Đâu là điều kiện thành lập công ty giáo dục nghề nghiệp ?

Điều kiện thành lập công ty giáo dục nghề nghiệp? Nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, bên cạnh hệ thống các trường giáo dục Đại học, Cao đẳng thì nguồn nhân lực đến từ hệ thống giáo dục nghề nghiệp cũng chiếm tỉ trọng không kém. Vì vậy, các thủ tục pháp lý về mở cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng được quan tâm. Cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu quy định thủ tục, điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp qua bài viết dưới đây.

1. Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Điều 3, Nghị định 146/2016/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định 140/2018/NĐ-CP và Khoản 3, Điều 1, Nghị 24/2022/NĐ-CP:

 • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Riêng với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập khi thành lập phải hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định bởi Chính Phủ.
 • Đảm bảo về địa điểm xây dựng và cơ sở vật chất tối thiểu là 1000 m2 đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 10 000m2 đối với trường trung cấp tại đô thị hoặc 20 000 m2 đối với trường trung cấp khu vực ngoài đô thị, 20 000 m2 đối với trường cao đẳng khu vực đô thị và 40 000 m2 đối với trường cao đẳng khu vực ngoài đô thị.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo điều kiện vật chất.

 • Điều kiện về vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp là phải được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp không bao gồm giá trị đất đai, cụ thể:
 • Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp: Tối thiểu là 5 tỷ đồng.
 • Vốn đầu tư thành lập trường trung cấp: Tối thiểu là 50 tỷ đồng.
 • Vốn đầu tư thành lập trường cao đẳng: Tối thiểu là 100 tỷ đồng.

2. Hồ sơ thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 6, Nghị định 143/2016/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung tại Nghị định 24/2022/NĐ-CP, hồ sơ để thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

 • Đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc văn bản đề nghị cho phép thành lập của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục: Sử dụng Mẫu số 01, Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định 24/2022/NĐ-CP.
điều kiện thành lập công ty giáo dục 2
Mẫu số 01, Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định 24/2022/NĐ-CP
 • Văn bản chấp thuận thành lập do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ hoặc cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội, trường cao đẳng tư thục.
 • Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Sử dụng Mẫu số 02, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 24/2022/NĐ-CP.
 • Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng các công trình kiến trúc xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải phù hợp với quy mô, ngành nghề và trình độ đào tạo, tiêu chuẩn diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động đào tạo, giảng dạy.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất phục vụ cho xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cấp bởi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nộp kèm bản sao biên lai.
 • Bản sao hợp đồng thuê cơ sở vật chất thời hạn tối thiểu 5 năm gắn liền với đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất của bên cho thuê.
 • Bản sao văn bản phê duyệt của chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư hoặc phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công hoặc bản sao văn bản phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
 • Giấy tờ xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản kèm theo giấy tờ thẩm định giá tài sản góp vốn trong trường hợp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có sự góp vốn bằng tài sản.

XEM THÊM

Kế toán trường học gồm những nghiệp vụ gì?

Khoá học thực hành kế toán công ty Dịch vụ Giáo dục

3. Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Với việc Chính Phủ ban hành Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thủ tục thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp áp dụng từ 1/6/2022 thì thủ tục thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có sự rút ngắn đáng kể về thời gian.

Cụ thể, theo Điều 8, Nghị định 143/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 5, Điều 1, Nghị định 24/2022/NĐ-CP, thủ tục thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau:

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thành lập, ra quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp gửi hồ sơ lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Trong 03 ngày tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ để cho phép/không cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ: Hồ sơ sẽ được gửi lên Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định việc thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ,  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời và nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ để cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ trên kết quả của Hội đồng thẩm định để thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đề nghị thành lập và cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bước 3: Quyết định và cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trường hợp 1: Nếu hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hợp lệ và đủ điều kiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 04, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 143/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 24/2022/NĐ-CP).

Mẫu số 04, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 143/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 24/2022/NĐ-CP).

Trường hợp hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp không hợp lệ hợp lệ, không cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp 2: Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện nhưng cần hoàn thiện, bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định

Trong vòng 05 ngày tình từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn thiện, Sở Lao động – Thương binh và xã hội trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 04, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 143/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 24/2022/NĐ-CP).

Trường hợp không cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4: Công khai và gửi quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • Các cơ quan có thẩm quyền công khai quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên trang thông tin điện tử.
 • Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi quyết định cho phép thành lập đến cơ quan chủ quản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và UBND nơi cơ sở đặt trụ sở chính để theo dõi, quản lý.
 • Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định đối với việc thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, trực thuộc Chính Phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội gửi quyết định đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp tỉnh nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính để theo dõi, quản lý.
 • Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định đối với việc thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc hoặc quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn, UBND cấp tỉnh gửi quyết định đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

=> Như vậy, so với quy định cũ thì tại Nghị định 24/2022/NĐ-CP, thủ tục thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có sự rút ngắn xuống còn tối đa 23 ngày làm việc (quy định cũ là 30 ngày).

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

điều kiện thành lập công ty giáo dục 2
Hỏi đáp kế toán công ty giáo dục

Trên đây là chia sẻ Kế Toán Việt Hưng về điều kiện thành lập công ty giáo dục nghề nghiệp theo quy định mới nhất. Vì từ 1/6/2022, một số quy định tại Nghị định 24/2022/NĐ-CP có hiệu lực nên thủ tục này có một số điều chỉnh, rút ngắn thời gian làm thủ tục, các cơ quan chủ quản thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần lưu ý cập nhật các thủ tục và thời hạn theo quy định mới.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...