Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài theo Thông tư 302/2016

Nộp lệ phí môn bài là một thuế thu trực tiếp bắt buộc đối với các tổ chức kinh doanh, cá nhân, hộ gia đình sản xuất. Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn nộp lệ phí môn bài theo TT 302/2016. 

nop-le-phi-mon-bai

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm.

Mức thu phân theo bậc. Dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

Ngày 15/11/2016, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 302/2016/TT-BTC. Nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí môn bài năm 2017.

1. Mức thu lệ phí môn bài

  • Đối với tổ chức kinh doanh:

Mức đóng căn cứ trên vốn đăng ký, cụ thể:

Vốn đầu tư/ Vốn điều lệMức thu lệ phí môn bài
Trên 10 tỷ đồng3.000.000 triệu đồng/năm
Dưới 10 tỷ đồng2.000.000 triệu đồng/năm
Chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh1.000.000 triệu đồng/năm

Tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

  • Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Mức đóng căn cứ trên mức doanh thu cả năm, cụ thể:

Doanh thuMức thu lệ phí môn bài
> 500 triệu đồng/năm1.000.000 triệu đồng/năm
 > 300 triệu đồng/năm <= 500 triệu đồng/năm500.000 nghìn đồng/năm
> 100 triệu đồng/năm <= 300 triệu đồng/năm300.000 nghìn đồng/năm

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thay đổi doanh thu. Thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm. Thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

2. Miễn lệ phí môn bài

huong-dan-nop-le-phi-mon-bai

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Riêng điều kiện miễn lệ phí môn bài quy định tại khoản 1 và 2 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được Thông tư 302/2016/TT-BTC giải thích như sau:

  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định. Bao gồm cả trường hợp cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đối với hợp tác xã. Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn. Cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

3. Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài

Thời hạn khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

  • Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày. Kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư …
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm

  • Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh. Thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

Kế toán Việt Hưng đã chia sẻ bài viết hướng dẫn nộp lệ phí môn bài theo TT 302/2016. Kế toán viên hay các hộ gia đình kinh doanh căn cứ vào đó để nộp mức thuế phù hợp với số vốn đầu tư. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận