Dịch vụ báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Dịch vụ báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp mà trung tâm kế toán Việt Hưng đang đảm nhận là các loại hình như:

– Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn vị bệnh viện

– Đơn vị Hành chính sự nghiệp cho trường học: Trường mầm non, Trường tiểu học, trung học và cấp 3, Trung cấp, Cao đẳng, Đại Học….

– Đơn vị hành chính sự nghiệp cho sản xuất kinh doanh

– Đơn vị Hành chính dự án.

lập báo cáo tài chính
Dịch vụ báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Công việc dịch vụ báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp

– Nhận chứng từ, hướng dẫn đơn vị sắp xếp, hoàn thiện bộ chứng từ phát sinh trong năm; kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của bộ chứng từ phát sinh trong năm tài chính của từng loại hình đơn vị sự nghiệp.

– Hạch toán, phân bổ dự toán NSNN giao đầu năm tài chính

– Kiểm tra tính hợp lý sử dụng, phân bổ dự toán NSNN cấp trong năm tài chính của đơn vị

– Hạch toán, quyết toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ứng với từng bộ chứng từ thanh, quyết toán trong năm tài chính của đơn vị đối với nguồn NSNN cấp, nguồn thu của đơn vị

– Hạch toán, cân đối quỹ tiền mặt tại đơn vị; Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc đối với nguồn NSNN cấp, nguồn thu của đơn vị.

– Hạch toán thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh trong năm tài chính của đơn vị

– Hạch toán, định kỳ phân bổ sử dụng CCDC trong năm tài chính của đơn vị

– Hạch toán, phân biệt mức trích hao mòn, khấu hao TSCĐ  mua bằng hình thức nào? nguồn NSNN cấp hay mua bằng nguồn quỹ PTHĐSN ( Nguồn thu của đơn vị sự nghiệp).

2. Kết quả dịch vụ báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp

– Quyết toán, đối chiếu với kho bạc nhà nước hàng quý, năm đối với nguồn NSNN cấp, nguồn thu của đơn vị

– Quyết toán thuế GTGT, thuế TNCN

– Cân đối, quyết toán cuối năm để lên được BCTC, Báo cáo quyết toán cuối năm

– Hướng dẫn đơn vị đọc, in những BCTC, BCQT, Những sổ sách, chứng từ liên quan đến công tác kế toán gửi đơn vị chủ quản, đơn vị cấp trên và lưu tại đơn vị

– Hướng dẫn đơn vị lập báo cáo cuối năm, kế hoạch tài chính và tất cả những văn bản, kế hoạch tài chính liên quan đến công tác quản trị kế toán gửi đơn vị cấp trên và đơn vị chủ quản.

Trên đây là chia sẻ về dịch vụ báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp – Hãy lựa chọn Kế Toán Việt Hưng là nơi tin cậy gửi trao những số liệu chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với kết quả. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận