Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

[featured_image]

Ngày 29/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT về việc quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng

Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT

Nội dung Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT
Nội dung Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT

Theo đó, diện tích trông thử nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp tối thiểu là 02 ha, tối đa 10 ha. Phương pháp trồng thử nghiệm thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia về trồng thử nghiệm. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở. Thời gian đánh giá kết quả đối với loài cây trưởng thành nhanh là 36 tháng; đối với loài cây sinh trưởng chậm là 72 tháng; đối với loài cây lâm sản ngoài gỗ có sản phẩm theo mục chọn giống được thu hoạch ổn định trong 02 vụ liên tiếp.

Ngoài ra, hủy bỏ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp trong các trường hợp sau: giống cây trồng lâm nghiệp bị thoái hóa, suy giảm về năng suất, chất lượng hoặc bị sâu bệnh hại mức độ nặng so với tiêu chuẩn quốc gia về giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận; giống cây trồng lâm nghiệp không còn vật liệu nhân giống. Trong thời hạn 20 ngày làm việc từ ngày phát hiện hoặc nhận được thông tin phản ánh, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức kiểm tra, xác minh, quyết định hủy bỏ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp.

Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 01/04/2022 | Lượt tải: 8

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.