Hướng dẫn tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập mới nhất

Tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập | Như chúng ta đã biết vào đầu năm mới là giai đoạn kê khai và nộp thuế môn bài của các doanh nghiệp. Có doanh nghiệp cũ và cũng có những doanh nghiệp đã thành lập lâu rồi, nhưng chính sách kế toán mỗi năm lại có thay đổi và bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nộp thuế môn bài mới nhất

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu và được thu hàng năm. Mức thu của thuế môn bài không lớn nhưng là nghĩa vụ bắt buộc, trừ một số trường hợp được miễn. Do đó định kỳ hàng năm những doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế phải lập tờ khai thuế môn bài gửi cho cơ quan thuế. Và bắt đầu từ năm 2022 khi kê khai thuế môn bài sẽ sử dụng mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo thông tư số 80/2021/TT-BTC.

1. Đối tượng phải nộp thuế môn bài

Tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP & Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 65/2020/TT-BTC, người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp được miến. bao gồm:

(1) Doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

(2) Chi nhánh, văn phòng đại diện & địa điểm kinh doanh của các tổ chức từ thứ tự số 1 đến số 5…”

2. Mức đóng thuế môn bài mới nhất

Quy định về mức đóng thuế môn bài được quy định cụ thể và chia ra làm 2 trường hợp như sau:

*Mức đóng thuế môn bài mới nhất được áp dụng cho tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Bậc thuế môn bài

Tiểu mục

Đối tượng và căn cứ thu 

Mức nộp lệ phí môn bài

1

2862

Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

2

2863

Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

3

2864

Văn phòng đại diện, chi nhánh địa điểm kinh doanh đơn vị sự nghirpj, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

Doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm chỉ phải nộp 1/2

Thời hạn nộp thuế môn bài hàng năm:

* Hạn nộp tiền Lệ phí môn bài:

Tại Khoản 9 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định thời hạn nộp Lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

– Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn Lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp
như sau:

 • Nếu kết thúc thời gian miễn Lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp Lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.

 • Nếu kết thúc thời gian miễn Lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp Lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

* Hạn nộp tờ khai Lệ phí môn bài:

Tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, thời hạn nộp hồ sơ khai Lệ phí môn bài như sau:

– Người nộp Lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai Lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh
doanh.

Nếu trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp Lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai Lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi

3. Cách đăng ký tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập mới nhất

BƯỚC 1: Truy cập website thuedientu.gdt.gov.vn & đăng nhập vào hệ thống đăng ký tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập

Lưu ý: Tên tài khoản bằng mã số thuế thêm đuôi -QL

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 2
Truy cập hệ thống đăng ký tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập qua mạng

BƯỚC 2: Trên thanh công cụ chọn mục “Khai Thuế” ngay dưới dòng chọn tiếp mục “Đăng ký tờ khai” 

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 3
Chọn đăng ký tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập qua mạng

BƯỚC 3: Khi nhấn chọn vào “Đăng ký thêm tờ khai” (Tờ khai thuế môn bài theo Mẫu 01/LPMB) hệ thống sẽ hiển thị danh sách tờ khai chưa đăng ký như ảnh bên dưới:

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 4
Tờ khai thuế môn bài theo Mẫu 01/LPMB

Tại Mục THUẾ MÔN BÀI -> Tích chọn vào ô vuông bên phải “01/LPMB – Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021)” -> Thao tác kéo xuống bấm “Tiếp tục” 

BƯỚC 4: Cuối cùng nhấn chọn “Chấp nhận” để hoàn thành bước đăng ký tờ khai môn bài

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 5
Chấp nhận đăng ký lần đầu tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập

4. Quy định khai lệ phí thuế môn bài công ty mới thành lập

Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

3. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

a) Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

…”

5. Cách khai lệ phí thuế môn bài công ty mới thành lập mới nhất trên HTKK

5.1 Thực hiện lập nộp khai lệ phí môn bài trên phần mềm HTKK

BƯỚC 1: Truy cập phần mềm hỗ trợ kê khai => Gõ mã số thuế -> Ấn “Đồng Ý”

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 7
Truy cập hệ thống tài khoản HTKK

BƯỚC 2: Chọn kỳ kê khai thuế môn bài chọn Năm thực hiện kỳ tính thuế -> Chọn “Tờ khai lần đầu” -> Tiếp tục nhấn “Đồng ý”

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 8
Chọn kỳ kê khai thuế lần đầu

BƯỚC 3: Màn hình hiển thị danh mục các loại tờ khai thuế -> Kéo xuống chọn “Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB)(TT80/2021)” mới nhất đã được cập nhật phía trên là tờ khai lệ phí môn bài mẫu cũ

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 9
Chọn tờ khai lệ phí môn bài(01/LPMB)(TT80/2021)

BƯỚC 4: Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai lệ phí môn bài

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 20
Điền tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB)

TRONG ĐÓ:

 • (1)(2)(3)(4) Phần mềm HTKK đã nhập tự động vào hệ thống theo tên mà người tạo đã khai ban đầu

 • (5) Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư: Gõ theo đúng số tiền vốn ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư

 • (6) Mức lệ phí môn bài: Chọn mức nộp (dựa vào vốn điều lệ để xác định mức đóng thuế môn bài của doanh nghiệp)

 • (7) Số tiền lệ phí môn bài phải nộp: Giống với mức lệ phí môn bài trước đó đã chọn

 • (8)(9) Số tiền nộp – Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài: Dành cho riêng các Doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022

Điểm c Khoản 1 Điều 51 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định đối tượng được miễn lệ phí môn bài gồm:

8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới)…”

-> Sang đến năm 2023 thì không còn được miễn lệ phí môn bài nữa

Chú ý:Sau khi cập nhật lên HTKK 4.9.9 sẽ yêu cầu điền thông tin tại phần THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI NỘP THUẾ

Ví dụ thực tế: Doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2022 được miễn nộp lệ phí môn bài

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 10
Điền thông tin tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) công ty thành lập trong năm 2022

Lưu ý ví dụ: Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập

→ Lập tờ khai năm 2022 thì lệ phí môn bài là 0 (chính sách miễn thuế)

→ Lập tờ khai năm 2023 thì lệ phí môn bài là 2 triệu

>> HẠN NỘP: Ngày 30.01.2023

BƯỚC 5: Sau khi thực hiện kê khai xong tờ khai, phía dưới chọn mục “Ghi” & chọn Kết xuất XML” để kết xuất tờ khai gửi CQT

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 11
Kết xuất XML tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB)

BƯỚC 6: Hoàn thành tải tờ khai lệ phí XML lên hệ thống khai thuế qua mạng 

– Xong bước Kết xuất XML tờ khai lệ phí môn bài quay lại truy cập tài khoản đăng nhập trang thuedientu.gdt.gov.vn trên thanh công cụ chọn mục “Khai Thuế” → dòng dưới chọn tiếp “Nộp tờ khai XML” 

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 12
Nộp tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập

=> Các bạn bấm vào “Chọn tệp tờ khai” để chọn file upload lên:

(1) Bấm để tìm nơi chứa tờ khai XML đã được kết xuất từ phần mềm HTKK

(2) Bấm chọn tờ khai XML cần nộp qua mạng

(3) Bấm vào Open để tải tờ khai lên hệ thống

– Trước khi tiến hành thực hiện Ký điện tử, bạn phải đảm bảo rằng USD Token (chứ ký số) đã được cắm vào máy tính. Sau khi đã tải được tờ khai thuế lên các bạn bấm vào “Ký điện tử”

LƯU Ý: Nếu là cắm lần đầu thì cần phải cài đặt chữ ký số vào máy thì mới thao tác ký được

BƯỚC 7: Chọn mục“Nộp tờ khai” để gửi tờ khai thuế qua mạng đến cơ quan thuế quản lý

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 15
Hoàn thành nộp tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập

5.2 Thực hiện lập nộp khai lệ phí môn bài qua mạng thuedientu.gdt.gov.vn

BƯỚC 1: Truy cập website thuedientu.gdt.gov.vn

BƯỚC 2: Chọn mục “Khai thuế” → Tiếp tục chọn mục “Kê khai trực tuyến”

 • Dòng “Tờ khai”: Chọn 01/LPMB – Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021)

 • Dòng “Cơ quan thuế”: Nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh

 • Dòng “Loại tờ khai”: Tờ khai chính thức 

 • Dòng “Kỳ kê khai”: Chọn năm thành lập thực hiện kê khai

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 17
Lập tờ khai lệ phí môn bài trực tiếp qua mạng

BƯỚC 3:

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 18
Điền thông tin lập nộp tờ khai lệ phí môn bài trực tiếp qua mạng

BƯỚC 4: Kết quả nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 19
Kết quả nộp tờ khai lệ phí môn bài

Hiện nay việc nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng sẽ được cơ quan thuế gửi thông báo xác nhận theo 2 bước:

 • Thông báo bước 1: Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (trong vòng 15 phút kể từ khi ký và nộp tờ khai thuế thành công)

 • Thông báo bước 2: Thông báo Chấp Nhận hồ sơ khai thuế (trong vòng 1 ngày làm việc kể kể từ thời điểm cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử)

LƯU Ý: Người nộp thuế khi nhận được thông báo bước 2 nhưng không điều chỉnh/bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn, thì Người nộp thuế vẫn chưa được cơ quan thuế ghi nhận là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế.

=> Hãy kiểm tra Email đã đăng ký để xem thông báo đã nhận tờ khai của cơ quan thuế.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kê khai thuế cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập 21
Hỏi đáp nghiệp vụ tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập

Trên đây là 2 cách thực hiện lập & nộp tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập đã được sửa đổi cập nhật theo văn bản quy phạm ban hành mới nhất trong năm nay. Đừng quên truy cập Fanpage Kế Toán Việt Hưng kịp thời cập nhật bản tin kế toán cùng các ưu đãi hấp dẫn nhất cho các khóa học kế toán nhanh nhất. Chúc các bạn kế toán luôn thành công trong sự nghiệp!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận