Báo cáo tài chính và hồ sơ lập BCTC

Báo cáo tài chính là một trong những nghiệp vụ quan trọng mà mỗi kế toán viên đều phải làm trong năm. Vậy, cần chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ gì khi lập báo cáo tài chính? Thời gian nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế? 

Báo cáo tài chính là hình thức văn bản thể hiện kết quả hoạt động SXKD hàng quý, hàng năm của một công ty. Báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói theo một cách khác thì báo cáo tài chính là một phương tiện nhằm trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính doanh nghiệp tới những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

Theo chuẩn mực kế toán, BCTC gồm 04 mẫu biểu:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Thời gian nộp báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp

Thời gian nộp BCTC đối với các doanh nghiệp như sau:
 • Doanh nghiệp trực thuộc nhà nước được quy định như sau:

–  Sau 20 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
–  Sau 30 ngày đối với báo cáo năm – kể từ sau ngày kết thúc năm tài chính.
 • Các tổng công ty, thời hạn gửi BCTC:

– Sau 45 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
– Sau 90 ngày đối với báo cáo năm, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Với các đơn vị kế toán trực thuộc:

– Nộp BCTC quý, năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị cấp trên quy định.
 • Các DN tư nhân, các công ty hợp danh:

– Sau 30 ngày – kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Các DN khác còn lại:

– Sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Để lập báo cáo tài chính, cần những gì?

bao-cao-tai-chinh

Về mặt hồ sơ cần để lập BCTC

 • Tờ khai thuế GTGT hàng quý: Mục đích căn cứ vào tờ khai thuế GTGT 4 quý để khi bạn hạch toán đủ toàn bộ hóa đơn đầu ra, đầu vào của từng quý. Bạn lập luôn tờ khai thuế trên phần mềm mục đích so sánh xem bạn đã hạch toán đủ đúng so với tờ khai thuế đã nộp chưa. (Trường hợp này là do cuối năm bạn mới làm BCTC )
 • Hóa đơn đầu vào: Bạn sắp xếp hóa đơn đầu vào tăng dần theo thứ tự thời gian và theo bảng kê của tờ khai thuế hàng quý. Vì như thế bạn sẽ kiểm soát được tình hình hóa đơn nhập có đủ so kê khai hay không? Và tránh được hạch toán thừa thiếu so với hóa đơn có thực. Sau khi hạch toán xong lập tờ khai thuế và rà soát bảng kê thuế trên phần mềm so với hóa đơn thực bạn đã sắp xếp.
 • Hóa đơn đầu ra: Bạn cũng sắp xếp đầu ra kẹp theo quý theo trình tự tăng dần . Cũng để dễ kiểm soát lượng hóa đơn bán ra. Khi lập tờ khai thuế đối chiếu lại với hóa đơn gốc xem có sai sót hay thừa thiếu gì không-> điều chỉnh.
 • Sổ phụ ngân hàng: Sổ phụ ngân hàng là các giao dịch liên quan đến việc : Công ty thanh toán cho nhà cung cấp, Thu tiền của các khách hàng, nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng, Rút séc….
 • Sau khi hạch toán xong phần ngân hàng bạn cần đối chiếu các nội dung trên báo cáo gồm:

+ Số dư TK ngân hàng cuối hàng thắng, quý, năm đã khớp với sổ phụ hay chưa

+ Vào báo cáo/ báo cáo công nợ phải thu / kiểm tra công nợ phải thu cho từng khách hàng cụ thể Vì sau khi hạch toán ngân hàng thì công nợ sẽ được đối trừ.

+ Vào báo cáo/ Công nợ phải trả/ Kiểm tra lại công nợ phải trả đối với các nhà cung cấp có đúng hay không

 • Chứng từ nộp tiền thuế gồm: Thuế môn bài , thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế khác.

Về quyết toán thuế TNDN

Để lập được báo cáo này bạn cần phải hạch toán chi tiết các vấn đề khác liên quan để tạo ra được các chỉ tiêu trên BCTC. Sau đó căn cứ trên các chỉ tiêu trên bảng cân đối tk để kiểm tra lại bảng quyết toán thuế TNDN.

Quyết toán thuế TNCN

Điều kiện cần:

 • Bảng lương 12 tháng : Có đủ các thông tin: Họ tên, MST cá nhân.
 • Nếu nhân viên nào không có MST cá nhân thì bạn dùng Chứng minh thư nhân dân. Nhưng ưu tiên là QT bằng mã số thuế cá nhân.

Về thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính có 2 mẫu

 • Mẫu 1: Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200
 • Mẫu 2: Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo phương pháp gián tiếp.

Ý nghĩa của Báo cáo tài chính 

BCTC có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý của doanh nghiệp cũng như các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm tới doanh nghiệp.
 • Là những báo cáo được trình bày hết sức tổng quát, phản ánh tổng quan nhất về tình hình tài sản, tài chính, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản và kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.
 • Cung cấp những thông tin tài chính chủ yếu để nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ đã qua. BCTC nhằm hỗ trợ cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • BCTC có tầm quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng. Bên cạnh đó nhằm đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động SXKD hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của DN.
 • Là những căn cứ vô cùng quan trọng để đánh giá đúng cũng như xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của DN. Giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả SXKD cho doanh nghiệp.

Để lập BCTC đúng chuẩn, kế toán viên cần chuẩn bị những hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán. Kế toán Việt Hưng đã chia sẻ đến bạn đọc các thông tin liên quan tới BCTC. Hy vọng là tài liệu tham khảo giúp ích cho các bạn mới bắt đầu công việc kế toán. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...