Hoạt động kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh TK 911

Kế toán Việt Hưng chia sẻ đến bạn đọc nội dung kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh của tài khoản 911. Hoạt động kế toán bao gồm những gì? Phương pháp hạch toán tài khoản 911? Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trong bài viết sau.

-ke-toan-doanh-thu-chi-phi-va-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh

1. Nguyên tắc kế toán

Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.

 • Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.
 • Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác. Và các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán.

 • Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính…).
 • Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ.

Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này

 • Là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911

Bên Nợ:

 • Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;
 • Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;
 • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp;
 • Kết chuyển lãi.

Bên Có:

 • Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ;
 • Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh không có tài khoản cấp 2.

3. Phương pháp hạch toán kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh"

Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

       Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

       Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

       Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

       Có TK 635 – Chi phí tài chính

       Có TK 811 – Chi phí khác.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

       Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập hoãn lại”:

 • Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có. Thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

       Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

 • Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn số phát sinh Có TK 8212. Kế toán kết chuyển số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

       Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

       Có TK 641 – Chi phí bán hàng.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

       Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

 • Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

       Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 • Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

       Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ nhưng không theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực hiện kết chuyển kết quả kinh doanh trong kỳ lên đơn vị cấp trên:

 • Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

       Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

 • Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ

        Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Trên đây là những chia sẻ của Kế Toán Việt Hưng hy vọng sẽ giúp ích phần nào đó cho các bạn trong quá trình làm việc kế toán của mình – Mọi thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ: 098.868.0223 – 091.292.9959 – 098.292.9939 để được tư vấn miễn phí – chuyên sâu TẤT TẦN TẬT mọi vấn đề.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...