Gặp trường hợp trên tờ khai thuế GTGT khai vào chỉ tiêu 37, 38

Trong quá trình kê khai thuế không tránh khỏi những sai sót làm tăng, giảm nghĩa vụ thuế. Việc kê khai và xử lý sai sót luôn là công việc đòi hỏi người làm kế toán phải có kiến thức sâu rộng về kế toán và luật thuế. Trên tờ khai 01/GTGT có hai chỉ tiêu giúp người nộp thuế có thể điều chỉnh một số sai sót trong kê khai. Kế Toán Việt Hưng nêu ra các trường hợp cụ thể được điều chỉnh vào chỉ tiêu [37], [38] như sau:

 

 

gap-truong-hop-khai-vao-chi-tieu-37-38-tren-to-khai-thue-gtgt

1. Căn cứ pháp lý

  • Theo khoản 5 điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
  • Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế.

2. Ý nghĩa của các chỉ tiêu

[37], chỉ tiêu [38] trên tờ khai thuế GTGT – mẫu 01/GTGT

gap-truong-hop-khai-vao-chi-tieu-37-38-tren-to-khai-thue-gtgt

  • Chỉ tiêu [37] trên tờ khai 01/GTGT: điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước.
  • Chỉ tiêu [38] trên tờ khai 01/GTGT: điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước.

3. Các trường hợp khai vào các chỉ tiêu

Chỉ tiêu [37], [38] trên tờ khai thuế GTGT – mẫu 01/GTGT

  • Theo tiết c.4, khoản 5 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: “Trường hợp người nộp thuế (NNT) khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số 

    thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

gap-truong-hop-khai-vao-chi-tieu-37-38-tren-to-khai-thue-gtgt

Ví dụ 1:

Công ty G vào tháng 8/2017 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2017 chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 500 triệu đồng.

Số tiền điều chỉnh tăng 500 triệu đồng, Công ty G khai vào chỉ tiêu [37]: “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT tháng 7/2014 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2014.

  • Theo tiếu c.5, khoản 5 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: “Trườnghợp NNT khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung”.

Ví dụ 2:

Công ty H vào tháng 5/2017 lập hồ sơ khai bổ sung của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2017 làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ 200 triệu đồng xuống còn 100 triệu đồng thì người nộp thuế không phải nộp số thuế GTGT 100 triệu đồng và không phải tính chậm nộp.

Mà điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ của tháng 01/2017 là 100 triệu đồng vào tờ khai thuế GTGT của tháng 5/2017 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 6/2017, tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung. Điều chỉnh (kê khai vào chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước).

  • Trường hợp người nộp thuế đã đề nghị hoàn và được giải quyết hoàn thuế, cơquan thuế ban hành Quyết định hoàn thuế kèm theo Thông báo không được hoàn một phần số thuế đã đề nghị hoàn thì: Căn cứ Thông báo không được hoàn của cơ quan thuế, người nộp thuế kê khai số thuế không được hoàn vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT của kỳ tính thuế nhận được thông báo của cơ quan thuế.

Ví dụ 3:

Trên tờ khai thuế tháng 01/2017, công ty M đã làm thủ tục hoàn thuế xuất khẩu 550.000.000 đồng. Ngày 10/05/2017. Cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế số tiền này cho công ty. Đến 12/ 01/2018 cơ quan thuế kiểm tra kỳ hoàn thuế tháng 01/2017 và quyết định công ty M không được hoàn số tiền 50.000.000 đồng do không có đủ hóa đơn, chứng từ.

→ Vậy trên tờ khai thuế tháng 01/2018, công ty M phải điều chỉnh 50.000.000 đồng vào chỉ tiêu [38] – điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước.
  • Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành kết luận, quyết địnhxử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, người nộp thuế căn cứ kết luận. Quyết định xử lý về thuế để khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng/giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế.

Ví dụ 4:

Tháng 05/2018, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra việc kê khai thuế của công ty N năm 2017. Kết luận của cơ quan thuế là không được khấu trừ thuế số tiền 5.340.000 đồng là do công ty N mua quà cho nhân viên nhưng không phát hành hóa đơn đầu ra.

→ Vậy trên tờ khai thuế tháng 04/2018 (nếu còn hạn nộp) hoặc tờ khai thuế GTGT tháng 05/2018, công ty M phải điều chỉnh 5.340.000 đồng vào chỉ tiêu [38] – điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước.

– Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư khi nhận bàn giao số thuế GTGT từ chủ dự án đầu tư, thì kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận bàn giao.

– Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kê khai số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư vào chỉ tiêu: “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Người nộp thuế nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận