Điểm mới về thuế GTGT vãng lai theo Thông tư 80

Muốn biết được các điểm mới về Thuế giá trị gia tăng chúng ta phải biết được Thuế GTGT vãng lai là gì? Những điểm mới của Thuế GTGT đó theo thông tư 80 như thế nào? Nội dung trong bài viết dưới đây của Kế Toán Việt Hưng sẽ giúp giải đáp những thắc mắc đó. Cùng tìm hiểu nhé!

Thuế giá trị gia tăng vãng lai là gì?

Thuế giá trị gia tăng vãng lai chính là thuế mà khi những doanh nghiệp, cá nhân hay tổ chức, khi có những phát sinh các hoạt động về kinh doanh, các việc lắp đặt hay hoạt động xây dựng nhưng không cần phải thành lập các Đơn vị Trực thuộc ở các địa phương Cấp tỉnh.

– Do vậy, có thể hiểu được rằng thuế GTGT vãng lai chính là thuế liên quan đến các Tình khác nhau (không liên quan đến hoạt động trong tỉnh) và được sử dụng vào các hoạt động kinh doanh hay là buôn bán ở các Tình thành khác nhau.

– Những đối tượng phải kê khai nộp thuế tại cơ quan Thuế tỉnh đó ở Điểm đ, Khoản 1, Điều 11 của thông tư 156/2013/ TT–BTC sửa đổi ở Thông Tư 26/2015/ TT–BTC đã quy định rõ.

Điểm mới về thuế GTGT vãng lai theo Thông tư 80

* Các doanh nghiệp đang có hoạt động về lắp đặt, xây dựng, hay là kinh doanh ngoài tỉnh giá trị hoạt động đó ước tính bao gồm cả Thuế giá trị gia tăng từ 1 tỉ đồng trở lên thì bắt buộc phải kê khai thuế GTGT vãng lai tại chính địa phương diễn ra hoạt động đó.

Ví dụ: Công ty LT có trụ sở đặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn ra hoạt động kí kết hợp đồng cùng với Công ty NT trụ sở tại Quảng Nam với nội dung thực hiện xây dựng công trình trụ sở, Công ty NT này là chủ đầu tư xây dựng đối với công trình này, nhưng hoạt động đầu tư này khi đã tính cả Thuế giá trị gia tăng vào rồi là trên 1 tỉ đồng thì chính Công ty LT phải thực hiện các thủ tục khai báo Thuế, cũng như nộp các khoản thuế vãng lai cho Cơ quan Thuế tại Quảng Nam.

Ví dụ: Công ty AN có kí kết hợp đồng mua bán các thiết bị vật tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doan của công ty BG trụ sở tại An Giang với tổng giá trị đơn hàng + Thuế GTGT là 890 triệu đồng. Trường hợp này Công ty AN sẽ không cần phải đóng thuế Vãng lai tại địa phương đó. Vì tổng chi phí của hoạt đồng này chưa đạt đến 1 tỉ đồng.

* Các doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hoạt động xuyên tỉnh, hay là các chuyển nhượng về Bất động sản của Ngoại tỉnh nhưng lại không thành lập đơn vị Trực thuộc tại chính địa phương đó thì sẽ không kê khai hay không hạch toán Thuế.

Ví dụ: Công ty A có địa điểm hoạt động kinh doanh tại Thành Phố Vinh được Công ty C kí kết hợp đồng với nội dung: Khảo sát, tư vấn cho Công trình của Công ty C tại Thành Phố Đà Nẵng. Công ty C này lại chính là Chủ đầu tư của dự án công trình này thì hoạt động kinh doanh đó không cần phải thực hiện các kê khai Thuế GTGT vãng lai tại Thành Phố Đà Nẵng.

Ví dụ: Doanh nghiệp SV có diễn ra hoạt động mua bán (đã bao gồm lắp đặt tại nhà) các thiết bị Nhà bếp cho khách hàng TN tại Thành Phố Vinh thì hoạt động này là hoạt động xuyên tỉnh và Doanh nghiệp đó không có trụ sở chính tại Thành Phố Vinh nên không cần phải kê khai thuế vãng lai tại Thành phố Vinh.

Điểm mới về thuế GTGT vãng lai theo thông tư 80

Vào ngày 29/9/2021, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 80/2021/TT–BTC với những điểm mới, có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2022 thông tư 80 áp dụng với những kì tính Thuế từ năm 2022 trở đi.

Điểm sửa đổi 1: Khai thuế Giá trị gia tăng vãng lai đối với các hoạt động về chuyển nhượng những bất động sản của các tổ chức, cá nhân với trụ sở thuế chính của tỉnh đó:

Được giảm tỉ lệ khi khai thuế GTGT vãng lai ở mức 2% xuống còn 1% trên tổng doanh thu của bất động sản đó (tổng doanh thu này sẽ chưa có tính thuế giá trị gia tăng) đây cũng chính là điểm đổi mới nhằm tạo nên những thuận lợi đối với người nộp thuế.

– Người phải nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai sẽ không cần phải kê khai thuế giá trị gia tăng đã nộp vào các tờ khai thuế, việc này sẽ được Cơ quan về thuế thực hiện luân chuyển các chứng từ thanh toán đã nộp của người nộp thuế. Sau đó bù trừ giữa thuế giá trị gia tăng đã nộp với hoạt động chuyển nhượng các bất động sản ở ngoại tỉnh với thuế giá trị gia tăng nộp tại trụ sở của địa phương đó.

Ví dụ: Công ty LN trụ sở chính được đặt tại thành phố Nghệ An, nhưng lại có bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty LN đã chuyển nhượng phần bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh này cho Công ty KH cũng có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lúc này, Công ty LN không cần phải kê khai số thuế giá trị gia tăng đã nộp mà việc này sẽ được Cơ quan về thuế của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các chứng từ đó. Mức bù trừ của thuế GTGT vãng lai và hoạt động bất động sản này được tính theo tỉ lệ 1% so với tổng mức giá trị bất động sản đó (Hạn mức giá trị của bất động sản này chưa được tính thuế giá trị gia tăng vào). Đối với quy định cũ thì hạn mức thuế này sẽ phải là 2%. Tổng giá trị của bất động sản đó 1,7 tỉ đồng thì 1% sẽ là 17 triệu đồng.

Điểm mới 2: Theo quy định về việc sửa đổi thuế GTGT vãng lai với các hoạt động xây dựng ngoại tỉnh với người nộp thuế tại trụ sở chính:

Về người khai thuế và nộp thuế là các nhà thầu hay các nhà thầu phụ nhưng lại trực tiếp kí kết hợp đồng – phụ lục trong hợp đồng với các chủ đầu tư công trình xây dựng ngoại tỉnh với địa phương người nộp thuế nộp tại trụ sở chính đó

– Về người khai thuế và nộp thuế là các nhà thầu hay các nhà thầu phụ nhưng lại trực tiếp kí kết hợp đồng – phụ lục trong hợp đồng với các chủ đầu tư công trình xây dựng ngoại tỉnh với địa phương người nộp thuế nộp tại trụ sở chính đó.

Tỉ lệ khai thuế giá trị gia tăng này sẽ được giảm từ mức 2% xuống còn 1% trên tổng mức doanh thu của hạng mục công trình đó tại những tỉnh đang diễn ra các hạng mục xây dựng công trình.

Ví dụ: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng TL có trụ sở chính được đặt Thành Phố Hà Nội đang kí kết hợp đồng hạng mục xây dựng với Công ty TNHH một thành viên GP có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Tĩnh với tổng mức hạng mục là 2 tỉ đồng. Trường hợp này Công ty cổ phần cổ phần đầu tư và xây dựng TL phải chịu trách nhiệm kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai với cơ quan thuế Thành Phố Hà Tĩnh cùng với mức thuế phải nộp là 20 triệu đồng cho hạng mục công trình xây dựng đó.

Điểm mới 3: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán ngoại tỉnh với nơi người nộp thuế có trụ sở chính nhưng lại không thành lập Đơn vị trực thuộc trong tỉnh đó thì sẽ được bãi bỏ các quy định về thuế GTGT vãng lai phải nộp. Thay vì theo Thông tư 156/2013/BT–TTC ngày 6/11/2013 của Bộ tài chính ban hành trước đây thì vẫn phải nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai tại nơi diễn ra hoạt động kinh doanh, buôn bán này.

Ví dụ 1: Công ty NHT có trụ sở chính tại Tỉnh Bến Tre đã kí kết hợp đồng bán cây xanh cho công ty KYT tại tỉnh An Giang, với tổng mức hạng mục buôn bán này là 60 triệu đồng. Nếu với quy định về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai trước đây, công ty NHT này bắt buộc phải nộp tiền cho Cơ quan thuế của tỉnh An Giang theo mẫu khai thuế số 05/GTGT thì nay với quy định Thông tư 80/2021/BT–TTC công ty NHT này không cần phải kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai đối với cơ quan thuế Tỉnh An Giang.

Ví dụ 2: Công ty lắp đặt các thiết bị điện HTN có trụ sở đặt tại Thành phố Đà Nẵng nhưng lại được khách hàng NVT có địa chỉ nhà tại Thành phố Vinh đặt các thiết bị điện, trường hợp buôn bán hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh này cũng sẽ được bãi bỏ việc kê khai thuế GTGT vãng lai đối với Công ty lắp đặt các thiết bị điện HTN này.

Điểm mới 4: Theo thông tư 80 được ban hành vào năm 2021 và áp dụng vào đầu năm 2022 quy định bãi bỏ các tiêu thức về phân bổ thuế giá trị gia tăng bắt buộc phải nộp tại các cơ sở sản xuất là các đơn vị phụ thuộc hay là địa điểm kinh doanh ở các tỉnh khác với người phải nộp thuế tại trụ sở chính với trường hợp khi các cơ sở sản xuất này điều chuyển các thành phẩm hay là bán các thành phẩm cho các đơn vị khác trong nội bộ với nhau để xuất bán ra ngoài là doanh thu của các sản phẩm cùng mẫu mã, cùng loại ở tỉnh đó đang có cơ sở sản xuất thống nhất cùng thực hiện.

Ví dụ: Công ty Cổ phần HCT có trụ sở chính tại thành phố Vũng Tàu chuyên sản xuất về các loại giày dép da xuất thành phẩm và bán ra cho doanh nghiệp TNV thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị đơn hàng là 200 triệu thì số thuế phải nộp cho cơ quan thuế ở Thành phố Vũng Tàu là 4 triệu, chứ không cần phải nộp thuế GTGT cho cơ quan Thuế ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm mới 5: Sửa đổi mới về quy định đối với các đơn vị phụ thuộc nhưng ở ngoại tỉnh với địa điểm người phải đóng thuế tại trụ sở chính, bắt buộc phải khai báo thuế GTGT riêng và nộp những hồ sơ kê khai thuế với cơ quan thuế của đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán các thành phẩm đó, phải sử dụng các hóa đơn do đơn vị phụ thuộc đã đăng kí hay do người đi nộp thuế đăng kí tại các cơ quan thuế của đơn vị phụ thuộc, theo dõi và hạch toán các thuế gtgt đầu ra – vào đầy đủ.

Ví dụ: Công ty giày da KUY có trụ sở chính tại TP Cần Thơ và bán các loại thành phẩm giày da cho Công ty SH của Tp Đà Nẵng, theo thông tư 80 đổi mới thì Công ty KUH sẽ phải khai báo thuế GTGT riêng tại TP Cần Thơ với cơ quan thuế ở đó. Nộp những hồ sơ kê khai đối với cơ quan Thuế TP Đà Nẵng.

Nội dung liên quan đến điểm mới về thuế GTGT vãng lai theo Thông tư 80 trên đây hi vọng là thông tin hữu ích cho các kế toán viên chưa nắm rõ về vấn đề này. Cùng Kế Toán Việt Hưng cập nhật thông tin mới mỗi ngày bằng cách truy cập vào fanpage và kênh youtube của chúng tôi nhé!

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phan Bích Liên
Phan Bích Liên
Bình chọn :
     

Cho e hỏi,e nộp chậm tờ khai thuế GTGT 30 ngày và cơ quan thuế có gửi biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu nộp phạt 3.500.000đ. Mà khung phạt từ 2 triệu đến 5tr, e ko biết phải đóng như thế nào?

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Phan Bích Liên

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

Trường hợp này có mức cao nhất và thấp nhất nên thuế tính mức trung bình đó bạn. Bạn vào phần nộp thuế tra ra số tiền còn nợ thuế đó. Biên bản phạt hành chính có số tiền sau sẽ gửi cho doanh nghiệp.

Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...