Công việc của kế toán cuối năm 2023 – đầu năm 2024

Giai đoạn cuối năm này, kế toán viên có đang “chạy nước rút” với các loại báo cáo quý và chuẩn bị cho báo cáo tài chính năm không? Dưới đây là 27 công việc cuối năm của kế toán mà chắc chắn bạn cần biết để xử lý sớm. Cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu nhé!

27 công việc cuối năm của kế toán cần lưu ý

1. Đối chiếu công nợ: Nếu công nợ có sự chênh lệch cần tìm ra nguyên nhân chênh lệch: Do người mua hay người bán hạch toán thiếu. Cái này rất quan trọng bởi vì nếu các bạn hạch toán không kịp thời có thể có rủi ro về thuế.

2. Xác định công nợ phải thu khó đòi và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định:

Quá hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: 30%

– Từ 1 năm tới dưới 2 năm: 50%

– Từ 2 năm tới dưới 3 năm: 70%

– Từ 3 năm trở lên: trích lập đủ 100%.

>> Hạch toán: Nợ TK 642/Có TK 229. Hồ sơ trích lập dự phòng các bạn tham khảo TT 48 năm 2019.

công việc cuối năm của kế toán 2
Các đầu công việc cuối năm của kế toán

3. Công việc cuối năm của kế toán về thực hiện các công tác kiểm kê tài sản. Nguyên tắc kiểm kê tại ngày 31/12/2023 tuy nhiên thực tế đơn vị có thể kiểm kê trước hoặc sau ngày 31/12, sau đó điều chỉnh theo số liệu theo thực tế phát sinh trong thời gian kiểm kê cho tới thời điểm kết thúc niên độ. Hầu hết các doanh nghiệp trên biên bản kiểm kê vẫn chốt số liệu kiểm kê là ngày 31/12/2023 mặc dù thực tế có thể khác.

4. Xác định hàng tồn kho hư hỏng, giảm giá trị… để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Bảng trích lập, xác định HTK giảm giá trị làm cơ sở trích lập phải chi tiết rõ Tài khoản, tên HTK, mã hàng. Thông thường đơn vị chi tiết ngay trên biên bản, báo cáo kiểm kê.

Hạch toán nợ 632/Có 229 (phần chênh lệch giữa số phải lập cuối năm với số đã trích lập)

XEM THÊM: 47 lưu ý khi kiểm kê hàng tồn kho hỗ trợ hiệu quả kỳ thanh tra

5. Hồ sơ trích lập dự phòng HTK phải chặt chẽ theo Thông tư 48, nếu không đáp ứng yêu cầu của Thông tư 48 thì rủi ro bị loại trừ chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho là cao.

6. Kiểm tra rà soát số liệu TK 341 cũng là công việc cuối năm của kế toán mà bạn cần lưu ý:

– Kiểm tra đối chiếu khoản vay trên sổ sách và xác nhận của bên cho vay (Nếu sai thường là do KT hạch toán chi trả lãi vay lẫn vào trả nợ gốc,…).

– Kiểm tra xem nghiệp vụ vay giữa công ty và công ty khác có bằng tiền mặt hay không (Nếu bằng tiền mặt thì “không đúng” quy định. Nếu không đúng quy định thì “rủi ro lãi vay bị loại trừ”).

– Kiểm tra có vay ngoại tệ hay không (Nếu có thì kiểm tra đánh giá chênh lệch tỷ giá đã đúng hay chưa).

– Kiểm tra thuế nhà thầu của khoản lãi vay.

– Kiểm tra công ty có giao dịch liên kết hay không (Nếu có xem tổng lãi vay có vượt 30% EBITDA không, có sẽ phải nhập vào chỉ tiêu B7 trên tờ khai thuế TNDN năm Mẫu 03).

– Kiểm tra xem số dư tiền mặt, TK 141 có tồn ảo không (Nếu có thì xem xét rủi ro chi phí lãi vay bị loại trừ hay không).

– Kiểm tra hồ sơ, chứng từ lãi vay đủ và đúng hay chưa

7. Kế toán lưu ý xem số dư tiền mặt lớn không để xác định tính hợp lý của chi phí lãi vay. Nếu số dư tiền mặt lớn mà có phát sinh lãi vay thì lãi vay khả năng rủi ro bị loại trừ chi phí lãi vay trừ một số trường hợp giải thích hợp lý.

8. Công việc cuối năm của kế toán tiếp theo là đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng

– Nguyên tắc phải khớp.

– Hình thức đối chiếu có thể gửi thư xác nhận hoặc đối chiếu qua sổ phụ ngân hàng.

9. Trích trước các khoản chi phí phải trả (những khoản chi phí đã phát sinh nhưng chưa đủ chứng từ, chi phí lãi vay dự trả…)

– Bút toán: Nợ TK 6xx/Có TK 335.

– Sang năm có chứng từ thì hoàn lại Nợ TK 335/ Có TK liên quan: 111,112,331…).

10. Hạch toán lãi dự thu nếu có khoản tiền gửi tiết kiệm 

– Bút toán nợ TK 1388/Có TK 515.

– Sang năm nhận lãi hạch toán lại: Nợ 112/Có 138 rồi hạch toán thêm phần lãi chưa hạch toán dự thu, Nợ TK 112/ Có TK 515.

11. Tính phân bổ khấu hao, phân bổ TK 242 của các tháng (nếu bạn thống nhất phân bổ theo hàng tháng).

12. Tính giá hàng tồn kho tháng/quý/năm: tùy doanh nghiệp áp dụng nhất quán như thế nào để lựa cách làm.

13. Đăng ký mã số thuế cá nhân cho những ai chưa đăng ký

LƯU Ý:

– Cá nhân cư trú/không cư trú (không cư trú thường là người nước ngoài tham khảo Thông Tư 111 để rõ hơn về khái niệm cư trú và không cư trú) thì có điều kiện ủy quyền quyết toán.

– Cá nhân làm 2 nơi hoặc có nơi vãng lai nhưng nơi vãng lai chưa khấu trừ 10% hoặc tổng thu nhập bình quân nơi vãng lai trên 10 triệu/tháng thì không thuộc điều kiện ủy quyền quyết toán.

14. Nếu ai làm cam kết 08/CK-TNCN thì cần lưu ý thời điểm ký cam kết là thời điểm chi trả chứ không phải là cuối năm làm cho cả năm và ghi ngày ký là cuối năm.

công việc cuối năm của kế toán 5
Mẫu cam kết 08/CK-TNCN

15. Đánh giá chênh lệch tỷ giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ như tiền, công nợ.

LƯU Ý: Không đánh giá các khoản ứng trước như dư có TK 131, dư nợ TK 331 (trừ khi hợp đồng kinh tế bị hủy ngang), sở dĩ TT 200 không quy định đánh giá các khoản số dư ứng trước là vì công nợ ứng trước không được hoàn trả bằng tiền mà là bằng hàng hóa và dịch vụ.

– Nếu lỗ hạch toán: Nợ 413/Có 131, 331,111,112…

– Nếu lãi hạch toán: Nợ 131,331,111,112/Có 413…

– Sau khi hạch toán xong xuôi, số dư 413 còn bao nhiêu thì hạch toán kết chuyển sang 515 hoặc 635

Còn trường hợp Lãi/lỗ do đánh giá tiền và các khoản phải thu là không tính thuế nên khi quyết toán thuế TNDN cần tách rõ lãi/lỗ của khoản này ra khỏi lãi/lỗ của việc đánh giá số dư ngoại tệ phải trả.

16. Nộp tờ khai thuế tháng 12/2023 hoặc quý IV/2023: Công việc cuối năm của kế toán này có hạn ngày 20/01 nếu khai tháng, ngày 30/01/2024 nếu kê theo quý Thuế GTGT, TNCN.

17. Kết chuyển kết quả kinh doanh, sử dụng TK 911: Bút toán Nợ 511,515,711/Có 911; Nợ 911/Có 632,635,641,642,811… Phần dư còn lại trên 911 kết chuyển vể TK 421: Nguyên tắc các tài khoản từ loại 5 trở đi thì ko có số dư cuối kỳ.

18. Xác định chi phí không hợp lý hợp lệ để đưa vào B4 khi quyết toán thuế TNDN: Nên tổng hợp thành một file excel lưu lại đề phòng sau này cần xem lại: nhiều kế toán sau này thuế về kiểm tra yêu cầu cung cấp thì không biết trước đây mình đã loại trừ những chi phí gì nên có thể bị thiệt cho doanh nghiệp nếu cơ quan thuế loại trừ trùng lần nữa.

19. Xác định thu nhập miễn thuế, các khoản giảm trừ thu nhập tính thuế khác như cổ tức, lãi chia từ lợi nhuận sau thuế khác, thu nhập từ đánh giá CLTG từ các khoản tiền và phải thu…(nên lưu file excel lại hoặc ghi rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính).

20. Nộp thuế TNDN tạm tính năm 2023: Hiện nay theo quy định thuế TNDN tạm tính vào ngày 30 của tháng sau liên kề, và hết thời hạn nộp thuế TNDN quý 4 tức là ngày 30/1/2024 phải nộp ít nhất 80% số phải nộp của cả năm 2023 (lưu ý không nộp các quý nên nộp đúng ngày tạm nộp thuế TNDN)

21. Quyết toán thuế TNDN

Ngày cuối cùng của quý sau ngày kết thúc kỳ kế toán, thường 31/03 hàng năm.

LƯU Ý:

– Đối với công ty có vốn FDI/đại chúng/niêm yết phải có Báo cáo kiểm toán. Hạch toán thuế: Nợ 821/Có 3334.

– Lấy theo số tiền trên tờ khai quyết toán với thuế TNDN hiện hành.

22. Quyết toán thuế TNCN. Lưu ý xác định ai được ủy quyền, nếu ủy quyền thì phải có mẫu ủy quyền.

23. Đăng ký hồ sơ người phụ thuộc đúng hạn (Một số trường hợp đăng ký trước 31/03/2024, một số trước 31/12/2023).

24. Làm Báo cáo Tài chính cho năm 2023

– Với DN áp dụng theo Thông Tư 200: Bảng Cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC.

– Với DN áp dụng Thông Tư 133: Cần thêm Bảng cân đối tài khoản khi nộp cho CQT, còn Lưu chuyển tiền tệ thì khuyến khích nhưng không bắt buộc.

25. Nộp các loại thuế sau khi trừ đi các khoản thuế đã tạm nộp trước, hạn nộp thuế cũng là hạn nộp tờ khai.

26. Nếu công ty thành lập năm 2023 thì miễn lệ phí môn bài năm 2023 và Kế toán phải lập tờ khai môn bài năm 2023. Tuy nhiên, bạn cần nhớ thì phải nộp tiền lệ phí môn bài vào đầu năm 2024 (hạn cuối 31/1/2024). Nếu đã nộp 1 lần rồi thì không cần phải nộp bổ sung tờ khai trừ khi thay đổi vốn và thành lập thêm chi nhánh, văn phòng đại diện…

27. Nộp các báo cáo, thống kê khác nộp cho các cơ quan liên quan.

VD: Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động trước ngày 05/12/2023.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA group FB CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

công việc cuối năm của kế toán 3
24/7 Giải đáp mọi nghiệp vụ kế toán

Mong rằng chia sẻ của Kế Toán Việt Hưng về công việc cuối năm của kế toán trong bài viết là nội dung giúp kế toán viên thêm hiểu, thêm biết và hoàn thành công việc xuất sắc. Để không bỏ lỡ những kinh nghiệm xử lý nghiệp vụ kế toán được chia sẻ từ các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, đừng quên ghé Fanpage Kế Toán Việt Hưng của chúng tôi mỗi ngày nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...