cấp), kế toán phải tách chi phí cho từng công trình.

– Các công trình thi công nằm ở địa bàn khác nhau nên giá xây dựng ở mỗi địa phương khác nhau. Do vậy, kế toán xây dựng phải biết áp dụng đúng giá ở mỗi tỉnh.

Đặc điểm chung của kế toán xây dựng cơ bản
Đặc điểm chung của kế toán xây dựng cơ bản

– Công trình thường có thời gian thi công kéo dài nên kế toán phải theo dõi chi phí dở dang từng công trình và chỉ tính giá thành khi công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành (có biên bản nghiệm thu).

– Khi xuất vật tư phải phù hợp với dự toán từng công trình.

– Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu phải đúng thời điểm.

Các công việc phải làm của kế toán xây dựng

  • Dựa vào dự toán công trình, tập hợp nguyên vật liệu đưa vào định mức của từng công trình
  • Lập bảng chấm công và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thực tế của từng công trình.
  • Theo dõi các chi phí máy thi công cụ thể của từng công trình (ca máy….)
  • Tập hợp chi phí của từng công trình và tính giá thành của từng công trình
  • Lập báo cáo theo dõi chi tiết từng công trình : Tên công trình, giá trị dự toán, ngày khởi công, ngày hoàn thành, giá trị quyết toán, giá trị xuất hóa đơn, ngày xuất hóa đơn ….Từng năm, các bạn cần tập hợp công trình nào đã nghiệm thu, hoàn thành và công trình nào còn dở dang chuyển năm sau. Báo cáo này không những phục vụ nội bộ trong DN mà còn phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra sau này.
  • Sắp xếp hồ sơ từng công trình một cách khoa học và hợp lý, đồng thời lưu ý: hồ sơ xây dựng không phải lúc nào cũng có ngay và đủ, kế toán cần đốc thúc kỹ thuật/ người chịu trách nhiệm bổ sung cho đầy đủ (từ hồ sơ dự toán, thương thảo ký hợp đồng, bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công, hồ sơ quyết toán, hồ sơ thanh toán…)
  • Giải trình các số liệu liên quan khi các cơ quan thanh tra, kiểm tra yêu cầu.

Các bước thực hiện của kế toán xây dựng

Các bước thực hiện của kế toán xây dựng
Các bước thực hiện của kế toán xây dựng

Chuẩn bị, lưu trữ thông tin:

+ Hơp đồng thi công, bảng dự toán từ phòng kỹ thuật, hợp đồng thuê nhân công, thuê lao động thời vụ, hơp đồng thuê thầu phụ;

+ Biên bản nghiệm thu theo giai đoạn, nghiệm thu toàn bộ, thanh lý hợp đồng;

+ Lưu trữ đầy đủ các chứng từ phát sinh;

+ Đối chiếu giữa dự toán và thực tế phát sinh. Đối chiếu giữa chứng từ đầu vào và chi phí thực tế để lên kế hoạch cân đối đầu vào;

+ Biên bản đối chiếu công nợ, giấy đề nghị thanh toán….

Đối với NVL chính (621):

+ Trường hợp mua hàng xuất luôn cho công trình không qua kho: 331/621 ghi nhận chi tiết theo vât tư từng công trình.

+ Trường hơp mua hàng nhập kho rồi xuất cho công trình: 331/152 => 152/621 ghi nhận chi tiết theo vât tư từng công trình.

+ Điều chuyển NVL từ công trình này sang công trình khác (nếu có): lập phiếu điều chuyển kho ghi nhận chi tiết vật tư, công trình chuyển, công trình nhận.

+ Nhập kho NVL thừa từ công trình về. Ghi giảm 621, ghi tăng 152.

– Đối với chi phí nhân công (622):

+ Chuẩn bị hợp đồng thuê nhân công thời vụ, hợp đồng giao khoán;

+ Hạch toán chi phí nhân công: 334/622 chi tiết theo công trình. Trường hợp không chi tiết đươc sẽ tập hợp chung để phân bổ. Chi phí nhân công thường đươc ghi nhận và hạch toán vào cuối tháng.

– Đối với chi phí máy thi công (623):

+ Trích khấu hao theo từng tháng. Đối với máy thi công tham gia nhiều công trình thì kế toán đưa ra mỗi công trình sử dụng trong khoảng thời gian nào để phân bổ khấu hao cho công trình đó;

+ Trường hợp khó xác định thì kế toán tập hợp chung để phân bổ vào cuối tháng.

– Đối với chi phí thầu phụ (627):

+ Kế toán ghi nhận chứng từ, hóa đơn từ nhà thầu phụ và tập hợp thẳng vào công trình thuê thầu phụ: 331/627;

+ Không nên để nhà thầu phụ xuất 1 hóa đơn cho nhiều công trình nhận thầu;

+- Đối với chi phí chung khác (627) như: chi phí dịch vụ mua ngoài, khấu hao TSCĐ khác, CCDC, chi phí trả trước, nhân viên quản lý giám sát công trình….

+ Kế toán hạch toán chi phí cho công trình: 111, 112, 142, 242, 334…/627 chi tiết theo công trình;

+ Đối với các chi phí không xác định cụ thể cho công trình nào thì kế toán tập hợp chung để phân bổ.

– Kiểm tra, xử lý:

+ Phân bổ các chi phí tâp hợp chung cho các công trình. Thông thường phân bổ theo 621;

+ Rà soát lại các chứng từ để xem tính đúng đắn để đưa phương án điều chỉnh, bổ sung;

+ Hạch toán thuế tạm tính đối với công trình ngoại tỉnh.

– Lập báo cáo:

+ Các báo cáo công nợ, kho theo công trình;

+ Các báo cáo giá thành: Bảng cân đối phát sinh công trình, báo cáo giá thành công trình, tổng hợp, chi tiết NVL phát sinh theo công trình, lãi lỗ theo công trình….

+ So sánh chi phí thực tế với giá thành dự toán.

– Theo dõi công nợ và thanh toán từ chủ đầu tư:

+ Hỗ trợ nhập bảng dự toán vào phần mềm. Đồng thời so sánh giữa giá thành dự toán và chi phí thực tế chi tiết theo từng chỉ tiêu trong dự toán.

+ Cho phép theo dõi công trình theo nhiều cấp (hạng mục, gói thầu, giai đoạn). Khi đó tổng chi phí, doanh thu của các công trình cấp dưới sẽ bằng chi phí, doanh thu của công trình mẹ.

+ Tập hợp chi phí chi tiết theo từng loại: Nguyên vật liệu, nhân công thi công, máy thi công, chi phí thầu phụ, các chi phí thi công khác cho từng công trình hoặc tâp hợp chung.

+ Cho phép trích và phân bổ tư động các chi phí: khấu hao TSCĐ, mức phân bổ CCDC, chi phí trả trước, chi phí máy thi công. Cho phép trích phân khấu hao theo ngày tự động đối với các máy thi công, tài sản tham gia nhiều công trình trong kỳ.

+ Cho phép phân bổ tự động các chi phí không xác định cụ thể cho công trình nào.

+ Quản lý số liệu liên năm và lũy kế phát sinh từ khi khởi công.

+ Theo dõi công nợ và thanh toán đối với nhà thầu phụ.

+ Theo dõi tồn kho theo công trình.

+ Tính giá thành, ghi nhận doanh thu chi tiết và phản ánh kết quả kinh doanh theo từng công trình.

+ Phản ánh báo cáo đa chiều, đa chỉ tiêu, đa dạng báo cáo, cho phép tự sắp xếp, tự hiển thi các trường thông tin trên báo cáo, truy xuất ngược.

Trên đây là bài viết chia sẻ về kế toán xây dựng của kế toán Việt Hưng. Hi vọng thông tin trên hữu ích với các bạn kế toán viên. Nếu cần hỗ trợ hoặc tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi qua fanpage.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận