Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2019

Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2019 là bao nhiêu? Các khoản bảo hiểm bắt buộc trích theo lương hiện nay gồm những gì? Tỷ lệ trích là bao nhiêu phần trăm. Căn cứ trích bảo hiểm xã hội năm 2019 là gì?

1. Căn cứ pháp lý tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2019.

Quy định về tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 và mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội được quy định tại các văn bản sau:

  • Quyết định 595/QĐ-BHXH.
  • Thông tư 47/2015/TT-BTC.

Các khoản bảo hiểm bắt buộc trích theo lương bao gồm những gì?

  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc.
  • Bảo hiểm y tế
  • Bảo hiểm thất nghiệp.
  • Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải trích kinh phí công đoàn.

Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2019 là bao nhiêu?.

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội từ ngày 01/07/2017 đến nay như sau:

Các khoản trích theo lươngTỷ lệ trích Tổng 
Trừ vào lương người lao độngTrích vào chi phí của doanh nghiệp
Bảo hiểm xã hội8%17,5% 25,5%
Bảo hiểm y tế1,5%3% 4,5%
Bảo hiểm thất nghiệp1%1% 2%
Tổng các khoản bảo hiểm10,5%21,5%32%
Kinh phí công đoàn  2%2% 
Tổng các khoản trích10,5%23,5%34%

 

 

 

Như vậy: Hàng tháng doanh nghiệp cần phải:

– Trích các khoản bảo hiểm vào chi phí của doanh nghiệp 21,5% trên tổng quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội.

– Trích trừ vào lương người lao động 10,5% trên mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của mỗi người.

Lưu ý: Trong 17,5% bảo hiểm xã hội sẽ:

  • Trích vào quỹ ốm đau thai sản: 3%
  • Trích vào Qũy hưu trí, tử tuất: 14%
  • Trích vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 0.5%

Ngoài ra doanh nghiệp cần trích 2% vào quỹ công đoàn.

Cách trích các khoản bảo hiểm bắt buộc theo lương hàng tháng. 

Ngoài việc xác định được Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2019. Các bạn cần nắm được cách trích các khoản bảo hiểm như thế nào.

Giá trị khoản trích = tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội x tiền lương đóng BHXH. 

Ví dụ: Tổng quỹ lương trích bảo hiểm xã hội năm 2019 của Công ty CP Hòa Phát là : 100.000.000 đồng. 

Ta tính mức trích như sau:

Khoản trích tính vào lương của người lao động:

+ Bảo hiểm xã hội: 100.000.000 x 8% = 8.000.000 đồng.

+ Bảo hiểm y tế: 100.000.000 x 1,5% = 1.500.000 đồng.

+ Bảo hiểm thất nghiệp: 100.000.000 x 1% = 1.000.000 đồng.

Khoản trích tính vào chi phí của doanh nghiệp:

+ Bảo hiểm xã hội: 100.000.000 x 17,5% = 17.500.000 đồng.

+ Bảo hiểm y tế: 100.000.000 x 3% = 3.000.000 đồng.

+ Bảo hiểm thất nghiệp: 100.000.000 x 1% = 1.000.000 đồng.

ty-le-trich-bao-hiem-xa-hoi-2019

Cách xác định TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngoài nắm đúng Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2019, các bạn cần phải xác định chính xác Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bao gồm những khoản gì?

Theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

+ Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2016 – 31/12/2017 được xác định như sau:

Tiền lương đóng BHXH = Mức lương đóng BHXH + Phụ cấp lương.

  + Kể từ ngày 01/01/2018, được xác định là:

Tiền lương đóng BHXH = Mức lương đóng BHXH + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác. 

Như vậy, hiện nay các khoản bổ sung khác cũng sẽ được tính để đóng bảo hiểm xã hội.

* Các bạn lưu ý:

– Mức lương đóng BHXH sẽ không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành. Trường hợp mức lương đóng BHXHX thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh để tránh bị phạt truy thu, chậm nộp.

– Phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm xã hội.

+ Ví dụ như: Phụ cấp độc hại, phụ cấp khu vực, phụ cấp thâm niên, phụ cấp thu hút…

+ Phụ cấp lương không bao gồm các khoản phụ cấp gắn với hiệu quả, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

– Các khoản bổ sung khác tính đóng bảo hiểm xã hội là các khoản phát sinh thường xuyên và có thể xác định được mức tiền cụ thể. Còn đối với các khoản bổ sung không thường xuyên và không xác định được mức tiền cụ thể thì không tính đóng BHXH.

Trên đây là Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2019. Doanh nghiệp hàng tháng cần rà soát để báo tăng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đồng thời thực hiện trích các khoản theo lương đúng quy định hiện hành.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận