Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC

Kế toán Việt Hưng chia sẻ hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC cho các bạn kế toán tham khảo.

tài khoản kế toán
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC

 

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC

Số TT

Số hiệu TK cấp 1

Số hiệu TK cấp 2, 3

Tên tài khoản

Phạm vi áp dụng
A

CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG

LOẠI 1
1111111Tiền mặtMọi đơn vị
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
2112112Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạcMọi đơn vị
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
3113113Tiền đang chuyểnMọi đơn vị
4121121Đầu tư tài chínhĐơn vị sự nghiệp
5131131Phải thu khách hàngMọi đơn vị
6133133Thuế GTGT được khấu trừMọi đơn vị
1331Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
7136136Phải thu nội bộMọi đơn vị
8137137Tạm chiMọi đơn vị
1371Tạm chi bổ sung thu nhập
1374Tạm chi từ dự toán ứng trước
1378Tạm chi khác
9138138Phải thu khácĐơn vị có phát sinh
1381Phải thu tiền lãi
1382Phải thu cổ tức/lợi nhuận
1383Phải thu các khoản phí và lệ phí
1388Phải thu khác
10141141Tạm ứngMọi đơn vị
11152152Nguyên liệu, vật liệuMọi đơn vị
12153153Công cụ, dụng cụMọi đơn vị
13154154Chi phí SXKD, dịch vụ dở dangĐơn vị sự nghiệp
14155155Sản phẩmĐơn vị sự nghiệp
15156156Hàng hóaĐơn vị sự nghiệp
LOẠI 2
16211211Tài sản cố định hữu hìnhMọi đơn vị
2111Nhà cửa, vật kiến trúc
21111Nhà cửa
21112Vật kiến trúc
2112Phương tiện vận tải
21121Phương tiện vận tải đường bộ
21122Phương tiện vận tải đường thủy
21123Phương tiện vận tải đường không
21124Phương tiện vận tải đường sắt
21128Phương tiện vận tải khác
2113Máy móc thiết bị
21131Máy móc thiết bị văn phòng
21132Máy móc thiết bị động lực
21133Máy móc thiết bị chuyên dùng
2114Thiết bị truyền dẫn
2115Thiết bị đo lường thí nghiệm
2116Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm
2118Tài sản cố định hữu hình khác
17213213Tài sản cố định vô hìnhMọi đơn vị
2131Quyền sử dụng đất
2132Quyền tác quyền
2133Quyền sở hữu công nghiệp
2134Quyền đối với giống cây trồng
2135Phần mềm ứng dụng
2138TSCĐ vô hình khác
18214214Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐMọi đơn vị
2141Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình
2142Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình
19241241Xây dựng cơ bản dở dangĐơn vị có phát sinh
2411Mua sắm TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Nâng cấp TSCĐ
20242242Chi phí trả trướcMọi đơn vị
21248248Đặt cọc, ký quỹ, ký cượcMọi đơn vị
LOẠI 3
22331331Phải trả cho người bánMọi đơn vị
23332332Các khoản phải nộp theo lươngMọi đơn vị
3321Bảo hiểm xã hội
3322Bảo hiểm y tế
3323Kinh phí công đoàn
3324Bảo hiểm thất nghiệp
24333333Các khoản phải nộp nhà nướcMọi đơn vị
3331Thuế GTGT phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332Phí, lệ phí
3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335Thuế thu nhập cá nhân
3337Thuế khác
3338Các khoản phải nộp nhà nước khác
25334334Phải trả người lao độngMọi đơn vị
3341Phải trả công chức, viên chức
3348Phải trả người lao động khác
26336336Phải trả nội bộMọi đơn vị
27337337Tạm thuMọi đơn vị
3371Kinh phí hoạt động bằng tiền
3372Viện trợ, vay nợ nước ngoài
3373Tạm thu phí, lệ phí
3374Ứng trước dự toán
3378Tạm thu khác
28338338Phải trả khácĐơn vị có phát sinh
3381Các khoản thu hộ, chi hộ
3382Phải trả nợ vay
3383Doanh thu nhận trước
3388Phải trả khác
29348348Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cượcĐơn vị sự nghiệp
30353353Các quỹ đặc thùĐơn vị sự nghiệp
31366366Các khoản nhận trước chưa ghi thuMọi đơn vị
3661NSNN cấp
36611Giá trị còn lại của TSCĐ
36612Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho
3662Viện trợ, vay nợ nước ngoài
36621Giá trị còn lại của TSCĐ
36622Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho
3663Phí được khấu trừ, để lại
36631Giá trị còn lại của TSCĐ
36632Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho
3664Kinh phí đầu tư XDCB
LOẠI 4
32411411Nguồn vốn kinh doanhĐơn vị sự nghiệp
33413413Chênh lệch tỷ giá hối đoáiMọi đơn vị
34421421Thặng dư (thâm hụt) lũy kếMọi đơn vị
4211Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp
4212Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động SXKD, dịch vụ
4213Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài chính
4218Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động khác
35431431Các quỹMọi đơn vị
4311Quỹ khen thưởng
43111NSNN cấp
43118Khác
4312Quỹ phúc lợi
43121Quỹ phúc lợi
43122Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ
4313Quỹ bổ sung thu nhập
4314Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
43141Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp
43142Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ
4315Quỹ dự phòng ổn định thu nhậpCơ quan nhà nước
36468468Nguồn cải cách tiền lươngMọi đơn vị
LOẠI 5
37511511Thu hoạt động do NSNN cấpMọi đơn vị
5111Thường xuyên
5112Không thường xuyên
5118Thu hoạt động khác
38512512Thu viện trợ, vay nợ nước ngoàiĐơn vị có nhận viện trợ, vay nợ nước ngoài
5121Thu viện trợ
5122Thu vay nợ nước ngoài
39514514Thu phí được khấu trừ, để lạiĐơn vị có thu phí được khấu trừ, để lại
40515515Doanh thu tài chínhĐơn vị sự nghiệp
41531531Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụĐơn vị sự nghiệp
LOẠI 6
42611611Chi phí hoạt độngMọi đơn vị
6111Thường xuyên
61111Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
61112Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
61113Chi phí hao mòn TSCĐ
61118Chi phí hoạt động khác
6112Không thường xuyên
61121Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên 
61122Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
61123Chi phí hao mòn TSCĐ
61128Chi phí hoạt động khác
43612612Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoàiĐơn vị có nhận viện trợ, vay nợ nước ngoài
6121Chi từ nguồn viện trợ
6122Chi từ nguồn vay nợ nước ngoài
44614614Chi phí hoạt động thu phíĐơn vị có thu phí
6141Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
6142Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
6143Chi phí khấu hao TSCĐ
6148Chi phí hoạt động khác
45615615Chi phí tài chínhĐơn vị sự nghiệp
46632632Giá vốn hàng bánĐơn vị sự nghiệp
47642642Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụĐơn vị sự nghiệp
6421Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
6422Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
6423Chi phí khấu hao TSCĐ
6428Chi phí hoạt động khác
48652652Chi phí chưa xác định đối tượng chịu chi phíMọi đơn vị
6521Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
6522Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
6523Chi phí khấu hao và hao mòn TSCĐ
6528Chi phí hoạt động khác
LOẠI 7
49711711Thu nhập khácMọi đơn vị
7111Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản
7118Thu nhập khác
LOẠI 8
50811811Chi phí khácMọi đơn vị
8111Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản
8118Chi phí khác
51821821Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệpĐơn vị sự nghiệp
LOẠI 9
52911911Xác định kết quảMọi đơn vị
9111Xác định kết quả hoạt động hành chính, sự nghiệp
9112Xác định kết quả hoạt động SXKD, dịch vụ
9113Xác định kết quả hoạt động tài chính
9118Xác định kết quả hoạt động khác
91181Kết quả hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản
91188Kết quả hoạt động khác
B

CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

11001Tài sản thuê ngoài
22002Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công
34004Kinh phí viện trợ không hoàn lại
0041Năm trước
00411Ghi thu – ghi tạm ứng
00412Ghi thu – ghi chi
0042Năm nay
00421Ghi thu – ghi tạm ứng
00422Ghi thu – ghi chi
46006Dự toán vay nợ nước ngoài
0061Năm trước
00611Tạm ứng
00612Thực chi
0062Năm nay
00621Tạm ứng
00622Thực chi
57007Ngoại tệ các loại
68008Dự toán chi hoạt động
0081Năm trước
00811Dự toán chi thường xuyên
008111Tạm ứng
008112Thực chi
00812Dự toán chi không thường xuyên
008121Tạm ứng
008122Thực chi
0082Năm nay
00821Dự toán chi thường xuyên
008211Tạm ứng
008212Thực chi
00822Dự toán chi không thường xuyên
008221Tạm ứng
008222Thực chi
79009Dự toán đầu tư XDCB
0091Năm trước
00911Tạm ứng
00912Thực chi
0092Năm nay
00921Tạm ứng
00922Thực chi
0093Năm sau
00931Tạm ứng
00932Thực chi
812012Lệnh chi tiền thực chi
0121Năm trước
01211Chi thường xuyên
01212Chi không thường xuyên
0122Năm nay
01221Chi thường xuyên
01222Chi không thường xuyên
913013Lệnh chi tiền tạm ứng
0131Năm trước
01311Chi thường xuyên
01312Chi không thường xuyên
0132Năm nay
01321Chi thường xuyên
01322Chi không thường xuyên
1014014Phí được khấu trừ, để lại
0141Chi thường xuyên
0142Chi không thường xuyên
1118018Thu hoạt động khác được để lại
0181Chi thường xuyên
0182Chi không thường xuyên

Các bạn tải hệ thống tài khoản theo Thông tư 107/2017/TT-BTC  TẠI ĐÂY

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho cá bạn nhà kế – Chúc các bạn thành công trong cuộc sống!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...