Bài tập kế toán thuế – bài 1 – có lời giải chi tiết cụ thể

Bài tập kế toán thuế - bài 1 - có lời giải chi tiết
Bài tập kế toán thuế – bài 1 – có lời giải chi tiết

Đề bài:

Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh cả năm 2017 như sau:

A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm:

– Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp.

– Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tình trên giá trị lô hàng là 5%.

– Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một cty nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM, tổng hàng nhập theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng qui định là 60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá bán.

– Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho cty nước ngoài. Công việc hoàn thành 100% và toàn bộ thành phẩm đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công 4 tỷ đồng.

– Xuất ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế được tính bằng 2% FOB.

– Bán 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp.

B/ Chi phí Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu) liên quan đến các hoạt động nói trên là 130,9 tỷ đồng (acer4310). Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng.

C/ Thu nhập khác:

– Lãi tiền gửi: 340 triệu đồng

– Chuyển nhượng tài sản: 160 triệu đồng .

Yêu cầu:

Tính các thuế mà công ty phải nộp trong năm 2017

  • Thuế giá trị gia tăng.
  • Thuế xuất khẩu.
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Biết rằng:

– Thuế xuất thuế GTGT các mặt hàng là 10%

– Thuế xuất thuế TNDN là 22%

– Thuế xuất thuế xuất khẩu các mặt hàng là 5%.

Giải

– Doanh thu: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr)

– Thuế GTGT đầu ra: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)

– Nhận xuất khẩu uỷ thác: Doanh thu: 9.000 x 5% = 450 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 450 x 10% = 45 (tr) Thuế xuất khẩu nộp thay cho bên uỷ thác: 9.000 x 5% = 450 (tr)

– Làm đại lý tiêu thụ: Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)

– Nhận gia công cho nước ngoài. Doanh thu: 4.000 (tr).

– Xuất ra nước ngoài: Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr). Xuất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 5% = 1.560 (tr)

– Bán cho doanh nghiệp chế xuất: Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr). Xuất khẩu: 34.000 x 5% = 1.700 (tr)

Vậy:

– Thuế xuất khẩu phải nộp: 450 (tr) + 1.560 (tr) + 1.700 (tr) = 3.710 (tr)

– Thuế GTGT phải nộp= GTGTr – GTGT đ vào.

* GTGTr = 6.300 (tr) + 45 (tr) + 300 (tr) = 6.645 (tr)

* GTGTđ vào = 8.945

GTGT phải nộp = 6.645 – 8.945 = -2.300 (tr) – Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x thuế suất

Thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí hợp lý + thu nhập khác

Doanh thu = 63.000 (tr) + 360 (tr) + 3.000 (tr) + 4.000 (tr) + 31.824 (tr) + 34.000 (tr) = 136.184 (tr)

Chi phí hợp lý: 130.900 + 2608= 133.580 (tr)

Thu nhập khác: 340 + 160 = 500 (tr)

Vậy: TN tính thuế: 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 (tr)

Thuế TNDN phải nộp: 3.176 x 22% = 698,72 (tr)

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận