Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế mới nhất

Địa chỉ trụ sở kinh doanh là một trong những thông tin trong đăng ký thuế của doanh nghiệp. Vậy khi có sự thay đổi địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp cần làm những thủ tục gì với cơ quan pháp luật. Sau đây Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn những thủ tục đó.

thay đổi địa điểm kinh doanh
Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Căn cứ pháp lý

  • Điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính Phủ

  • Điều 12 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chính

Theo Điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định:”Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.”

1. Thay đổi địa điểm kinh doanh “không làm” thay đổi cơ quan thuế quản lý

Trong trường hợp này doanh nghiệp cần làm thủ tục với Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch Đầu tư và Cơ quan thuế quản lý.

(1) Hồ sơ doanh nghiệp cần làm để gửi ra Phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:

STT

Hồ sơ

Công ty TNHH 1TV

Công ty TNHH 2TV trở lên

Công ty Cổ phần

Công ty Hợp danh

1

Quyết định

của Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

của các thành viên hợp danh về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

2

Biên bản họp

của Chủ sở hữu công ty

của Hội đồng thành viên

Đại hội đồng cổ đông

của các thành viên hợp danh

3

Thông báo (mẫu PL II-1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

Mẫu 1: TẢI VỀ | Quyết định về việc thay đổi địa điểm kinh doanh

thay đổi địa điểm kinh doanh
Quyết định thay đổi địa điểm kinh doanh

Mẫu 2: TẢI VỀ  |Biên bản họp về việc thay đổi địa điểm kinh doanh

thay đổi địa điểm kinh doanh
Biên bản về thay đổi địa điểm kinh doanh

Mẫu 3: TẢI VỀ  | Thông báo về việc thay đổi địa điểm kinh doanh

thay đổi địa điểm kinh doanh
Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh

Trách nhiệm của Phòng đăng ký kinh doanh

– Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết nêu rõ lý do, và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung

(2) Hồ sơ doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế quản lý

Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế Mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

thay đổi địa điểm kinh doanh
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

TẢI VỀ  | Mẫu sô 08-MST 

2. Thay đổi địa điểm kinh doanh làm “thay đổi” cơ quan thuế quản lý

Doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Sau đó với đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư.

Theo Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý bao gồm 2 trường hợp:

– Thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

2.1 Tại cơ quan thuế chuyển đi

Doanh nghiệp phải liên hệ cơ quan thuế cũ để hoàn thành nghĩa vụ thuế, làm quyết toán thuế.

(1) Hồ sơ gồm:

– Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

– Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

– Công văn gửi thuế về việc xin chốt nợ thuế chuyển trụ sở

– Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế Mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực

– Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ

(2) Cơ quan thuế chuyển đi:

Sẽ cấp cho doanh nghiệp mẫu 09-MST: Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm.

thay đổi địa điểm kinh doanh
Thông báo vê việc người nộp thuế thay đổi địa điểm kinh doanh

TẢI VỀ | Mẫu 09-MST

2.2 Tại cơ quan quản lý chuyển đến

Theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (14/05/2015) doanh nghiệp sẽ đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch Đầu tư tại nơi chuyển đến

(1) Hồ sơ gồm:

– Biên bản, Quyết định, thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh (như Mục 2)

– Mẫu 09-MST của cơ quan thuế nơi chuyển đi

(2) Thời gian giải quyết hồ sơ: 03-05 ngày làm việc

3. Xử lý hoá đơn đã đặt in, đặt mua

3.1 Trường hợp: Nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt in, đặt mua trước đó thì phải thông báo với cơ quan thuế

Trường hợp 1: Thay đổi địa chỉ kinh doanh không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý

  • Gửi thông báo điều chỉnh hóa đơn (Thông tư 39/2014/TT-BTC) lên cơ quan thuế

  • Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn cũ

Trường hợp 2: Thay đổi địa chỉ kinh doanh làm thay đổi cơ quan thuế quản lý

  • Gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Bảng kê 01/AC hóa đơn chưa sử dụng (Mẫu 3.10 Thông tư 39) đến cơ quan thuế nơi chuyển đi

  • Gửi Thông báo điều chỉnh hóa đơn (Thông tư 39/2014/TT-BTC) và Bảng kê 01/AC hóa đơn chưa sử dụng (Mẫu 3.10 Thông tư 39) đến cơ quan thuế nơi chuyển đến

3.2 Trường hợp: Nếu doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt  in, đặt mua trước đó thì phải làm thủ tục hủy hóa đơn

4. Thay đổi con dấu & thông báo với cơ quan chức năng khác nhau liên quan

– Thủ tục thay đổi mẫu dấu: các bạn liên hệ với bên Công an về thủ tục chi tiết làm

– Thông báo với các cơ quan chức năng khác: bảo hiểm xã hội,… về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

– Thông báo với khách hàng, nhà cung cấp về thông tin này

Trên đây Kế toán Việt Hưng chia sẻ đã hướng dẫn các bạn thủ tục khi doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế. Mọi thắc mắc xin các bạn liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn