Hướng dẫn điều chỉnh bổ sung sai sót kê khai thuế

Kê khai thuế là nghiệp vụ mỗi năm kế toán viên phải làm và nộp lên cho cơ quan thuế kiểm tra. Tuy nhiên, nhiều kế toán viên sẽ bối rối khi kê khai thuế sai. Vậy điều chỉnh bổ sung sai sót kê khai thuế như thế nào? 

thue 1 1

Điều 10, Khoản 5, Điểm a Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Sau khi hết hạn nộp hồ sơ thuế theo quy định, nếu người nộp thuế phát hiện sai sót. Thì được phép kê khai bổ sung nộp lại, trước khi cơ quan thuế kiểm tra. Tuy nhiên, với từng sắc thuế, thực hiện bổ sung khác nhau.

Điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

 • Không có tờ khai quyết toán thuế năm nên khi phát hiện tờ khai thuế GTGT bị sai sót doanh nghiệp kê khai bổ sung trực tiếp vào kỳ khai thuế phát hiện sai sót.
 • Doanh nghiệp phải phân bổ số thuế được khấu trừ trong năm, nếu có phân bổ sai trong các kỳ tính thuế, thì chỉ điều chỉnh vào kỳ phân bổ cuối cùng của năm có sai sót về phân bổ số thuế được khấu trừ

Điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân

 • Doanh nghiệp chưa nộp tờ khai quyết toán thuế năm thì doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ (tháng, quý) có sai sót trước khi tổng hợp số liệu vào tờ khai quyết toán thuế năm.
 • Doanh nghiệp đã nộp tờ khai quyết toán thuế năm thì doanh nghiệp chỉ khai bổ sung điều chỉnh sai sót vào tờ khai quyết toán thuế năm.
 • Doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán năm, làm thay đổi số thuế phải nộp, nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và nộp bổ sung thuế cùng với tính tiền chậm nộp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 17 bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

Thuế TNDN từ quý 4/không còn tờ  khai quý, chỉ còn quyết toán thuế, vì vậy:

Doanh nghiệp chưa nộp tờ khai quyết toán thuế năm thì:

 • Nộp bổ sung số thuế nộp thiếu của quý có sai sót, trước khi tổng hợp số liệu vào tờ khai quyết toán thuế năm.
 • Nếu có số thuế nộp thừa, thì được bù trừ vào nghĩa vụ thuế của kỳ tính thuế sau

Doanh nghiệp đã nộp tờ khai quyết toán thuế năm thì:

 • Khai bổ sung điều chỉnh sai sót vào tờ khai quyết toán thuế năm.
 • Doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán năm, làm thay đổi số thuế phải nộp. Nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của quý thì nộp bổ sung tiền thuế quý và tính tiền chậm nộp.

Lưu ý khi điều chỉnh sai sót kê khai thuế 

kê khai thuế

Khi kê khai thuế GTGT các Doanh nghiệp thường không tránh được những sai sót như: làm tăng hoặc giảm số thuế phải nộp, làm tăng hoặc giảm số thuế được khấu trừ. Do vậy:

 • Khi tờ khai đã gửi đến cơ quan thuế mà phát hiện sai sót, nhưng vẫn còn trong hạn kê khai. Thì doanh nghiệp chỉ cần lập lại tờ khai theo số liệu đã điều chỉnh đúng và nộp lại cho cơ quan thuế .
 • Khi tờ khai đã gửi đến cơ quan thuế mà phát hiện sai sót,  nhưng đã hết hạn kê khai thuế thì thực hiện khai bổ sung.

+ Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn. Thì chỉ lập tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh. Và gửi tài liệu giải thích kèm theo. Không phải lập bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

+ Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung. Và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

Khai điều chỉnh làm thay đổi tiền thuế được khấu trừ thì:

 • Nếu khai điều chỉnh làm tăng tiền thuế được khấu trừ. Thì ngoài việc làm KHBS lại tờ khai sai, phải ghi số tiền thuế tăng thêm ở chỉ tiêu 43 trên mẫu KHBS vào chỉ tiêu 38 của tờ khai tháng/quý hiện tại.
 • Nếu khai điều chỉnh làm giảm tiền thuế được khấu trừ thì ngoài việc làm KHBS lại tờ khai sai, phải ghi số tiền thuế được khấu trừ giảm ở chỉ tiêu 43 trên mẫu KHBS vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng/quý hiện tại.
 • Nếu khai điều chỉnh làm giảm tiền thuế được khấu trừ đồng thời làm tăng tiền thuế phải nộp. Thì ngoài việc làm KHBS lại tờ khai sai, phải ghi số tiền thuế được khấu trừ giảm ở chỉ tiêu 43 của tờ KHBS vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng/quý hiện tại. Đồng thời nộp ngay số tiền thuế tăng thêm ở chỉ tiêu 40 và số tiền nộp chậm vào NSNN.

Đối với Thuế TNDN

 • Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý.
 • Doanh nghiệp căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh để thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên cần chú ý:
 • Nếu tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán. Tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.
 • Đối với số thuế TNDN tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà DN chậm nộp so với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Sai sót trong kê khai thuế là điều khó tránh khỏi khi làm. Do đó, mỗi kế toán viên cần cẩn trọng khi kê khai thuế, đồng thời bổ sung hiểu biết về cách xử lý khi xảy ra tình trạng sai sót kê khai thuế. 

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thẩm Nguyễn
Thẩm Nguyễn
Bình chọn :
     

Cho e hỏi là khi xử lý hoá đơn bằng cách XOÁ BỎ thì phải đợi thuế duyệt mẫu 04ss mới được xử lý hoá đơn và kk huỷ đúng không ạ. Còn THAY THẾ/ĐIỀU CHỈNH thì xử lý trước, gởi mẫu 04ss sau (miễn gởi trong kỳ kê khai). Em cảm ơn mọi người hỗ trợ ạ

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Thẩm Nguyễn

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

Trường quá trình làm việc mình thường hủy hóa đơn rồi mới làm thông báo sai sót gửi lên thuế, xuất hóa đơn mới luôn, chứ đợi thuế duyệt mới xuất hóa đơn thì hóa đơn lại bị xuất sang ngày khác mất, đợi mà chưa thấy thuế duyệt thì mình liên hệ thuế nhờ duyệt giùm.

Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!