Chuyên mục: Kế toán bất động sản

Mô tả công việc của kế toán công ty bất động sản

kế toán công ty bất động sản

Kế toán công ty bất động sản có vai trò quan trọng giúp các công ty kinh doanh lĩnh vực này duy trì hoạt động tốt nhất. Kinh doanh bất động sản có thể hiểu là việc đầu tư nguồn vốn nhằm thực hiện hoạt động mua, xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán chuyển […]

19 tình huống hạch toán kế toán công ty bất động sản

công ty bất động sản

Công ty bất động sản (BĐS) là mô hình kinh doanh đặc thù tổ hợp có nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau trong một lĩnh vực. Đòi hỏi người làm kế toán cần xác định rõ doanh thu chi tiết trên từng loại dịch vụ để hình thành nên các bút toán chi tiết cho […]

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...