Cách tạo tài khoản doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tạo tài khoản Doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia là nơi cung cấp những thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công bố thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan và những dịch vụ công khác cho cá nhân và doanh nghiệp. Vì vậy việc doanh nghiệp có tài khoản và đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia là cần thiết. Sau đây Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin dịch vụ Công Quốc gia như sau:

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Theo Quyết định 31/2021/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý, vận hành , khai thác Cổng dịch vụ Công Quốc gia.

1. Lợi ích của Cổng thông tin dịch vụ công Quốc gia

Theo Điều 7 Quyết định 31/2021/QĐ-TTg quy định:

Thông tin cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia:

“1. Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công bố thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Thông tin hướng dẫn, hỏi đáp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan.

3. Thông tin, thông báo về tiếp nhận, trả kết quả, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, về tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

4. Thông tin tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

5. Thông tin về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khảo sát sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

6. Thông tin báo cáo, số liệu, thống kê liên quan đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công khác.

7. Thông tin địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử hướng dẫn của các cơ quan, cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; thông tin chủ quản, quản lý, duy trì hoạt động Cổng Dịch vụ công; thông tin đường dây nóng, tổng đài hỗ trợ.

8. Thông tin về nghĩa vụ tài chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

9. Thông tin về dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

10. Thông tin về điều khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia.

11. Các thông tin khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.

2. Cách tạo tài khoản cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin dịch vụ công Quốc gia

LƯU Ý: Công cụ để có thể tạo được tài khoản là có chữ ký số (Token) vẫn dùng để gửi hồ khai thuế điện tử. 

BƯỚC 1: Cắm chữ ký số của doanh nghiệp vào

BƯỚC 2: 

– Truy cập website:https://dichvucong.gov.vn

– Chọn “Đăng Ký”

tạo tài khoản cho doanh nghiệp 1
Truy cập đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia

Trong mục Đăng ký:

– Chọn “Doanh nghiệp”

– Chọn “USB ký số”

tạo tài khoản cho doanh nghiệp 2
Xác minh USB ký số

Trong mục Đăng ký USB ký số chọn “Tải về và cài đặt công cụ ký điện tử trên Windows & MacOS tại đây”

Sau khi cài đặt xong  công cụ ký số các bạn chọn “Đăng ký”

tạo tài khoản cho doanh nghiệp 3
Chọn Đăng ký tạo tài khoản

– Chọn “More choices”

– Chọn Đúng chữ ký số của doanh nghiệp

– Chọn “OK”

tạo tài khoản cho doanh nghiệp 4
Danh sách chứng thư số

Nhập Mã Pin của Chữ ký số vào

tạo tài khoản cho doanh nghiệp 5
Kiểm tra mã PIN

Màn hình hiện giao diện như hình bên dưới và nhập 2 thông tin bắt buộc

Email *: Ví dụ: Viethung2023@gmail.com

Nhập mã xác thực *: Ví dụ: eatq2k

– Chọn “Đăng ký”

tạo tài khoản cho doanh nghiệp 6
Đăng ký cổng dịch vụ công quốc gia

Hệ thống báo đăng ký thành công  là được.

3. Cách Đăng nhập tài khoản của doanh nghiệp trên Cổng thông thi dịch vụ công quốc gia

Sau đó các bạn vào kiểm tra xem đã thực hiện đăng ký thành công hay chưa bằng cách đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia như sau:

– Truy cập website: “https://dichvucong.gov.vn

– Chọn “Đăng nhập”

tạo tài khoản cho doanh nghiệp 7
Truy cập cổng dịch vụ công quốc gia

– Chọn “Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia”

tạo tài khoản cho doanh nghiệp 8
Truy cập tài khoản

Trong mục Đăng nhập chọn “Usb ký số”

–  Chọn “Đăng nhập”

tạo tài khoản cho doanh nghiệp 9

– Chọn “More choices”

– Chọn Đúng chữ ký số của doanh nghiệp

– Chọn “OK”

tạo tài khoản cho doanh nghiệp 10

Nhập Mã Pin của Chữ ký số vào

tạo tài khoản cho doanh nghiệp 11

Màn hình hiện giao diện như bên dưới là các bạn đã đăng ký tài khoản và đăng nhập thành công.

tạo tài khoản cho doanh nghiệp 12

Trên đây Kế toán Việt Hưng đã hướng dẫn các bạn cách Đăng ký và Đăng nhập vào tài khoản của doanh nghiệp trên Cổng thông tin dịch vụ Công quốc gia. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích các bạn trong công việc kế toán của mình. Chúc các bạn học tốt.

0 0 Bình chọn
Bình chọn