5 Mẫu Hợp đồng lao động | Quyền lợi nhận được – Sai lầm dễ mắc phải khi ký kết

Căn cứ vào Bộ luật Lao động mới nhất đúng tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động trong quan hệ lao động Kế toán Việt Hưng chia sẻ những điều bạn cần nắm vững trước khi ký hợp đồng lao động với bất kỳ đơn vị nào bạn sẽ hợp tác làm việc trong tương lai để đảm bảo quyền lợi bản thân nhận được tránh mắc sai lầm qua bài viết ngay dưới đây.

hợp đồng lao động
5 Mẫu Hợp đồng lao động | Quyền lợi nhận được – Sai lầm dễ mắc phải khi ký kết

1. Hiểu rõ 3 loại hợp đồng lao động hiện hành theo quy định mới nhất

Tại Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019:

hợp đồng lao động
Phân biệt các loại hợp đồng lao động thông dụng

Tại Điều 33 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

– Trường hợp 2 bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

– Trường hợp 2 bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

2. Soạn thảo hợp đồng lao động chuẩn chỉnh đúng quy định

2.1 Nội dung soạn thảo hợp đồng lao động mẫu

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng lao động;

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Chế độ nâng bậc, nâng lương;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

LƯU Ý KHI SOẠN THẢO VĂN BẢN HỢP ĐỒNG:

 • Thông tin của người lao động, ghi đầy đủ chính xác để tiện cho quá trình liên lạc sau này nếu cần
 • Liệt kê chi tiết về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, nơi làm việc, các chế độ phúc lợi của người lao động
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động
 • Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.
 • Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết.
hợp đồng lao động
Mẫu hợp đồng lao động

2.2 Trọn bộ 5 loại hợp đồng lao động mẫu áp dụng cho mọi ngành nghề

TẢI VỀ

(1) Hợp đồng lao động theo vụ việc

(2) Hợp đồng lao động thời vụ

(3) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

(4) Hợp đồng lao động xác định thời hạn

(5) Hợp đồng thử việc

3. Phụ lục hợp đồng lao động 

3.1 Phụ lục hợp đồng lao động là gì? 

– Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

– Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

 • Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
 • Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Thực trạng hiện nay có nhiều công ty “lách luật” để không ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động bằng cách ký phụ lục hợp đồng. Tuy nhiên, tại Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động

=> Theo đó, thời hạn hợp đồng chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết. Như vậy, trong mọi trường hợp doanh nghiệp chỉ được ký tối đa 2 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn với mỗi người lao động. Mỗi lần chỉ được ký thêm 01 phụ lục hợp đồng lao động để thay đổi thời hạn hợp đồng nhưng không được làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết trước đó.

3.2 Trường hợp phụ lục lao động phát sinh sửa đổi bổ sung

(1) Phụ lục hợp đồng lao động này phát sinh khi có sự thay đổi về nội dung điều khoản của hợp đồng lao động chính thức. Chính vì vậy, phải ghi chính xác số hợp đồng và thời gian ký kết hợp đồng trước đó.

phụ lục hợp đồng lao động
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

(2) Cách viết nội dung thay đổi:

– Ghi rõ thay đổi điều khoản nào của hợp đồng, nội dung thay đổi, thay đổi như thế nào?

– Ví dụ:

+ thay đổi công việc (chuyển từ nhân viên tạp vụ sang nhân viên hành chính, từ thủ quỹ sang kế toán,…)

+ thay đổi địa điểm làm việc

+ tăng lương (do thay đổi mức lương cơ sở/lương tối thiểu vùng)

+ bổ sung phụ cấp, trợ cấp

+ gia hạn hợp đồng lao động có xác định thời hạn

– Thời gian thực hiện: Ghi rõ nội dung thay đổi nêu trên sẽ có hiệu lực từ thời điểm nào? Trong bao lâu? (nếu có)

– Người lao động nên ký và ghi tên mình bằng chữ viết tay để tránh trường hợp người sử dụng lao động cho rằng mình không đồng ý với thỏa thuận này

TẢI VỀ Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

4. 7 Điều cần lưu ý trước khi ký hợp đồng lao động 

Các hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động:

– Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động

– Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động

⇒ Người sử dụng lao động không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Hình thức của hợp đồng lao động:

– Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

– Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật lao động 2019.

Hợp đồng lao động khi thỏa thuận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

– Về công việc và địa điểm làm việc

– Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

+ Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ/1 ngày và không quá 48 giờ/1 tuần.

Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

+ Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

+ Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

 • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
 • 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 • 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

 • Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
 • Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;
 • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

– Về tiền lương: Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng – theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

– Về thời hạn hợp đồng

 

Trên đây Kế toán Việt Hưng chia sẻ 5 mẫu hợp đồng lao động đảm bảo quyền lợi bản thân người lao động tránh mắc sai lầm trước khi ký kết cả trong bản phụ lục hợp đồng sao đúng quy định Bộ Luật lao động.  Tham gia ngay Khoá học kế toán Online 1 Kèm 1 lĩnh vực bất kỳ đơn vị nào cũng cần phải có nhân viên kế toán CAM KẾT KHÔNG HIỆU QUẢ HOÀN HỌC PHÍ!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận