Biếu tặng bánh trung thu cho khách hàng, nhân viên – 01 số điểm cần lưu ý

Bánh trung thu đón ​Tết trung thu này, các doanh nghiệp lưu ý việc mua bánh trung thu để biếu tặng khách hàng và nhân viên để được ghi nhận chi phí hợp lý, cũng như các cách hạch toán đúng cùng Trung tâm Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu qua bài viết ngay dưới đây.

 1. Làm sao để ghi nhận chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng vào chi phí hợp lý?

(1) Phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi DN biếu tặng bánh trung thu cho khách hàng, nhân viên.

Tại Điều 3, Khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

(2) Phải có đầy đủ các hóa đơn, chứng từ sau:

Bánh trung thu tặng KHÁCH HÀNG

Bánh trung thu tặng NHÂN VIÊN

 • Hoá đơn đầu vào mua bánh
 • Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng (nếu có)
 • Hoá đơn đầu ra (xuất bánh biếu tặng)
 • Hoá đơn mua bánh
 • Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng (Nếu có)
 • Hoá đơn đầu ra (nếu không có quy định tặng quà trung thu là phúc lợi của doanh nghiệp trong các hồ sơ liên quan)
 • Tờ trình của công đoàn về quà trung thu cho nhân viên
 • Danh sách nhân viên hoặc khách hàng được nhận có đầy đủ chữ ký xác nhận.

 • Quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ…của doanh nghiệp.

XEM THÊM:

Khoản chi phúc lợi cho nhân viên có ghi nhận chi phí hợp lý không?

Cách hạch toán hoá đơn đầu vào để cân đối giữa chi phí & thuế

2. Thuế TNCN với quà tặng là hiện vật cho nhân viên – bánh Trung thu dịp Tết Đoàn Viên

Tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN:

10. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

…”

>>Trường hợp Công ty tặng quà bằng hiện vật cho người lao động, nếu quà tặng mà người lao động nhận được phải là các loại quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên thì không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN.

3. Thuế GTGT với quà tặng là hiện vật cho nhân viên – bánh trung thu dịp Tết Đoàn Viên

Tại Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC:

” Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại và tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

bánh trung thu 2
Bên nhận không được khấu trừ thuế GTGT của hàng được nhận biếu tặng

Tại Điều 14 Thông tư 219/2012/TT-BTC:

” Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”

– Bánh trung thu dùng biếu tặng khách hàng, hoặc cho tặng nhân viên, được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu có đủ chứng từ).

– Bánh trung thu dùng biếu tặng khách hàng chịu thuế GTGT đầu ra.

>> Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát.

4. Thuế TNDN với quà tặng là hiện vật cho nhân viên – bánh Trung thu dịp Tết Đoàn Viên

4.1 Chi phí mua bánh trung thu tặng khách hàng

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Theo quy định trên, chi phí mua bánh trung thu tặng khách hàng là chi phí liên quan tới hoạt động kinh doanh. Nếu khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn có tổng giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên thì được tính vào chi phí được trừ.

LƯU Ý: Từ năm 2015, chi phí quảng cáo, tiếp thị, khánh tiết, cho, biếu, tặng hàng hóa dịch vụ… không bị khống chế 15%.

4.2 Chi phí mua bánh trung thu tặng nhân viên

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về những khoản chi được trừ như sau:

“– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Theo quy định trên chi phí mua bánh trung thu cho nhân viên là một khoản chi có tính chất phúc lơi, được tính vào chi phí được trừ, nhưng tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi của doanh nghiệp trong năm, không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của doanh nghiệp. Lưu ý : Nếu doanh nghiệp chứng minh chi phí này.

LƯU Ý: Nếu doanh nghiệp chứng minh chi phí này thuộc phúc lợi của doanh nghiệp cho nhân viên, thì không xuất hoá đơn và tính thuế GTGT đầu ra, mà chi phí mua bánh vẫn được tính vào chi phí được trừ.

5. Áp dụng tặng bánh trung thu theo hình thức khuyến mại

Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại:

– 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu;

– 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

– 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Nếu doanh nghiệp muốn nhân dịp trung thu, thực hiện một đợt tri ân khách hàng, thì Doanh nghiệp nên thực hiện như một đợt khuyến mại. Cần xin phép Sở Công Thương, để không phải chịu thuế GTGT đầu ra khi biếu tặng bánh trung thu.

6. Hạch toán quà tặng bánh Trung thu dịp Tết Đoàn Viên

BÊN CHO

– Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để cho biếu tặng khách hàng bên ngoài doanh nghiệp, nếu mua về tặng ngay:

Nợ TK 641 (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 642 (Nếu theo Thông tư 133)

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK: 111, 112, 331

Có TK 3331:

– Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để cho biếu tặng khách hàng bên ngoài DN, nếu DN mua về nhập kho sau đó xuất cho biếu tặng:

Khi mua hàng về để cho biếu tặng, các bạn hạch toán như mua hàng bình thường:

Nợ TK 152, 153, 156…

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ.

Có 111, 112, 331…

Khi xuất cho biếu tặng:

Nợ TK 641, 642 – Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)

Có các TK 152, 153, 155, 156.

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

– Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có các TK 152, 153, 155, 156.

– Doanh nghiệp phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi tăng phần chênh lệch của giá vốn và giá xuất cho, biếu tặng của bánh trung thu:

Nợ TK 641

Có TK 511: Chênh lệch giá xuất biếu tặng lớn hơn giá vốn (nếu có)

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.(tính trên giá xuất biếu tặng)

BÊN NHẬN

Nợ TK 156, 142, 642 … (Tổng giá trị + Thuế GTGT), vì không được khấu trừ

Có TK 711

7. Hạch toán mua bánh trung thu được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh

Mua bánh trung thu dùng để biếu, tặng cho khách hàng, hoặc nhân viên được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:

– Khi mua bánh trung thu ghi:

Nợ TK 641, 6421 – Chi phí mua bánh.

Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào.

Có các TK 111, 112, 131.

– Khi biếu tặng khách hàng, nhân viên phải xuất hoá đơn kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

LƯU Ý :

 • Chỉ hạch toán thuế GTGT đầu ra vào chi phí, không hạch toán doanh thu.
 • Nếu doanh nghiệp chứng minh chi phí này thuộc phúc lợi của doanh nghiệp cho nhân viên, thì không xuất hoá đơn và tính thuế GTGT đầu ra..
 • Doanh nghiệp chỉ hạch toán bút toán Tết trung thu này các doanh nghiệp lưu ý việc mua bánh trung thu để biếu tặng khách hàng và nhân viên.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA group FB CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

​Trên đây là những chia sẻ của Trung tâm Kế Toán Việt Hưng mong rằng sẽ hữu ích cho các bạn kế toán ứng dụng vào thực tế các khoản phát sinh biếu tặng bánh trung thu ngay tại đơn vị của mình. Đừng quên Like Fanpage để ủng hộ & đón chờ ưu đãi hấp dẫn dành cho các khóa học kế toán đa lĩnh vực Doanh nghiệp & đơn vvị HCSN nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận