Khóa học kế toán dịch vụ công ty vận tải san lấp mặt bằng

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
2.500.000
Lớp học có giáo viên
4.750.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
2.500.000
Lớp học có giáo viên
4.750.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Kế toán dịch vụ công ty san lấp mặt bằng | Bạn đang làm công việc kế toán công ty san lấp mặt bằng đặc thù thường bao gồm các công tác đào đất, vận chuyển đất và đắp đất đang phục vụ cho công tác xây dựng ngày càng nhiều. Riêng đối với những hợp đồng phá dỡ thường là các nhà thầu phụ, nên dự toán nằm trong một hạng mục nhỏ trong tổng cả hạng mục lớn. Cần phân tích rõ công việc nhận bàn giao từ phía bên ký kết hợp đồng có quy trình xử lý tháo dỡ vận chuyển san lấp đúng quy trình.

Làm sao để từ đó cần đưa các chi phí cân đối – chi phí đầu vào hợp lý? Lưu ý về hạng mục máy thi công, ca, giờ, CCDC… và quan trọng nhất là điều chỉnh nhân công cho phù hợp. Hãy tìm hiểu khoá học kế toán công ty san lấp mặt bằng độc quyền chỉ có tại Kế toán Việt Hưng.

1. Dự toán của công trình phá dỡ vận chuyển kế toán công ty san lấp mặt bằng

Phân tích về nhân công 

 • Hướng dẫn cách đưa chi phí nhân công vào công trình về mặt số người, số công.
 • So sánh số chi phí nhân công đã đưa vào so với dự toán.
 • Hướng dẫn bộ thủ tục nhân công trực tiếp dành cho thuế và BHXH.

Phân tích chi phí máy thi công

 • Phân tích các loại chi phí trong Chi phí máy bao gồm: chi phí khấu hao máy, chi phí nhiên liệu, chi phí lái máy, chi phí sửa chữa…
 • Cách xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu.
 • Phân tích các loại máy: máy chạy bằng dầu, máy chạy bằng điện.
 • Các khoản chi phí khấu hao máy như khi nào nên khấu hao, khi nào nên thuê máy…với các công trình phá dỡ chủ yếu là nhân công và máy.

2. Các nghiệp vụ hạch toán kế toán dịch vụ công ty san lấp mặt bằng

2.1 Số dư đầu kỳ trong kế toán công ty san lập mặt bằng

BƯỚC 1: Khai báo thông tin phòng ban, nhân viên, Khách hàng, nhà cung cấp – Cách khai báo khoa học, cách cập nhật từ file excel lên phần mềm, cách đối chiếu lại thông tin.

BƯỚC 2: Hướng dẫn khai báo các công trình dở dang, cập nhập chi phí kinh doanh dở dang theo các công trình.

BƯỚC 3: Cập nhập Bảng phân  bổ công cụ dụng cho các công trình liên quan.

BƯỚC 4: Cập nhật bảng trích khấu hao TSCĐ cho các công trình xây dựng, cho bộ phận quản lý.

BƯỚC 5: Cập nhập công nợ phải thu của khách hàng theo công trình, theo chủ đầu tư.

công ty san lấp 2
Xử lý số dư đầu kỳ kế toán dịch vụ công ty san lấp mặt bằng

BƯỚC 6: Cập nhật công nợ phải trả của nhà cung cấp

BƯỚC 7: Cập nhập thông tin số dư trên Cân đối tài khoản

2.2. Phát sinh trong kế toán công ty san lập mặt bằng

PHẦN 1: Về hạch toán doanh thu & các vấn đề về hóa đơn 

Bóc tách doanh thu 3 mảng: Phá dỡ – Vận chuyển – San lấp riêng

 Hạch toán doanh thu 3 mảng điều chỉnh doanh thu khi có sự tăng giảm 

Hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT đúng nhất 

Cách điều chỉnh doanh thu, thu nhập doanh nghiệp (một số tình huống sửa điều chỉnh giảm doanh thu vì một số lý do từ phía chủ đầu tư yêu cầu)

PHẦN 2: Về nguyên vật liệu

Hướng dẫn hạch toán mua NVL về nhập kho, xuất kho cho các công trình, mua NVL thẳng vào công trình: phá dỡ – vận chuyển – san lấp liên quan

Đối chiếu NVL xuất cho từng công trình so với các công trình phá dỡ. Tuy nhiên với công trình phá dỡ NVL rất ít

Hướng dẫn xuất dầu dầu DO cho vào vận chuyển – định mức dầu

Hướng dẫn NVL cho san lấp là dầu dầu DO cho vào công trình san lấp

PHẦN 3: Về Công cụ dụng cụ

Hướng dẫn hạch toán mua và ghi tăng CCDC cho từng mảng riêng

Hướng dân phân bổ chi phí CCDC vào chi phí quản lý, chi phí cho công trình phá dỡ, chi phí cho vận chuyển & san lấp riêng theo tỉ lệ tương ứng, phù hợp

Hướng dẫn việc đối chiếu cân đối CCDC giữa các báo cáo với nhau

PHẦN 4: Về Tài sản cố định

Hướng dẫn hạch toán mua và ghi tăng TSCĐ cho từng mảng riêng

Hướng dân khấu hao TSCĐ  vào chi phí quản lý, chi phí cho công trình phá dỡ, chi phí cho vận chuyển & san lấp riêng theo tỷ lệ tương ứng, phù hợp

Hướng dẫn việc đối chiếu cân đối TSCĐ  giữa các báo cáo với nhau

Thanh lý TSCĐ, hồ sơ thanh lý

PHẦN 5: Về Chi phí tiền lương, hồ sơ lương 

Phân biệt lương từng bộ phận, hồ sơ lương của bộ phận có BHXH, hồ sơ lương nhân công không có BHXH

Lập bảng lương cho bộ phận văn phòng, quản lý công trình 

Lương cho từng bộ phận  Phá dỡ – Vận chuyển – San lấp

Lập bảng lương cho công nhân, bảng chấm công, hồ sơ lương bài bản. Cân đối lương.

PHẦN 6: Về Các chi phí mua ngoài khác 

Các chi phí quản lý , chi phí trực tiếp thi công khác

Hồ sơ đi kèm của các chi phí này

kế toán dịch vụ công ty san lấp 3
Hạch toán phát sinh trong kỳ kế toán dịch vụ công ty san lấp mặt bằng

PHẦN 7: Về Tập hợp chi phí, tính giá thành Phá dỡ – Vận chuyển – San lấp & kết chuyển lãi lỗ 

Xác định  song song 3 kỳ tính giá thành song song: phá dỡ, san lấp, vận chuyển.

Tập hợp chi phí trực tiếp cho từng mảng theo tông tư 200 hoặc thông tư 133.

Phân  bổ chi phí chung vào các mảng riêng.

Kết chuyển chi phí và nghiệm thu các hạng mục của nội dung phá dỡ – san lấp – vận chuyển.

PHẦN 8: Về Thuế GTGT – Thuế vãng lai 

Lập tờ khai thuế GTGT vãng lai.

Lập tờ khai thuế GTGT.

Hướng dẫn điều chỉnh khi sai sót .

PHẦN 9: Về Thuế TNDN trong kế toán công ty san lập mặt bằng

Lập quyết toán thuế TNDN.

Hướng dẫn hạch toán thuế TNDN tạm tính.

Hướng dẫn đối chiếu lại điều chỉnh thuế TNDN sau khi quyết toán TNDN cuối năm.

PHẦN 10: Kết chuyển lãi lỗ, cân đối đối chiếu hệ thống kế toán công ty san lập mặt bằng

Kết chuyển lãi lỗ cân đối, để lập BCTC.

3. Cuối kỳ trong kế toán dịch vụ công ty san lấp mặt bằng

kế toán dịch vụ công ty san lấp 4
Báo cáo kỳ kế toán dịch vụ công ty san lấp mặt bằng

BƯỚC 1: Cân đối hệ thống lại toàn bộ các chỉ tiêu trên CĐTK trước khi lên BCTC. Chú ý phân tích doanh thu – giá vốn từng mảng riêng: phá dỡ, san lấp, vận chuyển.

BƯỚC 2: Tính thuế TNDN trước khi lập CĐTK.

BƯỚC 3: Lập Báo cáo tài chính đầy đủ gồm Cân đối kế toán, Lưu chuyển tiền tệ & Thuyết minh báo cáo tài chính.

BƯỚC 4: Hướng dẫn hệ thống in ấn, in nhanh, kết xuất sổ sách ra Excel. Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ, tìm nhanh hồ sơ.

Nội dung tổng hợp chuyên sâu ưu đãi thêm trong khóa học kế toán công ty san lập mặt bằng

 • Hướng dẫn lập BCTC đấu thầu trong kế toán công ty san lập mặt bằng cũng như các báo cáo liên quan đến việc đầu thầu.

 • Hướng dẫn lập BCTC vay vốn ngân hàng.

 • Cấp miễn phí video khóa học liên quan đến nội dung chuyên sâu.

Doanh nghiệp

, ,

Hình thức học

,

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Bình chọn :
     

tự học thì có được cài phần mềm không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Hương

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

https://ketoanviethung.com/course/view.php?id=332

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán công ty san lấp

♦ Thành thạo mọi nghiệp vụ định khoản hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán

♦ Hiểu sâu định mức giá thành – thành thạo lập báo cáo tài chính công ty san lấp

♦ Hoàn tất mọi báo cáo liên quan – va chạm xử lý tình huống thực tế công ty 

♦ Tự mình hoàn thiện sổ sách công ty san lấp nhanh và chính xác nhất

♦ Thông thạo tự tin quyết toán với cơ quan thuế – điều mọi kế toán e ngại bị bắt lỗi bị phạt

♦ Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được 1 công việccơ hội thăng tiến trong công việc

♦ Hiểu rõ hồ sơ sổ sách tiếp nhận bàn giao công việc với kế toán cũ công ty san lấp

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Bình chọn :
     

tự học thì có được cài phần mềm không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Hương

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...