Top các cuốn sách kế toán bán chạy nhất cần tìm đọc ngay

TOP 10 sách kế toán – Hiện nay, các bạn sinh viên mới ra trường, cũng như các bạn đang làm kế toán từng phần hành tại doanh nghiệp, nhưng chưa nắm bản chất của kế toán cũng như quy trình của 1 người làm kế toán thực thụ. Tài liệu kế toán thì nhiều khiến các bạn cảm thấy choáng ngợp. Bài viết ngày hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Top các cuốn sách kế toán hay cần tìm đọc được mua nhiều nhất. Giúp các bạn có thể nắm chắc được nghiệp vụ kế toán sau khi tham khảo các nguồn tài liệu này.

sách kế toán
Top các cuốn sách kế toán bán chạy nhất cần tìm đọc ngay

Khối kế toán Doanh nghiệp

(1) Đầu sách ” Nguyên lý kế toán”

kế toán

Việc sử dụng thông tin kế toán để phục vụ cho yêu cầu quản lý và ra quyết định đang và ngày càng trở nên cần thiết, phổ biến cho nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt cho các nhà đầu tư hiện tại, cho những người có mong muốn và nhu cầu đầu tư trong tương lai.

Để sử dụng được thông tin do kế toán cung cáp thì nhất thiết phải có những hiểu biết cơ bản về đối tượng, phương pháp và nội dung kế toán. Môn nguyên lý kế toán là môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục học tập, nghiên cứu các môn học kế toán chuyên ngành.

Nội dung cơ bản của môn Nguyên lý Kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Môn học nguyên lý kế toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về kế toán.

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN

CHƯƠNG II: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHƯƠNG III: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP

CHƯƠNG IV: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

CHƯƠNG V: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN – KIỂM KÊ

CHƯƠNG VI: SỔ KẾ TOÁN – KỸ THUẬT GHI SỔ, SỬA SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN

CHƯƠNG VII: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG VIII: TỔ CHỨC KẾ TOÁN VÀ KIỂM TRA TỔ CHỨC KẾ TOÁN

Phụ lục 1: Lịch sử ra đời và phát triển của hạch toán kế toán

Phụ lục 2: Mô tả quan hệ giữa các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

(2) Đầu sách “Bộ 2 Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200” – NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

sách kế toán

Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200 tuân thủ theo các văn bản pháp luật sau:

+ Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp.

+ Thông tư 202/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất.

+ Luật Kế toán (2003)

+ Nghị định 129/2004/NĐ-CP

+ Các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam đã ban hành trong thời gian vừa qua.

Bộ sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị Doanh Nghiệp – Các Kế toán trưởng, Kế toán viên, các Sinh viên khối ngành Kế Toán, Kinh Tế – Tài Chính, Quản trị Doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp Luật Kế toán và các Nghị Định, Thông Tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế.

Quyển 1: Hệ thống Tài chánh kế toán: Trình bày bộ hệ thống tài khoản kế toán, các quy định và phương pháp kế toán từng tài khoản.

Quyển 2: Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, Hệ thống Chứng từ kế toán, Sổ kế toán. Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán.

(3) Đầu sách “Kế toán Tài chính” – NXB Tài chính

sách kế toán

Sách được độc giả bình chọn lả cuốn cẩm nang kế toán thành công nhắt từ trước tới nayĐọc hiếu chính xác từng khoản mục cùa các báo cáo tài chính và cách phân tích đa chiều nó đế ra các quyết định trong quản trị doanh nghiệp và đầu tư. sách Kế toán Tài chính Financial Accounting song ngữ anh việt được cập nhật đầy đủ thông tư 200/2014/TT-BTC và TT 202/2014/TT-BTC của bộ tài chính.

Bộ sách kế toán tài chính financial accounting năm 2015 Trần Xuân Nam này được viết rất cuốn hút, logic, đi từ đơn giản đến phức tạp, có đầy đủ các ví dụ tình huống thực tế sinh động mang tính phổ biến để người đọc dễ dàng hiểu và thực hành, kế cả bạn là người chuyên hay không chuyên về kế toán

Cuốn sách được viết song ngữ các tiêu đế, các tài khoản, báo cáo, và các thuật ngữ kế toán giúp bạn đọc có thế sử dụng chính xác các thuật ngữ kế toán bằng tiếng Anh theo chuẩn IFRS.

Để giúp người làm công tác kế toán tìm hiểu các vấn đề liên quan đến phương pháp thực hành TT số 200/2014 và 202/2014 (VAS); Làm tốt hơn kế toán Việt Nam và có thể thực hành được hệ thống kế toán quốc tế IFRS và US GAAP; Nắm vững các nguyên tắc, thực tế kế toán tốt nhất của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam cũng như các chuẩn mực, thông lệ kế toán quốc tế (IFRS); Tác giả Trần Xuân Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính biên soạn bộ sách: “KẾ TOÁN TÀI CHÍNH FININCIAL” bao gồm 2 tập.

Nội dung gồm những phần chính sau:

Cuốn sách Tập 1:

PHẦN 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN (ACCOUNTING FUNDAMENTALS)

PHẦN 2. CÁC HỆ THỐNG KẾ TOÁN, BỘ KHUNG KẾ TOÁN VIỆT NAM, VÀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

PHẦN 3. KẾ TOÁN CÁC TÀI SẢN KHÔNG PHẢI TIỀN VÀ NỢ PHẢI TRẢ

PHẦN 4. KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

Cuốn sách Tập 2:

PHẦN 5. BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH (FINANCIAL PERFORMANCE)

PHẦN 6. KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

PHẦN 7. PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHẦN 8. KẾ TOÁN CHI PHÍ/ GIÁ THÀNH (COST ACCOUNTING)

PHẦN 9. SO SÁNH VAS VỚI IFRS VÀ CÁC THỰC TẾ TỐT NHẤT

(có kèm Phụ lục)

(4) Đầu sách “Giáo trình Kế toán Quản trị” – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

kế toán

Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển của nền kinh tế thị trường, từng bước hội nhập sâu rộng trên các phương diện với khu vực và thế giới để tạo ra một nền kinh tế cộng đồng. Hòa cùng với sự thay đổi trong các chính sách quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô, kế toán là công cụ sắc bén trong quản lý kinh tế cũng thay đổi theo. Sự thay đổi của kế toán đã làm cho người học, người dạy và các chuyên gia hành nghề thường xuyên cập nhật, bổ sung các kiến thức mới nhất.

Trong hệ thống thông tin kế toán nói chung, kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành không thể thiết được trong các doanh nghiệp kinh doanh, đơn vị sự nghiệp có thu. Kế toán quản trị với chức năng là công cụ hữu hiệu cung cấp dòng thông tin cho các cấp quản lý để đưa ra các quyết định điều hành mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Giáo trình này biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu kế toán quản trị của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kế toán quản trị của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế… đồng thời kết hợp với thông tư hướng dẫn kế toán quản trị của Bộ Tài Chính.

Việc hoàn thành cuốn sách này là sự cố gắng của tập thể các thầy, cô giáo trong Bộ môn với kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn nhiều năm công tác…

Nội dung gồm những phần chính sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – SẢN LƯỢNG VÀ LỢI NHUẬN

CHƯƠNG 5: DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

CHƯƠNG 6: DỰ TOÁN LINH HOẠT

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM

CHƯƠNG 8: ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 9: THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

CHƯƠNG 10: THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH DÀI HẠN

(5) Đầu sách “Báo Cáo Tài Chính Dưới Góc Nhìn Của Warren Buffett” – NXB Hồng Đức

kế toán

Quyển sách “Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett” là một trong số những quyển sách nhận được mức cho điểm 4/5 sao trên trang giao dịch trực tuyến thông dụng Amazon.com tính đến thời điểm quyển sách này được dịch xong.

Ở góc độ người đã học và làm việc trong lĩnh vực tài chính, có thể nhìn nhận quyển sách này là một cách dẫn dắt thú vị và sinh động đến với những khái niệm tẻ nhạt về báo cáo tài chính, đây là một quyển tốt ở mức độ nhập môn dành cho các nhà đầu tư mới bắt đầu tìm hiểu về báo cáo tài chính. Những ai đã tham gia các khóa học về tài chính kế toán ở các trường đại học hay các trung tâm đào tạo có thể đều có chung quan điểm rằng học về báo cáo tài chính thật không có gì thú vị, bời cách tiếp cận khô khan của nhiều quyển sách giáo khoa hay tài liệu hướng dẫn. Và do đó, một cách giúp những người mới tìm hiểu về báo cáo tài chính không “ngán “ bữa ăn “tìm hiểu về báo cáo tài chính” ngay từ món khai vị là giới thiệu họ đã tìm đọc một quyển sách như thế này. Một món khai vị tốt có thể khiến bữa ăn trở nên hoàn hảo hơn.

Quyển sách này là một món ăn “bình dân”, tạo một hứng thú nhất định cho người đọc tiếp tục theo đuổi những kiến thức nâng cao, chính quy hơn và hoàn chỉnh hơn, tạo hứng thú cho người mới tìm hiểu về cách đọc báo cáo tài chính và qua thông qua đó nắm bắt những nguyên lý cơ bản để tìm kiếm những “mỏ vàng” từ những thông tin trên báo cáo này để phục vụ cho việc đầu tư, mà quan trọng là tìm kiếm “lợi thế cạnh tranh bền vững” từ những con số tưởng chừng vô hồn. 

sách kế toán

(6) Đầu sách “Phân Tích Báo Cáo Tài Chính – Hướng Dẫn Thực Hành” – NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

kế toán

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính là một kỹ năng cơ bản của những ai liên quan đến quản lý đầu tư, tài chính doanh nghiệp, tín dụng thương mại và gia hạn tín dụng. Nhiều năm qua, nó trở thành một nỗ lực ngày càng phức tạp vì báo cáo tài chính doanh nghiệp ngày càng trở nên khó giải mã. Nhưng với quyền Phân tích báo cáo tài chính ấn bản lần thứ tư này, bạn đọc sẽ học cách thức xử lý những thách thức mà là một phần của doanh nghiệp trong thực tiễn.

Được biên soạn bởi chuyên gia đầu tư lão luyện Martin Fridson và giáo sư Fernando Alvarer của Trường Cao học Đại học Columbia, nguồn tài liệu đáng tin cậy này phác thảo ra khuôn khổ phân tích cần thiết để xem xét cẩn thận các báo cáo tài chính, dù bạn đánh giá cổ phiếu của một công ty hay xác định giá trị để thực hiện thâu tóm hoặc sáp nhận. Được bổ sungc hỉnh sửa một cách toàn diện để đề cập đến những khái niệm và thách thức mới trong kĩnh vực này, Phân Tích Báo Cáo Tài Chính: Hướng Dẫn Thực Hành sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn bức tranh đôi Khi sai lệch về hiệu quả hoạt động công ty.

Nội dung gồm những phần chính sau:

PHẦN 1 – Đọc hiểu Báo Cáo Tài Chính

PHẦN 2 – Các Báo Cáo Tài Chính cơ bản

PHẦN 3 – Tìm hiểu kỹ hơn về lợi nhuận

PHẦN 4 – dự báo và phân tích chứng khoán 

  • Kiến thức mà giúp bạn đánh giá báo cáo tài chính một cách hiệu trong các thị trường đầy biến động và một nền kinh tế không chắc chắn
  • Các thảo luận về việc diễn giải bản cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách đúng đắn.
  • Các tình huống nghiên cứu mới nhiều giá trị về báo cáo gian lận.
  • Một số mẹo để gia tăng độ chính xác của dự báo và một phương pháp có tổ chức về đánh giá vốn cổ phần và nợ.
  • Những tiết lộ về cách thu nhập có thể được phóng đại hoặc thậm chí bịa đặt

Thị trường tài chính khong ngừng phát triển, và cũng sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng mới dưới hình thức khác nhau. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp chưa bao giờ mất đi động lực tìm ra mánh khóe mới bóp méo nhận thức về hiệu quả hoạt động của họ. Bằng cách nghiên cứu các cách thức trong quyển sách này một cách kỹ lưỡng, chuyên gia phân tích có thể dự báo được những biến thể của các vấn đề cũ mà sẽ được thực hiện trong những năm sắp tới. 

(7) Đầu sách “Đọc & Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Báo Cáo Kế Toán Quản Trị” – NXB Tài chính

kế toán

Nội dung gồm những phần chính sau:

Báo cáo tài chính và các chỉ số báo cáo tài chính đặc biệt quan trọng trong việc xác định hiệu quả kinh doanh cũng như là căn cứ để đưa ra các quyết định điều hành doanh nghiệp. Để giúp các chủ doanh nghiệp, kế toán có được công cụ phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị giá trị và hữu ích.

Với cuốn sách này, các chủ doanh nghiệp, kế toán viên sẽ có được công cụ phân tích báo cáo tài chính và báo cáo quản trị chính xác và hữu ích.

CHƯƠNG 1 : Tổng quan về hệ thống báo cáo kế toán

CHƯƠNG 2 : Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán liên quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp

CHƯƠNG 3 : Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp

CHƯƠNG 4 : Báo cáo kế toán quản trị

(7) Đầu sách “Giáo trình Kế toán Thuế chuyên sâu” – Lưu hành nội bộ

kế toán

Giúp bạn có cái nhìn chân thực về góc cạnh chuyên sâu về kế toán và thuế. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn 2 cuốn sách trên. Nếu bạn cảm thấy hiện tại mình chỉ quanh quẩn với tình huống thuế của một lĩnh vực hoạt động sản xuất, mà chưa biết nhiều đến những tình huống khó nhằn “dở khóc dở cười” xoay quanh các sắc thuế, mặc dù bạn đang là kế toán trưởng, hay nắm lòng các kiến thức chuyên môn. Thậm chí cả kiến thức về quản trị bạn cũng vững như bàn thạch. Nhưng trước sự thay đổi chóng mặt của các thông tư nghị định, để bạn dễ dàng kiểm soát sự đổi mới về luật thuế. Cuốn sách đóng vai trò như một công cụ giúp bạn kiểm soát phòng ban kế toán được tốt hơn, nhất là về các thông tư – nghị định xoay quanh vấn đề lương thưởng, bảo hiểm như mối tơ vò của kế toán.

Giúp bạn rà soát nhanh hơn những nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiếp nhận xử lý, kiểm kê đối chiếu kiểm soát rủi ro về hàng tồn kho, các rủi ro vad gian lận ảnh hưởng đến BCTC liên quan đến TSCĐ. Ngoài ra cuốn sách như một thủ thuật giúp bạn rà soát nhanh các chỉ số trên báo cáo tài chính. Nhận biết rủi ro, gian lận tiềm ẩn, và chỉ ra cho bạn một đường đi là biện pháp phát hiện ngăn ngừa.

=> Nếu công ty bạn mới thành lập thì cuốn sách là phương thuốc quý khi hệ thống tất cả những thủ tục cần cho DN bạn, hệ thống rạch ròi các hồ sơ kê khai quyết toán thuế, cũng như kỹ năng làm việc với cơ quan thuế nếu bạn đang dần tiến thân lên vị trí Kế toán trưởng.

(8) Đầu sách “Kế Toán Hợp Nhất Kinh Doanh Và Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất” – NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

kế toán

Mục đích cung cấp tài liệu hữu ích để giúp người đọc hiểu và áp dụng đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam về kế toán hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất. Ngoài ra, quyển sách này còn cung cấp một số thông tin về sự khác biệt cơ bản giữa các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế mới nhất về hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất.

Đối tượng được tác giả hướng đến trước hết là các sinh viên bậc đại học và cao học chuyên ngành kế toán – kiểm toán ở các trường Đại học. Tiếp đến, các kế toán viên làm việc trong các tập đoàn và tổng công ty cũng sẽ tìm thấy nhiều thông tin hữu ích ở quyển sách này. Sau đó, các kiểm toán viên có thể tham khảo quyển sách này nhằm phục vụ việc kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty.

Quyển sách này được biên soạn dựa trên các chuẩn mực kế toán Việt Nam về kế toán hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất nói riêng và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam nói chung, kết hợp với các thông tư hướng dẫn.

Quyển sách này bao gồm 2 phần, được cấu trúc thành 11 chương như sau:

Phần I: Những vấn đề cơ bản về hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất

– Chương 1: Giới thiệu chung về kế toán hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất

– Chương 2: Các khái niệm và quy trình cơ bản

– Chương 3: Kế toán hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua

– Chương 4: Giao dịch nội bộ

– Chương 5: Lợi ích của cổ đông thiểu số

– Chương 6: Phương pháp vốn chủ sở hữu

Phần II: Một số vấn đề mở rộng về hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất

– Chương 7: Một số vấn đề mở rộng về hợp nhất kinh doanh

– Chương 8: Thay đổi cấu trúc tập đoàn

– Chương 9: Chuyển đổi và hợp nhất báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ

– Chương 10: Báo cáo bộ phận của tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, đa khu vực

– Chương 11: Một số khác biệt cơ bản giữa VAS và IFRS về kế toán hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất

(9) Đầu sách “Kế toán Thương mại Dịch vụ” – NXB Tài chính

kt

Hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ liên quan các sản phẩm bao hàm bản chất vô hình, có sự tương tác cao giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, và từ đó công tác kế toán có các đặc trưng riêng trong quá trình xác định chi phí, doanh thu và lợi nhuận của các yếu tố cấu thành sản phẩm, xác định suất sinh lợi của các bộ phận trong một đơn vị thương mại – dịch vụ, để từ đó hoạch định các chiến lược kinh doanh và đầu tư thích hợp.

Nội dung gồm những phần chính sau:

Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại – dịch vụ
 
Chương 2: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền
 
Chương 3: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước
 
Chương 4: Kế toán xuất nhập khẩu
 
Chương 5: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ
 
Chương 6: Kế toán doanh nghiệp xây dựng
 
Chương 7: Kế toán tài sản cố định
 
Chương 8: Kế toán CPKD, chi phí thuế TNDN và xác định KQKD
 
Chương 9: Báo cáo tài chính

(10) Đầu sách Bộ 3 “Tự học kế toán thuế từ A -> Z” – TG. Thái Sơn

kt

Bạn đang tự hỏi: “ Làm thế nào để có thể tự làm tất cả các công việc về thuế 1 cách dễ dàng, nhanh chóng mà không xảy ra sai sót?”. Cuốn sách “ Tự Học Kế Toán Thuế Từ A Đến Z” sẽ là giải pháp hoàn hảo, giúp bạn tháo gỡ mọi vướng mắc.
Đúng như tên gọi, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn các công việc cần làm của kế toán thuế, cách kế khai các loại thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, hóa đơn, báo cáo tài chính… cho đến các nghị định, thông tư về thuế.

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề Top các cuốn sách kế toán hay cần tìm đọc ngay (mảng doanh nghiệp & mảng HCSN). Hãy đến Việt Hưng để tham gia các khoá học kế toán online uy tín tại Trung tâm! 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận