Hướng dẫn làm thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế hải quan 2019

Có nhiều trường hợp khi thuế hải quan thường khai thiếu thông tin trên tờ khai hải quan hoặc chưa đủ hồ sơ. Vậy khi đó cần thủ tục bổ sung như thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của kế toán Việt Hưng để hiểu rõ hơn nhé. 

thuế hải quan
Hướng dẫn làm thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế hải quan 2019

Hướng dẫn thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế hải quan được ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 

​1. Các bước thực hiện thực hiện làm hồ sơ kê khai thuế hải quan

– Bước 1: Người khai hải quan khai bổ sung các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan.

– Bước 2: Cơ quan hải quan xem xét, chấp nhận nội dung khai bổ sung của người khai hải quan.

2. Phương thức thức thực hiện kê khai thuế hải quan

Điện tử

3. Thành phần, số lượng hồ sơ thuế hải quan

* Thành phần hồ sơ

– Các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung: 01 bản chụp;

+ Văn bản đề nghị khai bổ sung theo Mẫu số 03.KBS.GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC: 02 bản chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

Cơ quan hải quan xem xét, chấp nhận nội dung khai bổ sung hồ sơ hải quan của người khai hải quan ngay sau khi nhận được đề nghị khai bổ sung hồ sơ hải quan và đầy đủ hồ sơ do người khai hải quan cung cấp.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức. 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

7. Phí, lệ phí

Không

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thuế hải quan

Mẫu số Mẫu số 03.KBS.GSQL – Khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC)

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Các trường hợp được khai bổ sung:

a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

c) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

đ) Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Việc khai bổ sung theo quy định tại điểm b, điểm d nêu trên chỉ được thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội; + Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

– Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; 

– Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Kế toán Việt Hưng chia sẻ hướng dẫn làm thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế hải quan cho các bạn tham khảo mong rằng sẽ giúp ích trong công việc kế toán thực tế. Kế toán Việt Hưng mở các lớp học Kế toán online 1 kèm 1 cam kết đầu ra làm ngay được việc.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận