Các trường hợp khuyến mãi không cần thông báo với Sở Công thương (SCT) năm 2019

Quy định về các hình thức khuyến mãi không cần thông báo với Sở Công Thương theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại 2005 – Chính phủ ban hành nhiều quy định mới nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính

Những trường hợp khuyến mại mà không cần thông báo với SCT

Ngày 15/07/2018, Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại 2005 về thực hiện chương trình khuyến mại có hiệu lực thay thế Nghị định 37/2006/NĐ-CP. Theo đó, một số chương trình khuyến mại không nhất thiết phải đăng ký với Sở Công thương trước khi thực hiện.
cac-truong-hop-khuyen-mai-ma-khong-can-thong-bao-voi-so-cong-thuong-nam-2019
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 37/2006/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại:
“Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2 Chương này phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.”

Theo đó, trước ngày 15/07/2018, khi thực hiện các chương trình khuyến mại: đưa hàng mẫu, tặng hàng hóa, phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, phát phiếu tham dự cuộc thi có thưởng, rút thăm may rủi,…thương nhân phải thực hiện việc đăng ký với Sở Công thương. Và do đó, nếu không thông báo, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và chỉ khi thông báo chương trình theo đúng quy định thì các khoản chi phí liên quan đến chương trình khuyến mại sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, khi Nghị định 81/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2018, một số chương trình khuyến mại có quy mô nhỏ hoặc thực hiện hoạt động giao dịch chỉ bằng phương thực điện tử sẽ không cần phải thực hiện thủ tục thông báo với Sở công thương nữa.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại:

Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:

a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

b) Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Căn cứ theo quy định trên, phần lớn các chương trình khuyến mại (trừ khuyến mại bằng hình thức kèm theo các chương trình mang tính may rủi) có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng thì không phải làm hồ sơ thông báo với Sở Công thường.

Rủi ro khi đăng kí chương trình khuyến mại

Theo quy định tại Khoản 3, Mục II Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định đối với trường hợp thực hiện khuyến mại Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải đăng ký với Sở công thương, nếu thực hiện trên 02 (hai) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên phải đăng ký với Bộ công thương. Việc thực hiện khuyến mại phải thông báo hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chương trình khuyến mại may rủi khá phổ biến hiện nay và được hầu hết thương nhân áp dụng, do khả năng thu hút khách hàng quan tâm cũng như phàn thưởng lớn do số lượng người trúng bị giới hạn và cần yếu tố may mắn.

1. Chuẩn bị hồ sơ:

– Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại

– Thể lệ chương trình khuyến mại

– Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

– Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);

– Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Giải quyết thủ tục hồ sơ:

Hồ sơ sau khi nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được xử lý:

+ Hồ sơ sửa đổi, bổ sung: Thông báo đến thương nhân trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

+ Hồ sơ hợp lệ được xem xét giải quyết: Trong vòng 07 (bảu) ngày làm việc phải thông báo đến thương nhân việc xác nhận hoặc không xác nhận (có lý do) bằng văn bản

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại với Bộ công thương, trước khi thực hiện chương trình, thương nhân phải thông báo đến Sở thương mại nơi thực hiện chương trình khuyến mại trước 07 (bảy) ngày làm việc kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ công thương

Thương nhân lưu ý, sau khi thực hiện xong chương trình khuyến mại phải thông báo kết quả thực hiện đến đơn vị cấp phép.

Về làm thủ tục khuyến mại 

Với thủ tục đăng ký khuyến mại, trong thời hạn 7 ngày làm việc trước khi thực hiện việc khuyến mại thì doanh nghiệp phải thông báo và gửi hồ sơ đăng ký khuyến mại.​ Căn cứ vào Mục II khoản 4 của Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP là :

Thành phần Hồ sơ:

– Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM-2 hoặc văn bản đăng ký sửa đổi, bổ sung theo mẫu KM-8 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại);

– Văn bản Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại);

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Hình ảnh sản phẩm khuyến mại và sản phẩm dùng để khuyến mại.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bạn.

Những điều cần lưu ý: Ngoài các loại giấy tờ này thì công ty bạn không cần cung cấp thêm bất kỳ một loại giấy tờ khác.

cac-truong-hop-khuyen-mai-ma-khong-can-thong-bao-voi-so-cong-thuong-nam-2019

Đơn đăng ký thực hiện khuyến mại mới nhất

Thực hiện khuyến mại là hoạt động không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Theo quy định của pháp luật thì một số hoạt động khuyến mại sẽ phải đăng kí với Sở Công Thương/Bộ Công Thương. Luật Minh khuê gửi các bạn mẫu đơn đăng ký thực hiện khuyến mại để các bạn dễ dàng thực hiện.

Theo điểm a khoản 1 điều 16 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại là Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật thì phải đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

– Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

– Tên chương trình khuyến mại;

– Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

– Hình thức khuyến mại;

– Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

– Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

– Thời gian thực hiện khuyến mại;

– Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

– Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

– Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

– Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Mẫu đơn đăng ký thực hiện khuyến mại áp dụng theo mẫu số 02 Nghị định 81/2018/NĐ-CP:

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ……………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………..

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: …………………………………………………………………………….

2. Thời gian khuyến mại: ………………………………………………………………………………………..

3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: …………………………………………………………………..

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ………………………………………………………………………

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………………………….

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: …………………………………………………………………………….

6. Hình thức khuyến mại: ……………………………………………………………………………………….

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………

8. Tổng giá trị giải thưởng: …………………………………………………………………………

9. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).

Thương nhân cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Kế toán Việt Hưng – Mẫu thể lệ chương trình khuyến mại mới nhất

(Tên thương nhân) cam kết nội dung đăng ký nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)
0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...