02 phương pháp phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo TT80

Phân bổ thuế thu nhập cá nhânThuế thu nhập cá nhân là một trong những khoản thuế bắt buộc của nhà nước, được pháp luật Việt nam quy định rất rõ ràng cho tổ chức kinh tế, thành viên trong xã hội. và việc nộp thuế cũng là nghĩa vụ phải thực hiện của chủ thể thuộc vào đối tượng đóng thuế đúng theo quy định. Và câu hỏi đặt ra trong trường hợp này chính là “ các trường hợp và phương pháp phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 80 như thế nào?” Muốn trả lời được câu hỏi, hiểu được những trường hợp cũng như phương pháp phân bổ Thuế các bạn hãy cùng tham khảo qua bài viết này của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng, chúng tôi sẽ trả lời chi tiết nhất về quy định này theo thông tư 80.

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khoản tiền người có nguồn thu nhập kinh tế phải trích nộp trong một phần tiền lương hay là từ những nguồn thu nhập khác vào ngân sách của nhà nước khi đã giảm trừ theo đúng quy định. 

Và thuế thu nhập cá nhân cũng không đánh vào người dân có thu nhập thấp, khoản thu này sẽ công bằng với tất cả đối tượng, giúp làm giảm được khoảng cách chênh lệch giữa những tầng lớp ở trong xã hội.

Hiện nay, có 2 đối tượng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân:

– Cá nhân cư trú tại Việt Nam: thu nhập chịu thuế chính là khoản phát sinh trong, ngoài lãnh thổ Việt Nam.

– Cá nhân không cư trú: Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

2. 02 trường hợp phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định

Trường hợp phân bổ Thuế thu nhập cá nhân:

Các trường hợp phân bổ Thuế thu nhập cá nhân được quy định ngay tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 80/2022/TT – BTC:

  • Khấu trừ Thuế thu nhập cá hân với thu nhập tiền công, tiền lương được trả ngay tại trụ sở chính cho người lao động đang làm việc ở đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thuộc những tỉnh khác.

  • Khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ việc trúng thưởng của cá nhân thông qua hình thức trúng thưởng xổ số, điện toán. 

Phương pháp phân bổ Thuế thu nhập cá nhân:

Phương pháp phân bổ Thuế thu nhập cá nhân theo Khoản 2 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT – BTC:

– Phân bổ Thuế thu nhập cá nhân với trường hợp thu nhập từ tiền công, tiền lương:

Người nộp thuế cần xác định riêng số thuế thu nhập cá nhân và phải phân bổ với thu nhập từ tiền công, tiền lương của mỗi cá nhân đang làm việc tại các tỉnh theo số thuế được tính thực tế đã khấu trừ của cá nhân đó.

Trường hợp, người lao động đã được luân chuyên hay điều chuyển, biệt phái thì phải căn cứ đúng theo thời điểm trả thu nhập cho cá nhân đang làm việc ở tình nào thì sẽ tính số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ phát sinh được tính đối với tỉnh đó.

– Phân bổ Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ hình thức trúng thưởng của cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán:

Người nộp thuế sẽ được xác định riêng số Thuế thu nhập cá nhân cần phải nộp đói với thu nhập từ hình thức trúng thưởng cá nhân qua xổ số điện toán ở từng tỉnh, tại nơi cá nhân đăng ký tham gia vào dự thưởng với trường hợp phân phối thông qua điện thoại hay Internet, nơi phát hành xổ số điện toán với trường hợp phương thức phân phối thông qua thiết bị đầu cuối đúng theo số thuế thực tế đã được khấu trừ của mỗi cá nhân.

3. Quy định về việc nộp thuế thu nhập cá nhân

3.1 Khai thuế, nộp Thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương:

Đối với hình thức Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân theo Điểm a  Khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT – BTC quy định:

– Người nộp thuế:

  • Chi trả tiền công, tiền lương cho người lao động đang làm việc tại những đơn phị phụ thuộc hay địa điểm kinh doanh ở các tỉnh khác với địa điểm trụ sở chính, thc hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chính tiền lương, tiền công theo đúng quy định.

  • Nộp hồ sơ kê khai Thuế đúng theo Mẫu số 05/KK – TNCN, kèm phụ lục bảng xác định về số thuế thu nhập cá nhân cần phải nộp lên Cơ quan địa phương sẽ được hưởng nguồn thu đúng theo Mẫu số 05 – 1/PBT – KK – TNCN lên Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

phân bổ thuế thu nhập cá nhân
Tờ khai khấu trừ thuế TNCN
  • Nộp Thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp thu nhập tiền công, tiền lương vào ngân sách của nhà nước cho từng tỉnh thuộc nơi người lao động đang làm việc theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư 80/2021/TT – BTC.

LƯU Ý: Số thuế thu nhập cá nhân được xác định đối với từng tỉnh theo từng tháng hay quý tương ứng với kỳ kê khai Thuế thu nhập cá nhân và sẽ không xác định lại khi đã quyết toán Thuế thu nhập cá nhân.

– Cá nhân hiện đang có thu nhập từ tiền công, tiền lương thuộc diện trực tiếp kê khai Thuế lên Cơ quan Thuế bao gồm:

  • Cá nhân hiện đang cư trú với thu nhập tiền lương, tiền công được chi trả từ nước ngoài.

  • Cá nhân không cư trú nhưng lại có nguồn thu nhập phát sinh ở Việt Nam được chi trả từ nước ngoài.

  • Cá nhân hiện đang có nguồn thu nhập từ tiền công, tiền lương do tổ chức Đại sứ quán, Quốc tế, Lãnh sự quán ở Việt Nam chi trả nhưng vẫn chưa khấu trừ Thuế.

  • Cá nhân nhận cổ phiếu thưởng từ tổ chức, đơn vị chi trả

3.2 Khai thuế, nộp Thuế thu nhập cá nhân từ hình thức trúng xổ số điện toán:

Thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp này được quy định rõ tại Điểm b khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT – BTC:

Người nộp thuế đối với trường hwpj này chính là tổ chức chịu trách nhiệm trả thu nhập khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng xổ số điện toán:

– Cần phải thực hiện việc kê khai thuế thu nhập cá nhân đúng theo quy định, nộp hồ sơ khai thuế theo Mẫu số 06/TNCN, kèm phụ lục xác định số Thuế thu nhập cá nhân cần nộp lên Cơ quan địa phương ban ngành để được hưởng nguồn thu đúng theo Mẫu số 05 – 1/ PBT – KK – TNCN lên Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

– Nộp số Thuế thu nhập cá nhân với nguồn thu nhập từ hình thức trúng thưởng vào ngân sách của nhà nước đối với từng tỉnh thuộc nơi cá nhân đăng ký vào tham gia dự thưởng với phương thức phân phối thông qua điện thoại hay Internet, nơi phát hành vé số điện toán với hình thức phân phối thông qua thiết bị đầu cuối đúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư 80/2021/TT – BTC.

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A hiện đang làm việc tại văn phòng đại diện ở Hà Nội thuộc Công ty TNHH một thành viên may mặc THU có trụ sở chính tại Hải Phòng. Văn phòng đại diện chỉ để làm việc, không thuộc chức năng kinh doanh, hay bổ nhiệm bất kỳ chức danh nào liên quan. Chính vì vậy, quy định theo Thông tư 80/2021/TT – BTC ban hành, thuế thu nhập cá nhân của anh A đang làm việc tại văn phòng đại diện sẽ được công ty THU nộp hồ sơ kê khai thuế lên Cơ quan Thuế Hưng Yên ( đơn vị quản lý trực tiếp chi nhánh đại diện doanh nghiệp), phân bổ thuế, nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước tại Hải Phòng nơi anh A đang làm việc tại Hưng Yên.

4. Kỳ tính Thuế thu nhập cá nhân theo quy định

4.1 Đối với người nộp thuế có cư trú

– Kỳ tính thuế đối với người có cư trú được tính theo năm: với thu nhập từ hình thức kinh doanh và thu nhập tiền lương, tiền công.

– Trường hợp với năm dương lịch, cá nhân có mặt ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên kỳ tính Thuế sẽ được tính theo năm dương lịch.

– Với trường hợp ở năm dương lịch, những cá nhân có mặt ở Việt Nam nhưng dưới 183 ngày và được tính trong 12 tháng liên tục từ ngày có mặt ở Việt Nam, kỳ tính thuế sẽ được xác định 12 tháng liên tục, tính từ ngày có mặt ở Việt Nam. Sang năm thứ 3, kỳ tính thuế sẽ căn cứ theo năm dương lịch.

– Kỳ tính thuế theo những lần phát sinh thu nhập: áp dụng với nguồn thu nhập từ vốn đầu tư, thu nhập từ vốn chuyển nhượng, thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ hình thức trúng thưởng, nguồn thu nhập từ các bản quyền, thu nhập từ tài sản thừa kế, thu nhập từ việc nhượng quyền thương mại.

– Kỳ tính thuế cũng được phát sinh theo từng lần hay theo năm được áp dụng với thu nhập từ hình thức chuyển nhượng chứng khoán.

4.2 Đối với người nộp thuế không có cư trú

– Kỳ tính thuế với người nộp thuế hiện không có cư trú sẽ được tính theo những lần phát sinh thu nhập.

– Với cá nhân kinh doanh hiện không cư trú nhưng có địa điểm kinh doanh cố định sẽ được áp dụng kỳ tính thuế giống như người nộp thuế cư trú có thu nhập từ việc kinh doanh.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

phân bổ thuế thu nhập cá nhân
Hỏi đáp phân bổ thuế thu nhập cá nhân

Bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc về các trường hợp và phương pháp phân bổ Thuế thu nhập cá nhân. Hãy đăng ký các khóa học tại trung tâm để có thể hiểu rõ hơn về những quy định Thuế mới nhất, giúp bạn nắm vững được luật Thuế, tự tin với chuyên ngành kế toán hơn.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận