Mẫu bảng kê hóa đơn bán ra | Phụ lục số 01-1/GTGT

Khi danh mục hàng hóa, dịch vụ quá dài, doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn kèm bảng kê nhằm liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn theo Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết ngay dưới đây

mẫu bảng kê hoá đơn bán ra
Mẫu bảng kê hóa đơn bán ra | Phụ lục số 01-1/GTGT

1. Về hóa đơn bán ra

Nguyên tắc kê khai mẫu bảng kê hóa đơn bán ra:

– Hoá đơn bán ra kỳ nào thì kê vào bảng kê hoá đơn GTGT hàng hoá dịch vụ bán ra kỳ đó. Trường hợp bỏ sót hoá đơn đầu ra thì phải tiến hành làm tờ khai bổ sung (kê khai bổ sung thuế GTGT)

– Trường hợp không kê khai vào bảng kê Phụ lục này:

  • Các hoá đơn GTGT của các kỳ khác
  • Hoá đơn xoá bỏ (hoá đơn viết sai đã gạch chéo xuất lại hoá đơn mới)

– Đối với các hóa đơn đầu ra: Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên nhân kê khai chậm, sót các hóa đơn đầu ra của Công ty, xác định số thuế phải nộp kê khai thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.

– Phải kiểm tra lại toàn bộ hóa đơn GTGT xuất ra mỗi tháng, để chắc chắn không bỏ sót hóa đơn nào

⇒ Nếu bỏ sót thì ngay lập tức phải lập hóa đơn bổ sung và kê khai nộp thuế.

– Trường hợp doanh nghiệp trả lương cho người lao động bằng sản phẩm hàng hóa thành phẩm của mình, xuất hàng biếu tặng, làm từ thiện…. đều phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT.

– Chỉ xuất hoá đơn đối với các hàng hóa đã được đăng ký kinh doanh trong giấy phép kinh doanh.

– Khi xuất hóa đơn phải ghi đúng mức thuế suất áp dụng theo quy định của Bộ tài chính đối với những hàng hóa, dịch vụ đó.

Đặc biệt doanh nghiệp cần phải chú ý đến câu chữ khi viết hóa đơn nếu không sẽ đang ở một mức thuế suất thấp bị bắt nâng lên một mức thuế rất cao.

⇒ Ví dụ như ở một doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh vận tải trong thời kỳ được giảm thuế giá trị gia tăng cho hoạt động vận tải từ 10% xuống còn 5%. Nếu hóa đơn ghi là dịch vụ vận tải thì sẽ được hưởng mức thuế suất là 5% nhưng nếu ghi là cho thuê xe thì mức thuế suất sẽ lại là 10%.

– Các dòng thừa trên hóa đơn GTGT kế toán phải gạch chéo.

2. Mẫu bảng kê hóa đơn bán ra | Phụ lục số 01-1/GTGT

bảng kê hóa đơn bán ra

 

[02] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….

    [03] Mã số thuế:              

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………

    [05] Mã số thuế:              

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STTHoá đơn, chứng từ bán raTên người muaMã số thuế người muaDoanh thu chưa có thuế GTGTThuế GTGTGhi chú
Số hoá đơnNgày, tháng, năm lập hóa đơn
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):
        
Tổng   
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:
        
Tổng   
3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
        
Tổng   
4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:
        
Tổng   

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (*):      ……………………….

Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**):                  ……………………….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những  số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

…, ngày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

____________

Ghi chú:

(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

TẢI VỀ 

3. Cách viết mẫu bảng kê hóa đơn bán ra

Phụ lục mẫu bảng kê hóa đơn bán ra bao gồm 4 mục:

  • Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng: là những hoá đơn đã xuất mà trên hoá đơn thể hiện dòng tiền thuế và thuế xuất đều gạch chéo.
  • Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: là những hoá đơn dành cho đối tượng hàng hoá dịch vụ chịu thuế suất 0%
  • Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: là những hoá đơn dành cho đối tượng hàng hoá dịch vụ chịu thuế suất 5%
  • Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: là những hoá đơn dành cho đối tượng hàng hoá dịch vụ chịu thuế suất 10%

Cột (1): Ghi thứ tự hóa đơn.

Cột (2)Ghi số hoá đơn

Cột (3): Ghi ngày tháng năm lập hoá đơn

Cột (4): Ghi tên người mua (tên công ty bán hàng)

Cột (5): Ghi mã số thuế 

Cột (6): Ghi số tiền tại dòng cộng tiền hàng (doanh thu chưa có thuế GTGT)

Cột (7): Ghi số tiền thuế GTGT 

 

Trên đây là mẫu bảng kê hóa đơn bán ra theo Phụ lục số 01-1/GTGT | Tham gia ngay khoá học kế toán thuế xây dựng nền móng nghiệp vụ vững chắc lâu dài nhào nặn từ những kinh nghiệm lăn xả lâu năm của các bậc thầy nhà nghề dạy riêng 1 mình bạn KHÔNG HIỆU QUẢ HOÀN PHÍ – 48H học không giới hạn số buổi dạy hỗ trợ trọn đời.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...