Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

[featured_image]

Đây là quy định mới được ban hành hành tại Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay

Thông tư 66/2019/TT-BTC

Nội dung Thông tư 66/2019/TT-BTC
Nội dung Thông tư 66/2019/TT-BTC

Theo quy định mới, trường hợp có lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế điện tử thì Tổng cục thuế có trách nhiệm thông báo thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ thống tiếp tục hoạt động.

Người nộp thuế điện tử ngay trong ngày liền kề ngày Cổng thông tin điện tử tiếp tục hoạt động. Trường hợp có yêu cầu nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu điện thì các cơ quan thuế, ngân hàng thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho người nộp thuế theo quy định.

Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 29/04/2022 | Lượt tải: 3

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.