Bộ giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất 2019

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp – HCSN là một trong những khóa học mà cần sự cập nhật liên tục thay đổi, vì sự thay đổi của thông tư. Và mỗi lần thay đổi là sẽ thay đổi một số tài khoản cũng thay đổi theo. Đặc biệt mới nhất là sự thay đổi từ quyết định 19 sang thông tư 107. Trung tâm kế toán Việt Hưng xây dựng bộ giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất 2019.

giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp
Bộ giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất 2019

1. Về hành chính sự nghiệp

Đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) là các đơn vị, cơ quan hoạt động bằng nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp phát hoặc bằng nguồn kinh phí khác như hội phí, học phí, viện phí, kinh phí được tài trợ, thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ,…để phục vụ các nhiệm vụ của Nhà nước, chủ yếu là các hoạt động chính trị xã hội.

a. Đơn vị HCSN được chia thành 3 cấp:

 • Đơn vị dự toán cấp I: Là đơn vị trực tiếp nhận dự toán ngân sách hàng năm do Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân giao. Đơn vị dự toán  cấp I thực hiện phân bổ, giao dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trực  thuộc.
 • Đơn vị dự toán cấp II: Là đơn vị cấp dưới đơn vị dự toán cấp I, được  đơn vị dự toán cấp I giao dự toán và phân bổ dự toán được giao cho đơn vị dự toán cấp III (trường hợp được ủy quyền của đơn vị dự toán cấp I).
 • Đơn vị dự toán cấp III: Là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách, được đơn vị dự toán cấp I hoặc cấp II giao dự toán ngân sách.Đơn vị cấp dưới của đơn vị dự toán cấp III được nhận kinh phí để thực hiện phần công việc cụ thể, khi chi tiêu phải thực hiện công tác kế toán  và quyết toán theo quy định.

b.  Phân loại theo cấp ngân sách:

 • Đơn vị dự toán cấp Trung ương: Sử dụng nguồn ngân sách cấp Trung ương;
 • Đơn vị dự toán cấp Tỉnh: Sử dụng nguồn ngân sách cấp Tỉnh;
 • Đơn vị dự toán cấp Huyện: Sử dụng nguồn ngân sách cấp Huyện.

2. Nội dung bộ giáo trình kế toán HCSN

Về mặt nội dung trung tâm xây dựng trên cơ sở trên thực tế các bạn đi làm các bước như thế nào thì bài giảng và sườn giáo trình trung tâm xây dựng trên cơ sở chuyên môn này.

Buổi 1

Hướng dẫn tổng quan khái quát bài giảng

Cài đặt phần mềm kế toán cho học viên theo nhu cầu riêng: Phần mêm kế toám MISA Mimosa.NET, Misa Bamboo ( Phần mềm cho ngân sách xã), DAS, IMAC ( khối hành chính trong các thành phố HCM…)

Buổi 2

Hướng dẫn  các thông tin đầu kỳ mà các bạn cần cập nhật vào phầm mền, đồng thời giáo viên hướng dẫn kỹ ý nghĩa và mối liên quan khi cập nhật số liệu đầu kỳ. Các chú ý của sự chuyển đổi số dư giữa năm cũ và năm mới

Buổi 3

Đi vào nội dung cụ thể trong kỳ bằng các nghiệp vụ chính đi theo các nội dung liên quan , giáo viên hướng dẫn xử lý

 • Về vật tư
 • Về hàng hóa

Buổi 4

Đi vào các nội dung liên quan đến TSCĐ và CCDC

 • Về công cụ dụng cụ
 • Về tài sản cố định

Buổi 5

Giáo viên hướng dẫn các nội dung liên quan đến dòng tiền, các nguyên tắc rút tiền từ kho bạc và phương pháp hạch toán

 • Về dòng tiền : Ngân hàng và kho bạc
 • Về kho

Buổi 6

Giáo viên hướng dẫn các nội dung liên quan đến các khoản thu và chi

 • Về các khoản thu
 • Về các khoản chi phí

Buổi 7 đến buổi 10: Giáo viên sẽ đi cùng học viên với các nội dung cân đối

Buổi 11: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Buổi 12: Hướng dẫn lập các báo cáo khác

Buổ 13: Hướng dẫn các nội dung về sổ sách

2. Kết quả học viên tham gia khóa học HCSN

Tình cảm của học viên dành cho trung tâm được đánh giá qua những nhận xét mang tính thực tế trên facebook và kênh Youtube của kế toán Việt Hưng. Những tình cảm đó sẽ là nguồn động lực để trung tâm ngày càng phát triển.

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận