Khôi phục trạng thái của tài khoản đấu thầu qua mạng

Khôi phục trạng thái của tài khoản đấu thầu qua mạng là việc làm thông qua trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, áp dụng với các trường hợp khôi phục trạng thái hoạt động của vai trò nhà thầu, nhà đầu tư khi tài khoản bị tạm ngưng do nợ phí quá hạn. Chi tiết mời bạn theo dõi trong bài viết được tổng hợp và chia sẻ của Kế Toán Việt Hưng.

Lưu ý về các thuật ngữ và từ viết tắt

Trước khi tìm hiểu chi tiết về việc khôi phục trạng thái tài khoản đấu thầu qua mạng, chúng ta nên biết các thuật ngữ/chữ viết tắt trong bài:

STT

Thuật ngữ/chữ viết tắt

Mô tả

1.

TTĐT

Thanh Toán Điện Tử

2.

NT

Nhà Thầu

3.

NĐT

Nhà Đầu Tư

4.

HSDT

Hồ Sơ Dự Thầu

5.

HSĐX

Hồ Sơ Đề Xuất

6.

TT

Trúng thầu

7.

HĐĐT

Hợp Đồng Điện Tử

8.

NHNCK

Ngân Hàng Nhận Chuyển Khoản

9.

NSD

Người Sử Dụng

Mô tả chi tiết chức năng về tài khoản đấu thầu qua mạng

1. Kiểm tra tài khoản bị tạm ngưng

Bước 1: Kiểm tra tài khoản tạm ngưng

– NSD đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhà thầu/Nhà đầu tư

– Truy cập vào từng phân hệ nghiệp vụ, kiểm tra menu và chức năng trong menu. Cụ thể:

+ Khi Nhà thầu/Nhà đầu tư đang có khoản phí nợ quá hạn mà chưa thanh toán hệ thống sẽ tự động tạm ngưng tài khoản của Nhà thầu/Nhà đầu tư

+ Nhà thầu/Nhà đầu tư thực hiện vào từng phân hệ nghiệp vụ trên hệ thống: Nhà thầu/Nhà đầu tư chỉ nhìn thấy và thao tác được các chức năng trong menu của của phân hệ Quản trị người dùng, không nhìn thấy được menu và không thao tác được chức năng gì của các phân hệ còn lại

+ Tài khoản bị tạm ngưng vẫn có thể sử dụng chức năng trong phân hệ Quản lý người dùng

Kiểm tra tài khoản đấu thầu qua mạng tạm ngưng
Kiểm tra tài khoản đấu thầu qua mạng tạm ngưng

+ Tài khoản tạm ngưng, các phân hệ còn lại sẽ không nhìn thấy được menu cách để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến đấu thầu của hệ thống:

Kiểm tra tài khoản tạm ngưng

2. Thực hiện thanh toán

Bước 1: Truy cập chức năng

– Truy cập trang chủ hệ thống tại địa chỉ: muasamcong.mpi.gov.vn

– Đăng nhập với vai trò Nhà thầu/Nhà đầu tư

– Mở chức năng Thanh toán chi phí đăng ký/duy trì và chức năng Thanh toán chi phí nộp hồ sơ dự thầu, chi phí trúng thầu, chi phí sử dụng hợp đồng điện tử từ trang chủ

Tiến hành thanh toán chi phí đăng ký

Bước 2: Tìm kiếm khoản nợ phí

– Trong mỗi màn hình chức năng, NSD nhập mã số thuế

– Chọn Tìm kiếm để tìm kiếm các khoản nợ phí

Với khoản nợ phí đã quá hạn: Hệ thống tự tích chọn các khoản phí và không cho phép NSD chọn hay bỏ chọn

Nhà thầu/Nhà đầu tư phải thanh toán tối thiểu toàn bộ các khoản phí đã quá hạn để có thể khôi phục trạng thái hoạt động và sử dụng các chức năng của hệ thống

Tìm kiếm khoản nợ phí

Bước 3: Thanh toán các khoản nợ phí

Cách 1: Thanh toán trực tiếp qua Cổng thanh toán từ hệ thống

– Chọn Payoo để lựa chọn hình thức thanh toán qua cổng Payoo

– Chọn Thanh toán trực tuyến hệ thống chuyển sang màn hình Cổng thanh toán trực tuyến Payoo

– NSD thực hiện thanh toán theo một trong các hình thức thanh toán trên cổng

– Hệ thống hiển thị thông báo thành công sau khi NSD thực hiện thanh toán xong

Thanh toán các khoản nợ phí

Cách 2: Chuyển khoản theo số tài khoản định danh của NT/NĐT

– Chọn Thanh toán qua ngân hàng

Hệ thống hiển thị thông báo hướng dẫn và thông tin thanh toán qua ngân hàng

– NSD thực hiện thanh toán theo hướng dẫn

+ Tài khoản định danh BIDV:

Tài khoản định danh BIDV

Ghi chú:

– Đối với những chi phí: đăng kí, Duy trì, Hồ sơ dự thầu (phát sinh trên hệ thống cũ), hồ sơ đề xuất (phát sinh trên hệ thống cũ) thì đơn vị thụ hưởng là Cục quản lý đấu thầu và thanh toán qua cổng thanh toán Payoo và có tài khoản định danh bên ngân hàng BIDV

– Đối với chi phí: Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, Trúng thầu, sử dụng Hợp đồng điện tử phát sinh trên hệ thống mới thì đơn vị thụ hưởng là Doanh nghiệp dự án IDNES và thanh toán qua cổng Payoo, Napas, có tài khoản định danh bên ngân hàng TPB

– Tài khoản định danh TPB:

Tài khoản định danh TPB

3. Nhà thầu/Nhà đầu tư kiểm tra lại tài khoản đã hoạt động trở lại

– NSD đăng nhập lại hệ thống với vai trò Nhà thầu/Nhà đầu tư sau khi đã thanh toán thành công các khoản nợ phí quá hạn

– Vào từng phân hệ nghiệp vụ kiểm tra menu và chức năng trong menu.

Nhà thầu/Nhà đầu tư thực hiện vào từng phân hệ nghiệp vụ trên hệ thống: Sau khi được khôi phục trạng thái hoạt động, vai trò Nhà thầu/Nhà đầu tư nhìn thấy được menu của từng phân hệ và thao tác được các chức năng trong từng phân hệ.

NSD đăng nhập lại hệ thống với vai trò Nhà thầu

Câu hỏi về đấu thầu qua mạng

Ban Quản lý dự án của ông Trần Quang Huy là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND TP. Hải Phòng, có nhiệm vụ làm chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn Thành phố.

Trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, đơn vị ông Huy gặp khó khăn như sau:

Điểm k Khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu quy định về hành vi bị cấm trong đấu thầu: “Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật này nhằm mục đích chỉ định thầu”.

Như vậy, chủ đầu tư phải ghép một số hạng mục phù hợp với năng lực thực tế của các nhà thầu hiện nay thành một gói thầu để đấu thầu rộng rãi là phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, kinh phí trong đấu thầu, đơn giản, thuận tiện trong quản lý… như ví dụ sau đây:

Gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

+ Phần khảo sát địa chất áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định vì phần công việc tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng, nhưng chưa xác định được chính xác khối lượng công việc nên áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định;

+ Phần lập báo cáo nghiên cứu khả thi là công việc tư vấn đơn giản nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

Tuy nhiên, khi đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia thì gói thầu tư vấn nêu trên chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức: Hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo thời gian.

Hơn nữa, khi đăng tải hồ sơ mời thầu đưa nội dung này vào web form thì cũng không được chấp thuận với lý do tương tự.

Giải pháp điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tách thành các gói thầu nhỏ là vướng vào hành vi bị cấm theo quy định của Luật Đấu thầu, không phù hợp với tiến độ dự án và không đáp ứng được các lợi ích như đã nêu.

Ông Huy đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cho hướng dẫn chi tiết cách giải quyết tình huống trên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định, khi áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu, trường hợp đặc thù cần áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh thì chủ đầu tư, bên mời thầu căn cứ vào các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để vận dụng cho phù hợp.

Hiện nay, theo quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gói thầu dịch vụ tư vấn được tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia chỉ áp dụng được loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo thời gian, chưa áp dụng được loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh và hợp đồng hỗn hợp.

Theo đó, đối với gói thầu tư vấn đã áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh… thì cần điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hướng không đấu thầu qua mạng.

Việc sử dụng tài khoản đấu thầu qua mạng cũng như cách khôi phục trường hợp bị tạm ngưng do nợ phí quá hạn là vấn đề được rất nhiều đơn vị sự nghiệp quan tâm. Hi vọng thông tin chia sẻ cũng như các nội dung được cập nhật trên fanpage của chúng tôi là thông tin hữu ích giúp bạn hoàn thành xuất sắc công việc được giao. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận