Thông tư 17/2021/TT-BXD quy định về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

[featured_image]

Ngày 22/12/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 17/2021/TT-BXD về việc quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng

Thông tư 17/2021/TT-BXD

Nội dung Thông tư 17/2021/TT-BXD

Theo quy định mới, trong 07 ngày kể từ khi có quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng, quyết định công nhận hoặc hủy bỏ công nhận tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh đăng tải hoặc gỡ bỏ danh sách các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng trên cổng thông tin điện tử của mình và gửi cho Bộ Tư pháp theo quy định.

Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 01/04/2022 | Lượt tải: 5

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.