Giáo trình kế toán doanh nghiệp sản xuất – thương mại & dịch vụ

Bạn đang cần tìm bộ giáo trình kế toán doanh nghiệp thực tế ứng dụng làm việc ngay? Cần có kinh nghiệm xử lý nghiệp vụ dễ dàng ứng tuyển thành công vị trí kế toán nhiều công ty. Muốn học mở rộng đa lĩnh vực nhận thêm dịch vụ kế toán về nhà tăng thêm thu nhập. Vậy còn lý do nào làm bạn ngần ngại mà không đăng ký học tại Kế toán Việt Hưng ngay hôm nay

Mô hình rộng kinh doanh tập đoàn đa lĩnh vực không còn xa lạ, nay đã có thêm mô hình doanh nghiệp thành lập nhiều hơn 2 lĩnh vực trong một đơn vị. Mục đích giảm thiểu rủi ro trong chiến lược tăng trưởng và đồng thời, hợp lý hóa cả hoạt động sản xuất và thương mại. Cho phép tiếp nhận và bán trên nhiều nền tảng để tiếp cận số lượng khách hàng lớn hơn, cho thấy cơ hội mở một kênh bán hàng mới giúp tạo ra lợi nhuận thu từ nhiều nguồn. Từ đó cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh doanh mà vẫn tối ưu hóa số thuế phải nộp. Đòi hỏi người làm kế toán có trình độ chuyên môn cao cũng phải có kinh nghiệm ít nhất 2 – 3 lĩnh vực trở lên để xử lý các tình huống phát sinh nhiều mảng lĩnh vực.

giáo trình kế toán doanh nghiệp
Giáo trình kế toán doanh nghiệp sản xuất – thương mại & dịch vụ

Kế toán Việt Hưng xây dựng bộ giáo trình kế toán doanh nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ. Để cho việc đào tạo kế toán cho các bạn học viên học trong lĩnh vực thương mại dịch vụ ngày càng tốt hơn. Nội dung bộ giáo trình điện tử này được sửa đổi bổ sung nâng cấp theo quy định để nhắm đáp ứng các nhu cầu thiết thực cho các bạn học viên trong cả nước.

1. Ai nên tham gia học giáo trình kế toán doanh nghiệp

➖ Có định hướng xác định bản thân theo nghề kế toán

➖ Không theo ngành kế toán muốn đổi sang công việc mới trái ngành

➖ Không xin được việc làm vì thiếu kinh nghiệm kỹ năng nghiệp vụ kế toán – nhất là các bạn sinh viên

➖ Không hiểu số liệu tài chính đúng sai để quản lý công ty – kiểm soát bộ máy kế toán như chủ doanh nghiệp, nhà quản lý

➖ Không đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm tổng hợp do chỉ làm kế toán chi tiết nội bộ đơn giản

➖ Không hiểu về thuế – loay hoay lập bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh ngay cả các bạn làm kế toán nhiều năm

➖ Không hiểu tính giá thành sản phẩm, chỉ số doanh thu lỗ lãi,… để bổ trợ thêm cho công việc Marketing, nhà đầu tư, cổ đông, chuyên viên tài chính,…

➖ Không nhận thêm được làm dịch vụ kế toán do giới hạn kinh nghiệm kỹ năng xử lý nghiệp vụ cần mở rộng

2. Mục tiêu giáo trình kế toán doanh nghiệp

– Hiểu rõ về nhiệm vụ công việc của một kế toán thực tế cần biết

– Phân biệt sự khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp như sản xuất – thương mại & dịch vụ

– Vận dụng tốt vào làm ngay công việc thực tế của một kế toán có kinh nghiệm 3 mảng lĩnh vực hoạt động trở lên

– Tự tin ứng tuyển & lựa chọn tìm kiếm một công việc kế toán ở nhiều công ty đa lĩnh vực

– Phân biệt sự khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp như sản xuất – thương mại & dịch vụ

– Cách tư duy trong định khoản kế toán – hoàn tất mọi báo cáo liên quan

– Quy trình, định mức & đối chiếu giá thành trong cả 2 mảng sản xuất & mảng dịch vụ

– Lập tờ khai thuế, các báo cáo thuế tháng, quý và tình hình sử dụng hoá đơn. Nộp thuế online qua mạng &các công việc liên quan.

– Va chạm tình huống thực tế như đi làm cùng hướng xử lý như quy trình dây chuyền sản xuất, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ,…

– Hoàn thiện hệ thống sổ sách, tự tin quyết toán thuế & lập thành thạo Báo cáo tài chính

– Cách tổ chức và duy trì hồ sơ quản lý tài chính (báo cáo tài chính, hồ sơ thuế, kế hoạch phân bổ ngân sách, hồ sơ thuế nhà đất, hợp đồng bảo hiểm, hồ sơ đầu tư, danh sách mục tiêu tài chính và một vài giấy tờ chứng minh tài sản hiện có của doanh nghiệp,…)

– Kiểm tra sổ sách hóa đơn chứng từ & hệ thống kế toán đảm bảo chuẩn chỉnh số liệu – tuân thủ các chuẩn mực và thủ tục kế toán theo quy định

– Kiểm tra các báo cáo tài chính đảm bảo tính chính xác và đáp ứng các yêu cầu theo quy định

– Đánh giá hoạt động tài chính và đưa ra khuyến nghị cho Ban Giám đốc về các kế hoạch đầu tư tài chính tốt nhất

– Các cách để tăng doanh thu, giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận có lợi cho doanh nghiệp hoạt động

– Kinh nghiệm giải trình số liệu quyết toán tự tin trước các đoàn thanh kiểm tra 

– Chia sẻ kỹ năng & kinh nghiệm khi làm nghề kế toán

3. Tổng quan nội dung giáo trình kế toán doanh nghiệp tại Kế toán Việt Hưng

Kết cấu giáo trình Việt Hưng xây dựng dựa trên cơ sở như sau:

PHẦN 1: CHUẨN BỊ THỰC HÀNH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

– Tải & cài đặt phần mềm kế toán MISA/FAST

– Sao lưu & phục hồi dữ liệu kế toán thực tế áp dụng thực hành

– Up bản quyền sử dụng phần mềm kế toán 

PHẦN 2: THỰC HÀNH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

BUỔI 1: TỔNG QUAN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THỰC TẾ (có đính kèm video hướng dẫn chi tiết)

– Thông tin công ty

– Quy chế nội bộ

– Quy chế lương thưởng 

BUỔI 2: SỐ DƯ ĐẦU KỲ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THỰC TẾ (có đính kèm video hướng dẫn chi tiết)

– Khai báo danh mục phòng ban nhân viên/ khách hàng /nhà cung cấp/tài khoản ngân hàng

– Cập nhật các số dư liên quan theo báo cáo: công nợ phải thu , công nợ phải trả, hàng tồn kho,…

BUỔI 3 -> 15: PHÁT SINH KỲ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THỰC TẾ (có đính kèm video hướng dẫn chi tiết)

 • Phân bổ khoản mục chi phí. Danh sách thành phẩm và đối tượng tổng hợp chi phí

 • Ví dụ bảng phân bổ CCDC

 • Ví dụ bảng đăng ký trích khấu hao & bảng khấu hao TSCĐ, bảng tính phân bổ CCDC & sổ tài sản cố định 

 • Ví dụ bảng định mức nguyên vật liệu

 • Hướng dẫn các nội dung về giá thành

 • Toàn bộ mẫu hóa đơn mua vào được sắp xếp theo trình tự ngày tháng theo nội dung thực tế doanh nghiệp có

 • Cách hạch toán các hóa đơn mua vật tư, mua hàng hóa; các hóa đơn mua TSCĐ, CCDC; các hóa đơn mua chi phí;…

 • Ví dụ phiếu xuất – nhập kho, phiếu thu – chi, lệnh sản xuất – lệnh có, ủy nhiệm chi,…

 • Ví dụ hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản giao nhận, biên bản bàn giáo tài sản – công cụ, bản cam kết,… 

 • Ví dụ mẫu hợp đồng thuê nhà, quyết định bổ nhiệm nhân viên, quyết định chấm dứt hợp dồng lao động,…

 • Nội dung về lương và BHXH. Mối quan hệ giữa lương và mức đóng – mức trích BHXH

 • Ví dụ mẫu bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương,các lập hợp đồng nhanh, các quy chế lương, thưởng, quy chế nội bộ và các quy định , biên bản…

 • Cách lập tờ khai thuế, khấu trừ thuế, so sánh đối chiếu thuế

 • Ví dụ giấy nộp tiền thuế TNDN – TNCN, tờ khai thuế – tờ khai quyết toán thuế, bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra – mua vào,…

BUỔI 16: CUỐI KỲ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THỰC TẾ

– Cách lập báo cáo tài chính đầy đủ theo hệ thống

– Ví dụ mẫu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng cân đối tài khoản sau quyết toán thuế TNDN, báo cáo tình hình tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC

– Ví dụ mẫu Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi

– Cách kết xuất và in ấn sổ sách kế toán và các kinh nghiệm khác

– Cách cân đối các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đặc biệt chú ý các chỉ tiêu liên quan cần khi Quyết toán

– Sổ sách cần chuẩn bị cho doanh nghiệp sản xuất, thương mại & dịch vụ thực tế có 3 lĩnh vực

3. Cách thức tham gia buổi học Kế toán Online tại Việt Hưng

Hình thức Giáo viên riêng: dạy kế toán Online với 01 giáo viên kèm 01 học viên theo kiểu cầm tay chỉ việc trực tiếp trò chuyện qua Zalo – Teamviewer

Bước 1: Đăng ký nhập học

Học viên mới tham gia:

– Trực tiếp liên hệ qua đường dây nóng: 097.3241.678 098.6191.228 (Zalo)

– Hoặc tham gia khoá học tại link: https://ketoanviethung.vn/dang-ky-hoc 

 

giáo trình kế toán doanh nghiệp

 

Bước 2: Học viên Nộp học phí và thu xếp lịch học

Việt Hưng sẽ gửi vào email hoặc điện thoại cho học viên thông tin tài khoản để truy cập vào giáo trình kế toán online (ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG)

 

học giáo trình kế toán doanh nghiệp
Đăng nhập giáo trình kế toán doanh nghiệp

Tên đăng nhập: Các ký tự viết thường, viết liền không dấu cho tên của bạn

Mật khẩu: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, ít nhất 1 con số, ít nhất 1 ký tự viết thường

Email: Điền mail của bạn

Bước 3: Vào giáo trình trung tâm và học kế toán online

Kích chọn Khoá học bạn đã đăng ký ““Khoá học kế toán doanh nghiệp” 

khóa học giáo trình kế toán doanh nghiệp
Các khóa học giáo trình kế toán doanh nghiệp

 

 

Bước 4: Truy cập vào buổi học giáo trình kế toán doanh nghiệp

Kích chọn khóa học bạn đã đăng ký -> file này là đã được trung tâm cấp quyền truy cập giáo trình tài liệu có đầy đủ mẫu hóa đơn chứng từ thực tế đính kèm video chi tiết theo từng phần hành nghiệp vụ cụ thể

giáo trình kế toán
Nội dung giá trình kế toán doanh nghiệp

LƯU Ý: Nếu chưa được cấp quyền các bạn sẽ chỉ truy cập HỌC THỬ 2 – 4 buổi đầu tiên tùy các khóa học

 

Bước 5: Hỗ trợ giải đáp trực tiếp nhanh chóng từ phía đội ngũ chuyên môn

Học viên được đặt câu hỏi nghiệp vụ kế toán có liên quan đến mảng lĩnh vực học bất kỳ để được giải đáp nhanh 24/7.

hỗ trợ giáo trình kế toán
Hỗ trợ giáo trình kế toán doanh nghiệp

Dưới đây là nhận xét của một bạn học viên Tường Vy ở khoá học Kế toán Sản xuất – trao đổi học trực tiếp với giáo viên riêng qua Zalo Call:

2. Đội ngũ xây dựng giáo trình kế toán doanh nghiệp

 • Là giảng viên có từ 10 năm kinh nghiệm với đội ngũ 05 người xây dựng hệ thống giáo trình kế toán thương mại
 • Toàn bộ tại liệu được xây dựng trên công ty thương mại dịch vụ , các hồ sơ nội dung đi kèm tài liệu được cập nhật

3. Hình thức đào tạo giáo trình kế toán doanh nghiệp

 • 01 Giáo viên kèm 01 học viên
 • Tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm
 • Phương châm hướng dẫn tới khi nào bạn làm được mới kết thúc khóa học
 • Hỗ trợ học viên sau khóa học mọi lúc mọi nơi

đăng ký giáo trình kế toán doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh đa dạng như du lịch, vận tải, nhà hàng – khách sạn…) có đặc trưng riêng do sản phẩm hàm chứa tính cất vô hình, được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, chu kỳ sản xuất ngắn và thường không có sản phẩm dở dang cuối kỳ, thường mang đặc tính vừa sản xuất, chế biến vừa tiêu thụ, và chất lượng dịch vụ biến động theo nhiều yếu tố. Hãy đến với trung tâm Kế toán Việt Hưng sở hữu kho tàng giáo trình kế toán doanh nghiệp cần khám phá chinh phục để biến những đều khó trở nên dễ dàng qua bàn tay nhào nặn chỉ dạy của các bậc nhà kế lâu năm chinh chiến trong ngành Kế toán.

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hoàng Lan
Hoàng Lan
Bình chọn :
     

Cô cho e hỏi đá cắt,đá mài Cn xuất thuế 8 hay 10% ak

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Hoàng Lan

Chào bạn, với câu hỏi này Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau: 

Trường hợp này đá mài hình bánh xe dùng để mài và cắt hoặc mài và nghiền, là đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%

Bạn muốn đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh nhất về nghiệp vụ kế toán, truy cập ngay Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan/ của chúng tôi nhé! Hotline tư vấn về khóa học: 0988.680.223

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...