Dịch vụ kế toán hành chính sự nghiệp trọn gói

Dịch vụ này giúp các bạn hệ thống và rà soát lại chứng từ và đồng hành cùng bạn lập BCTC cho năm  tài chính. Công việc chi tiết cụ thể từ dịch vụ này

1. Nhận chứng từ kế toán từ đơn vị gửi về trung tâm

– Trung tâm rà soát hóa đơn, chứng từ của đơn vị – Cùng bạn đối chiếu tính thiếu đủ của chứng từ

– Vào hạch toán trên phần mềm kế toán toàn bộ các phân hệ :

– Lập bảng lương , đối chiếu lương và BHXH ,Hạch toán lương và BHXH

– Hạch toán sổ phụ ngân hàng của đơn vị

– Hồ sơ chứng từ liên quan khác

2. Đơn vị cung cấp

– Sổ phụ ngân hàng của đơn vị

– Đề nghị thanh toán + Hóa đơn + Biên bản đối soát dịch vụ

– Bảng lương của đơn vị

– Thông tin nhân viên như MST, chứng minh thư để làm quyết toán thuế TNCN cuối năm

– Báo cáo tài chính năm cũ để lấy số dư đối chiếu

– Các báo cáo khác đầu kỳ

3. Kết quả cần xử lý cuối năm BCTC 

Báo cáo tình hình tài chính; Mẫu B01/BCTC theo thông tư 107 /2017/TT-BCT

– Mẫu báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh : Mẫu B02/BCTC

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu B03/BCTC

– Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu B04/BCTC

– Báo cáo bổ sung thông tin tài chính: Mẫu số B01/BSTC chi tiết theo mã chương

– Báo cáo quyết toán thuế TNCN của đơn vị

– Báo cáo quyết toán thuế TNDN của đơn vị

4. Các báo cáo cần đối chiếu qua trình cân đối lập BCTC

– Đối chiếu công nợ

– Đối chiếu dòng tiền

– Đối chiếu tiền gửi ngân hàng

– Đối chiếu kho

– Đối chiếu giá thành (với các đơn vị HCSN sản xuất kinh doanh)

– Đối chiếu thuế TNDN (với các đơn vị SXKD hoặc dịch vụ liên quan)

KẾT QUẢ

Sau khi hoàn thành BCTC trung tâm sẽ bàn giao đầy đủ dữ liệu cho đơn vị bao gồm:

  1. Dữ liệu mềm toàn bộ đã xử lý khớp BCTC Cuối cùng đã nộp
  2. Đầy đủ sổ sách liên quan của đơn vị
  3. Hỗ trợ giải thích các con số chỉ tiêu trên BCTC mà trung tâm đã làm cho đơn vị hiểu về số liệu BCTC bên mình.
0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn