Hệ thống danh mục các mẫu sổ kế toán theo TT 133

Để trở thành một kế toán chuyên nghiệp, bạn phải nắm rõ hệ thống danh mục các “mẫu sổ sách kế toán”. Đây là công cụ lưu trữ giúp bạn xử lý nghiệp vụ, nắm rõ hoạt động lưu chuyển dòng tiền của doanh nghiệp. mau-so-ke-toan

MẪU SỔ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133

1. Các loại sổ sách kế toán

Sổ kế toán tổng hợp gồm sổ nhật ký và sổ cái

+ Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

•  Ngày, tháng ghi sổ;

•  Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

•  Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

•  Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

+ Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

• Ngày, tháng ghi sổ;

• Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

• Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

• Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của từng tài khoản.

Sổ kế toán chi tiết gồm sổ và thẻ kế toán chi tiết

  • Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý.
  • Số liệu trên sổ, thẻ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được chi tiết trên sổ Nhật ký và Sổ Cái.

Số lượng, kết cấu các sổ, thẻ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc.

  • Các doanh nghiệp căn cứ vào quy định mang tính hướng dẫn tại Chế độ kế toán về sổ, thẻ kế toán chi tiết và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để mở các sổ, thẻ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp.

Các hình thức sổ kế toán.

  • Hình thức kế toán Nhật ký chung.
  • Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái.
  • Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.

2. Hệ thống các mẫu sổ kế toán theo thông tư 133

Danh mục các mẫu sổ kế toán:

Số TT
Tên sổ Ký hiệu Hình thức kế toán
Nhật ký chung Nhật ký – Sổ Cái Chứng từ ghi sổ
1 2 3 4 5 6
01 Nhật ký – Sổ Cái S01-DNN x
02 Chứng từ ghi sổ S02a-DNN x
03 Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ S02b-DNN x
04 Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)

S02c1- DNN

S02c2- DNN

 xx
05 Sổ Nhật ký chung S03a-DNN x
06 Sổ Nhật ký thu tiền S03a1-DNN x
07 Sổ Nhật ký chi tiền S03a2-DNN x
08 Sổ Nhật ký mua hàng S03a3-DNN x
09 Sổ Nhật ký bán hàng S03a4-DNN x
10 Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) S03b-DNN x
11 Sổ quỹ tiền mặt S04a-DNN x x x
12 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt S04b-DNN x x x
13 Sổ tiền gửi ngân hàng S05-DNN x x x
14 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S06-DNN x x x
15 Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S07-DNN x x x
16 Thẻ kho (Sổ kho) S08-DNN x x x
17 Sổ tài sản cố định

S09-DNN

 

x x x
18 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng S10-DNN x x x
19 Thẻ Tài sản cố định S11-DNN x x x
20 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) S12-DNN x x x
21 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ S13-DNN x x x
22 Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ S14-DNN x x x
23 Sổ chi tiết tiền vay S15-DNN x x x
24 Sổ chi tiết bán hàng S16-DNN x x x
25 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh S17-DNN x x x
26 Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ S18-DNN x x x
27 Sổ chi tiết các tài khoản S19-DNN x x x
28 Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu S20-DNN x x x
29 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ S21-DNN x x x
30 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán S22-DNN x x x
31 Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu S23-DNN x x x
32 Sổ chi phí đầu tư xây dựng S24-DNN x x x
33 Sổ theo dõi thuế GTGT S25-DNN x x x
34 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S26-DNN x x x
35 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S27-DNN x x x
36 Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp        

Hệ thống sổ sách kế toán được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC theo từng hình thức ghi sổ kế toán. Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán.

Kế toán Việt Hưng đã chia sẻ các thông tin chi tiết về hệ thống danh mục các mẫu sổ kế toán theo TT 133. Kế toán viên cần nắm rõ và phân biệt rõ với hệ thống danh mục sổ kế toán theo TT 200. Mọi thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ: 098.868.0223 – 091.292.9959 – 098.292.9939 để được tư vấn miễn phí – chuyên sâu TẤT TẦN TẬT mọi vấn đề. Chúc các bạn thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn