Công ty mua bảo hiểm sức khỏe chịu thuế TNCN – TNDN không?

Theo Công văn 7431/CTHN-TTHT chi tiết hơn về chính sách thuế TNDN, thuế TNCN đối với khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động để trả lời câu hỏi công ty mua bảo hiểm sức khỏe chịu thuế TNCN – TNDN không? Hãy cùng tham khảo bài viết ngay sau đây của Kế toan Việt Hưng nhé.

bảo hiểm sức khỏe chịu thuế tncn
Công ty mua bảo hiểm sức khỏe chịu thuế TNCN – TNDN không?

1. Bảo hiểm sức khỏe có chịu thuế TNCN – TNDN không khi xác định thu nhập chịu thuế?

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC xác định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

…- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế)…

2. Bảo hiểm sức khỏe có chịu thuế TNCN – TNDN không khi xác nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công NLĐ

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC có sửa đổi, bổ sung tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 11/2013/TT-BTC xác định:
3. Sửa đổi, bổ sung tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2

“đ.2) Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí), … mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả.”

3. Bảo hiểm sức khỏe có chịu thuế TNCN – TNDN không là không?

(1) Trường hợp Công ty mua sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ không bắt buộc và không có tích luỹ về phí bảo hiểm cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế:

– Về thuế TNDN: Khoản chi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động của Công ty được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, nếu tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp và và đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

– Về thuế TNCN: Không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm sức khỏe không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm.

(2) Trường hợp Công ty mua sản phẩm cho người lao động vượt mức quy định thì tính vào thu nhập chịu thuế:

Theo Chương II – Điều 9 tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thuế TNDN và các Luật sửa đổi Luật Thuế TNDN quy định:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

o) Phần trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động vượt mức quy định theo quy định của pháp luật;

Mong rằng thông tin cập nhật trên Kế toán Vệt Hưng sẽ giúp ích cho bạn đọc & các Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định để vận dụng vào thực tế cho đúng. Nếu có nhu cầu học kế toán thực tế hãy liên hệ ngay cho Chúng tôi để nhận ưu đãi về các khoá học.

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phan Thúy Diễm
Phan Thúy Diễm
Bình chọn :
     

Sắp tới bên cty em bị thanh tra thuế, e mới nhận công việc nhân sự mà bị mảng thuế TNCN. Cô có thể chia sẻ giúp các tài liệu nào liên quan để e chuẩn bị ạ. Cảm ơn cô nhiều

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Phan Thúy Diễm

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

Trường hợp này bạn chuẩn bị tất cả những gì liên quan tới người lao động như: Hợp đồng lao động, quy chế công ty, bảng chấm công, bảng tính lương, bảng tính bảo hiểm, tờ khai, quyết toán thuế tncn, chứng từ thanh toán lương, tờ khai thuế TNCN.

Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...