HTKK 5.1.8 | Cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

[featured_image]

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 5.1.8 là một phần mềm do Tổng cục Thuế Việt Nam phát triển nhằm hỗ trợ người nộp thuế trong việc kê khai thuế điện tử. Phần mềm này cung cấp một giải pháp tự động để lập các tờ khai thuế, tính toán thuế và nộp tờ khai thuế một cách chính xác và tiện lợi. Đây là công cụ chính thức và được sử dụng rộng rãi bởi doanh nghiệp và cá nhân kê khai thuế tại Việt Nam.

9 Điểm mới cập nhật phiên bản HTKK 5.1.8 phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất ngày 01/03/2024

1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bắc Giang đáp ứng Nghị Quyết số 938/NQ-UBTVQH15

– Đổi tên Huyện Việt Yên thành Thị xã Việt Yên (mã 22117).

Đổi tên các Xã/phường/Thị trấn thuộc Thị xã Việt Yên như sau: 

– Đổi tên Thị trấn Bích Động thành Phường Bích Động (mã 2211701)

– Đổi tên Thị trấn Nếnh thành Phường Nếnh (mã 2211703)

– Đổi tên Xã Tăng Tiến thành Phường Tăng Tiến (mã 2211717)

– Đổi tên Xã Hồng Thái thành Phường Hồng Thái (mã 2211715)

– Đổi tên Xã Quảng Minh thành Phường Quảng Minh (mã 2211719)

– Đổi tên Xã Ninh Sơn thành Phường Ninh Sơn (mã 2211721)

– Đổi tên Xã Vân Trung thành Phường Vân Trung (mã 2211723)

– Đổi tên Xã Quang Châu thành Phường Quang Châu (mã 2211725)

– Đổi tên Xã Tự Lạn thành Phường Tự Lạn (mã 2211733)

2. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Thanh Hóa đáp ứng Nghị Quyết số 939/NQ-UBTVQH15

– Cập nhật địa bàn hành chính thuộc Huyện Thiệu Hoá như sau:

– Cập nhật hết hiệu lực Xã Thiệu Phú (mã 4014131)

– Đổi tên Xã Minh Tâm thành Thị trấn Hậu Hiền (mã 4014163)

3. Nâng cấp mẫu Báo cáo sử dụng hóa đơn –mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD

– Nâng cấp cho phép kê khai loại tờ khai bổ sung đối với mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD

4. Nâng cấp Tờ khai thuế bảo vệ môi trường – mẫu 01/TBVMT (TT156/2013)

– Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu Tăng/giảm số thuế phải nộp trên 01/KHBS

5. Nâng cấp Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên – mẫu 02/TAIN (TT80/2021)

– Cập nhật khi mở lại tờ khai đã khai thì không cho phép sửa chỉ tiêu “Thuế suất” (theo như ràng buộc khai tờ khai mới).

6. Nâng cấp Tờ khai quyết toán phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu – mẫ 02/PHLPNG (TT80/2021)

– Cập nhật tính đúng giá trị Tổng cộng (theo từng loại phí, lệ phí và các khoản thu khác) khi tải bảng kê 02-1/PHLPNG lên ứng dụng.

7. Nâng cấp Tờ khai thuế Giá trị gia tăng – mẫu 04/GTGT (TT80/2021), Tờ khai thuế Giá trị gia tăng – mẫu 01/GTGT (TT80/2021)

– Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01-1/KHBS khi không thay đổi giá trị trên PL_GiamThue_GTGT_23_24 đối với tờ khai 04/GTGT, trên PL 43/2022/QH15 đối với tờ khai 01/GTGT.

8. Nâng cấp Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa – mẫu 01/ĐNXLNT (TT80/2021)

– Cập nhật kết xuất XML đủ thông tin ct (9) Địa bàn hành chính tại mục III.1

9. Nâng cấp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt – mẫu 01/TTĐB (TT80/2021)

– Cập nhật không báo đỏ khi chọn Tên hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp kê khai danh mục ngành nghề Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường bao gồm Casino.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA group FB CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

Phần mềm HTKK 5.1.8 là một công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong quản lý thuế, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro sai sót khi kê khai thuế. Việc sử dụng phần mềm này cũng góp phần nâng cao tính minh bạch và tuân thủ pháp luật về thuế.

Cập nhật: 22/03/2024 | Lượt tải: 17859

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *