Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân cho cá nhân chuẩn chỉnh | Hợp pháp

Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân cho cá nhân – Trong nhiều trường hợp, vì một lý do bất khả kháng mà bạn không thể tham gia giải quyết một công việc nào đó thì sẽ lập giấy ủy quyền một người khác. Giấy ủy quyền là một loại văn bản rất phổ biến hiện nay. Dưới đây Kế toán Việt Hưng  cập nhật mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân mới nhất hiện nay. 

mẫu giấy ủy quyền của cá nhân cho cá nhân
Mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân chuẩn chỉnh | Hợp pháp

Trong nhiều trường hợp, vì một lý do bất khả kháng mà bạn không thể tham gia giải quyết một công việc nào đó thì sẽ lập giấy ủy quyền một người khác. Giấy ủy quyền là một loại văn bản rất phổ biến hiện nay. Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân mới  nhất hiện nay. 

1. Giấy ủy quyền là gì? 

Giấy ủy quyền cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định trong nội dung của giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền cá nhân thường có tính chất đơn giản và tuyệt đối không chứng thực giấy ủy quyền liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản (theo Khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP)

2. Một số trường hợp đặc biệt về ủy quyền cần lưu ý 

– Cha mẹ là người đại diện đương nhiên (không cần ủy quyền) đối với con chưa thành niên (được hiểu dưới 15 tuổi);

– Người từ đủ 15 tuổi (mười lăm) đến chưa đủ 18 tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền (trừ trường hợp pháp luật có quy định giao dịch dân sự đó phải do người từ đủ 18 tuổi trở lên xác lập và thực hiện) quy định tại Khoản 3 Điều 138 Bộ luật dân sự năm 2015 về đại diện theo ủy quyền;

– Vợ chồng cũng có thể xác lập giấy ủy quyền để định đoạt tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân theo Khoản 3 Điều 213 Bộ luật dân sự năm 2015 về sở hữu chung vợ chồng.

mẫu giấy ủy quyền cá nhân
Phân biệt Uỷ thác và Uỷ quyền

3. Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân cho cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-O0O—- 

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015

– Căn cứ vào nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm .., tại …………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

– Ông: (1) …………………………..      Sinh năm:………..                                      

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………….. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

– Cùng vợ là bà:  …………………………..      Sinh năm:………….                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do …………………………………. cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi ủy quyền cho:

Ông/bà:  …………………………..        Sinh năm:………..                                      

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Điều 1. Căn cứ ủy quyền (2) ……………………………………………………………………………………

Vì lý do công việc nên nay chúng tôi ủy quyền cho ông/bà ………………….…. có số CMND/CCCD/Hộ chiếu và hộ khẩu thường trú như trên thực hiện các công việc sau:

Điều 2. Phạm vi ủy quyền

– Ông/bà …………… được quyền thay mặt và đại diện cho chúng tôi (3) …………………………………………………………………………………………………………………….

– Trong phạm vi uỷ quyền, ông/bà ………. được thay mặt chúng tôi lập, ký tên vào tất cả các loại giấy tờ liên quan phục vụ cho việc thực hiện công việc được ủy quyền, được đóng các loại thuế, phí, lệ phí, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung uỷ quyền này.

Điều 3. Thù lao ủy quyền Giấy ủy quyền này (4)…… thù lao.

Điều 4. Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày Giấy ủy quyền này được ký cho đến khi ông/bà …………… thực hiện xong công việc được ủy quyền nêu trên hoặc khi Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

II. CAM KẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN

– Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi công việc do ông………………… nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

– Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành..….bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…… bản chịu trách nhiệm thi hành./.

Giấy ủy quyền này được lập thành …. Bản chính, mỗi bên giữ …bản chính.

Người ủy quyền 

 (ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền 

 (ký, ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

(1) Ghi rõ thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền gồm: Họ và tên, năm sinh, số CMND/hộ chiếu/CCCD, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp kèm địa chỉ liên hệ

(2) Những căn cứ pháp lý liên quan đến nội dung của công việc được đề cập đến trong giấy ủy quyền

(3) Mục này ghi rõ nội dung cũng như phạm vi ủy quyền

(4) Nếu Giấy ủy quyền có thù lao thì ghi rõ số tiền thù lao (mẫu giấy ủy quyền của cá nhân cho cá nhân)

*Trường hợp áp dụng mẫu giấy ủy quyền của cá nhân cho cá nhân trên:

(1) Ủy quyền nhận lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp phải được công chứng, hoặc chứng thực tại UBND xã, phường

(2) Ủy quyền định đoạt trong việc mua bán quyền sử dụng đất phải được công chứng

(3) Ủy quyền của công ty cho cá nhân, pháp nhân khác phải được đóng dấu công ty và ký bởi người đại diện hợp pháp của công ty

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền của cá nhân cho cá nhân chuẩn chỉnh mới nhất hiện hành. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc bạn hãy đặt câu hỏi trên CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhé. Chúc các bạn thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...