Quyết định đi nghỉ mát dã ngoại cho nhân viên của giám đốc

Để quyết định đi nghỉ mát cho nhân viên, kế toán cũng cần lập văn bản để có sự đồng thuận từ phía công ty. Kế Toán Việt Hưng xin gửi bạn mẫu quyết định đi nghỉ mát dưới đây. Tìm hiểu nhé!

Quyết định đi nghỉ mát dã ngoại của tập thể cán bộ công nhân viên

Với các công ty kinh doanh lãi thì thông thường hàng năm nhân viên sẽ được công ty quyết định đi nghỉ mát. Các chi phí của việc nghỉ mát bao gồm: Tiền ăn, tiền phòng nghỉ, tiền thuê xe…(các nội dung cần có hóa đơn và lịch trình rõ ràng). Là một văn bản dành cho giám đốc doanh nghiệp. Quyết định đi nghỉ mát – quyết định về việc cho nhân viên đi nghỉ mát.

Để chi phí này được tính vào chi phí hợp lý thì cần có thêm quyết định đi nghỉ mát của giám đốc công ty. Sau đây kế toán Việt Hưng gửi các bạn mẫu quyết định đi nghỉ mát để kèm vào hồ sơ cho phù hợp.

Mẫu quyết định đi nghỉ mát
Mẫu quyết định đi nghỉ mát

Bản mẫu quyết định đi nghỉ mát:

CTY CP ĐẦU TƯ & CN VIỆT HƯNG
—–o0o—–

Số: …./20…/QĐ-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–
Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2016

                                                                                                                  

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CN VIỆT HƯNG.

(V/v: Đi nghỉ mát cho cán bộ nhân viên năm 2016)

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP đầu tư và CN Việt Hưng

– Căn cứ Quy chế hoạt động của Công ty;

– Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của 6 tháng đầu năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định những cán bộ, công nhân viên được đi nghỉ mát:

– Những cán bộ, công nhân viên được liệt kê trong: Bảng kê danh sách người lao động được đi nghỉ mát của công ty.

Điều 2: Thời gian, địa điểm nghỉ mát:

Thời gian: 3 ngày 2 đêm từ 27/10/2016 đến 29/10/2016

Địa điểm: Đà nẵng

Điều 3: Kinh phí dự kiến

1.Tổng kinh phí dự kiến: 91.746.000 VND

Cụ thể như sau: Chi phí ở The ocean Villas 46.746.000 VND

Chi phí đi lại: 15.000.000 (1.500.000 VND/ 1 người)

Chi phí ăn uống và vui chơi: 30.000.000 VND

Có 10 người sẽ được đi nghỉ mát (Chi tiết theo Danh Sách những người được đi nghỉ mát)

2. Công ty hỗ trợ toàn bộ chi phí trên cho tất cả nhân viên trong công ty (Những người được đi nghỉ mát trong danh sách). Những nhân viên có người nhà đi kèm sẽ tự chịu chi phí của người nhà đi kèm.

3. Chi phí đi lại: Nhân viên trong công ty có thể đăng ký với bộ phận nhân sự để bộ phận nhân sự book vé hoặc mua vé tàu. Nếu nhân viên không đăng ký có thể nhận lại số tiền 1.500.000 VND và tự chịu trách nhiệm về việc đi lại

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2016. Tất cả các phòng ban trong công ty có trách nhiệm thông báo cho toàn bộ nhân viên để chuẩn bị

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Lưu VP.

CTY CP ĐẦU TƯ & CN VIỆT HƯNG

Trên đây là mẫu quyết định đi nghỉ mát mới nhất, hi vọng sẽ giúp kế toán làm việc hiệu quả và nhanh chóng hơn. Để cập nhật các mẫu văn bản mới nhất, truy cập fanpage của chúng tôi ngay!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận