Bài tập nguyên lý kế toán: Bài 1 (có lời giải chi tiết)

Bài tập nguyên lý kế toán bao gồm các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 1 kỳ và ứng với từng nghiệp vụ kế toán. Lamketoan.vn đã có những hướng dẫn và định khoản chi tiết.

dang-bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-bai-1-co-loi-giai-chi-tiet
Nguyên lý kế toán Việt Hưng

1. Ngày 01/03/2014 Công ty mua 1 bộ Điều hòa SAM SUNG (Tài sản cố định):

– Tổng giá trị chưa thuế GTGT là: 50.000.000đ, chưa thanh toán cho người bán
– Chi phí lắp đặt chạy thử bao gồm thuế GTGT 10% là: 3.300.000đ, đã thanh toán bằng tiền mặt.
Chúng ta có 2 cách định khoản như sau:
Cách 1: Tách từng nghiệp vụ cụ thể:
Nghiệp vụ 1:
Nợ TK 211: 50.000.000đ
Nợ TK 1332: 5.000.000đ
Có TK 331: 55.000.000đ
Nghiệp vụ 2:
Nợ TK 211 : 3.000.000đ,
Nợ TK 1332 : 300.000đ
Có TK 111 : 3.300.000đ.
Cách 2: Ta thực hiện bút toán kép:
– Xác định nguyên giá TSCĐ mua về: = (Giá trị tại thời điểm mua về + Các chi phí liên quan để đưa vào sử dụng (chưa tính thuế GTGT)) = 50.000.000đ + 3.000.000đ = 53.000.000đ.
Nợ TK 211 : 53.000.000đ.
Nợ TK 1332 : 5.300.000đ.
Có TK 331: 55.000.000đ
Có TK 111: 3.300.000đ.

2. Ngày 03/03/2014 Công ty xuất Tiền Mặt chi Tạm ứng cho Nhân viên Dung đi công tác, số tiền: 6.000.000 đồng.

Nợ TK 141: 6.000.000đ
Có TK 111 : 6.000.000đ

3. Ngày 05/03/2014 Công ty Bảo An (Khách hàng) chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng kỳ trước số tiền: 30.000.000 đồng.

Nợ TK 112: 30.000.000đ
Có TK 131 : 30.000.000đ

4. Ngày 09/03/2014 Công ty chuyển khoản Trả Nợ cho Người bán số tiền: 70.000.000 đồng.

Nợ TK 331: 70.000.000
Có TK 112: 70.000.000

5. Ngày 15/03/2024 Công ty chuyển khoản Trả tiền Vay Ngắn hạn số tiền: 50.000.000 đồng.

Nợ TK 311: 50.000.000
Có TK 112: 50.000.000

6. Ngày 16/03/2014 Công ty rút Tiền gửi Ngân hàng về Nhập Quỹ Tiền Mặt, số tiền: 80.000.000 đồng.

Nợ TK 111: 80.000.000
Có TK 112 : 80.000.000

7. Ngày 18/03/2014 Nhân viên Dung hoàn trả tiền Tạm Ứng nhập Quỹ Tiền mặt số tiền: 1.000.000 đồng.

Nợ TK 111: 1.000.000
Có TK 141 : 1.000.000

8. Ngày 20/03/2014 Công ty phải Nộp Thuế GTGT đầu ra bằng Tiền mặt, số tiền: 15.000.000 đồng.

Nợ TK 33311: 15.000.000
Có TK 111: 15.000.000

9. Ngày 25/03/2014 Công ty mua Hàng hóa số tiền: 165.000.000 đồng – đã bao gồm thuế GTGT 10%, đã chuyển khoản để trả tiền cho Người bán hàng.

– Chi phí vận chuyển để hàng về Nhập kho là: 2.200.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT10%) đã thanh toán bằng tiền mặt.
Giải: Ta có 2 cách định khoản như sau:
Cách 1: Tách từng nghiệp vụ cụ thể:
Nghiệp vụ 1:
– Giá tính thuế = 165.000.000/(1 + 10%) = 150.000.000
Nợ TK 156: 150.000.000
Nợ TK 1331: 15.000.000
Có TK 112: 165.000.000
Nghiệp vụ 2:
Nợ TK 156: 2.000.000
Nợ TK 1331: 200.000
Có TK 111: 2.200.000
Cách 2: Ta thực hiện bút toán kép:
Nợ TK 156: 152.000.000
Nợ TK 1331: 15.200.000
Có TK 111: 2.200.000
Có TK 112: 165.000.000

10. Ngày 30/03/2014 Công ty chuyển khoản thanh toán tiền lương cho nhân viên tổng số tiền: 60.000.000 đồng.

Nợ TK 334 : 60.000.000
Có TK 112: 60.000.000
Lưu ý: Bài tập nguyên lý kế toán trên định khoản hạch toán theo quyết định 48.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...