Thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn ngành xây dựng

Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn GTGT công trình rất quan trọng. Tuy nhiên, nhiều kế toán viên không nắm rõ và chịu phạt khi bị truy thu thuế. Vậy quy định thế nào? Xử lý ra sao? 

Xây dựng là ngành có tính chất đặc biệt khi việc quyết toán các hóa đơn không được thanh toán ngay. Kế toán viên rất khó nắm bắt tình hình các công trình xây dựng. Do đó, khi doanh nghiệp quyết toán thuế rơi vào cảnh chịu phạt. Và truy thu thuế liên quan tới thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn.

46

 

Để giúp các bạn kế toán xây dựng tránh tình trạng trên. Bài viết xin chia sẻ: “Thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn” không bị sai phạm.

Thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn

Theo chuẩn mực kế toán 15 – Hợp đồng xây dựng: Doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo những trường hợp cụ thể sau:

(a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.

(b) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hóa đơn đã lập.”

Chính vì vậy, có 2 trường hợp xác định thời điểm ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng là:

  • Căn cứ vào tiến độ do hai bên thống nhất;
  • Căn cứ vào biên bản xác nhận khối lượng công trình và hóa đơn đã lập.

Thời điểm ghi nhận xuất hóa đơn 

Căn cứ pháp lý ghi nhận xuất hóa đơn

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng cụ thể như sau:

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Thời điểm xuất hóa đơn

Thời điểm xuất hóa đơn chính là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền;

Đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Lưu ý: 

  • Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành, bên B đã lập hóa đơn theo Quyết toán, nhưng khi phê duyệt Quyết toán, có điều chỉnh giá trị xây dựng phải thanh toán thì bên B lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị phải thanh toán theo Quyết toán được phê duyệt. Trường hợp này thường xảy ra với Dự án dùng vốn Nhà nước, Quyết toán được cấp trên phê duyệt sau khi bên B đã xuất hóa đơn.
  • Khi lập hóa đơn, thường là bên A không trực tiếp có mặt, nhưng cần chữ ký của người mua, bên B có thể giao cho nhân viên mang Liên Nội bộ (thường là Liên 3) chuyển cho bên A ký xác nhận chỗ người bán.

Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế GTGT

Căn cứ pháp lý ghi nhận doanh thu

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư 219/2013/ TT-BTC quy định thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT như sau:

“Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Thời điểm ghi nhận doanh thu mới nhất

– Thời điểm 2014:

Thời điểm ghi nhận doanh thu: Thời điểm hoàn thành công trình hoặc thời điểm lập hóa đơn.

– Thời điểm từ 06/08/2015:

Thời điểm ghi nhận doanh thu: Thời điểm hoàn thành công trình hoặc hoàn thành từng phần (hạng mục thi công).

47

Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN

Căn cứ pháp lý ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN

Điều 5 khoản 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN với hoạt động xây dựng, lắp đặt như sau:

Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

– Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

– Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN

Theo quy định trên thì thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN giống thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế GTGT.

Lưu ý: 

Các bạn lưu ý những trường hợp giá trị xây dựng, lắp đặt của những trường hợp cụ thể sau:

  • Có bao thầu vật liệu, máy móc thiết bị: Doanh thu xây lắp bao gồm cả giá trị vật liệu, máy móc thiết bị
  • Không  bao thầu vật liệu, máy móc thiết bị: Doanh thu xây lắp không bao gồm giá trị vật liệu, máy móc thiết bị

Dựa vào các căn cứ pháp lý để xác định thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn. Kế toán viên hoàn toàn chủ động được cách xử lý báo cáo thuế mà không bị phạt.  Chúc các bạn thành công. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận