Cách tính và thủ tục hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu mới nhất

Bạn đang tìm hiểu về cách tính và thủ tục hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu mới nhất. Cùng theo dõi bài chia sẻ của chúng tôi về thông tư mới nhất năm 2018 trong bài chia sẻ dưới đây.

Hoàn thuế GTGT được thực hiện với điều kiện nào?

 • Cơ sở đó là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư. Hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
 • Có con dấu theo quy định của pháp luật.
 • Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.
 • Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu

Đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu trong một số trường hợp xuất khẩu như sau:

 • Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu.
 • Đối với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài.
 • Đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài. Là doanh nghiệp có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài.
 • Đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

“ Cơ sở kinh doanh trong tháng hoặc quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý. Trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo”

Hồ sơ xin hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu

 • Công văn yêu cầu xét hoàn thuế đã nộp trong đó nêu rõ loại hàng hóa, số tiền thuế, lý do yêu cầu hoàn thuế, Tờ khai hải quan. (01 bản chính)
 • Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đã tính thuế. (01 bản photocopy)
 • Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, có xác nhận của cơ quan hải quan là hàng hóa thuộc Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nào còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan đã thực xuất khẩu. (01 bản photocopy)
 • Chứng từ nộp thuế. (1 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu)

Công thức tính toán thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu

Hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu – Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng /quý=Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước_Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng/quý (bao gồm: thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế trong tháng/quý và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng/quý trước chuyển sang) 
Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu=Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng/quýxTổng doanh thu xuất khẩu trong tháng/quý
__________________

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu) trong tháng/quý x 100%.

Thủ tục hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu

Kế toán thuế ghi nhớ 3 bước đơn giản của thủ tục hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu như sau:

– Bước 1: Làm tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng hoặc quý

– Bước 2: Tính số thuế GTGT xuất khẩu được hoàn (theo công thức và ví dụ ở trên). Rồi điền vào chỉ tiêu 42 “ tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” để gửi tờ khai thuế qua mạng

– Bước 3: Lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (Mẫu số: 01/ĐNHT – Ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính), rồi gửi ra cơ quan thuế.

– Bước 4: Làm Công văn giải trình đi kèm bộ hồ sơ hoàn thuế để gửi ra cơ quan thuế.

Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn nắm được những kiến thức cơ bản về hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận