Bãi bỏ phụ cấp công vụ 5 loại cải cách tiền lương năm 2021

Liệu bãi bỏ phụ cấp công vụ thì chính sách về tiền lương năm 2021 liệu có điều chỉnh thay đổi như thế nào? Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu chia sẻ mới qua bài viết ngay sau đây.

bãi bỏ phụ cấp công vụ
Bãi bỏ phụ cấp công vụ 5 loại cải cách tiền lương năm 2021

1. Bãi bỏ phụ cấp công vụ 5 loại

LOẠI PHỤ CẤPSỰ ĐIỀU CHỈNH

– Bãi bỏ phụ cấp chức vụ nhưng cũng đồng thời ban hành Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã

 

Người giữ chức vụ lãnh đạo không hưởng phụ cấp chức vụ nữa, tuy nhiên sẽ được xếp lương theo chức vụ lãnh đạo mà mình đang giữ.

 

– Bãi bỏ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội; phụ cấp công vụ nhưng đã đưa vào mức lương cơ bản

 

Khi thực hiện chế độ tiền lương mới thì “lương cơ sở” sẽ được bãi bỏ và thay vào đó là mức “lương cơ bản” bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Lương cơ bản sẽ được thiết kế có tính cả yếu tố phục vụ công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, thực hiện công vụ.

 

– Bãi bỏ phụ cấp độc hại, nguy hiểm nhưng đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề:

 

Thiết kế lương mới sẽ gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,…).

 

– Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).Điều chỉnh tương quan tiền lương với cán bộ công chức
– Bãi bỏ phụ cấp công vụ Do đã đưa vào trong mức lương cơ bản
NGOÀI RA, gộp các loại phụ cấp, trợ cấp sau:

 

Phụ cấp theo nghề

 

=

Phụ cấp ưu đãi theo nghề + Phụ cấp trách nhiệm theo nghề + Phụ cấp độc hại, nguy hiểm

⇒ Áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường…)

Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn=Phụ cấp đặc biệt + Phụ cấp thu hút + Trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

2. 7 loại phụ cấp công vụ vẫn được giữ nguyên

– Phụ cấp khu vực

–  Phụ cấp trách nhiệm công việc

–  Phụ cấp lưu động

–  Phụ cấp kiêm nhiệm

–  Phụ cấp thâm niên vượt khung

–  Phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng

–  Phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu)

3. Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của công viên chức

– Tiền bồi dưỡng họp

– Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án

– Hội thảo…

⇒ Khoán các chế độ ngoài lương như xăng xe, tiền điện thoại,…

4. 5 bảng lương mới dành cho công viên chức – lực lượng vũ trang từ năm 2021

Nguyên tắc xây dựng hệ thống bảng lương mới

(1) Áp dụng với những người giữ chức vụ lãnh đạo

– Phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị
– Lãnh đạo cấp trên phải cao hơn lãnh đạo cấp dưới
– 1 mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương
– Không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương Trung ương
– Không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

(2) Áp dụng với chuyên môn, nghiệp vụ với những người không giữ chức lãnh đạo 

– Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau
– Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề
– Sắp xếp lại nhóm ngạch, số bậc trong ngạch công chức,…nhằm khuyến khích công viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

(3) Áp dụng đối với lực lượng vũ trang

– 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm)

– 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an 

– 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay)

5. Tiền lương năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

a) Đối với khu vực công
 
– Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.
 
– Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
 
– Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.
 
– Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
 
– Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.
 
b) Đối với khu vực doanh nghiệp
 
– Từ năm 2021, Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.
 
– Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.
 

Trên đây là Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 chỉ là chủ trương của Đảng còn việc thực hiện cụ thể phụ thuộc vào văn bản Chính phủ sắp ban hành trong thời gian tới – tham gia ngay Khóa học Kế toán Online tranh thủ nâng cấp bản thân mùa dịch chuyển mình tương lai cùng Kế toán Việt Hưng.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...