Thông tư 23/2021/TT-BCT quy định Danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu

[featured_image]

Ngày 15/12/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2021/TT-BCT quy định về Danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay

Nội dung Thông tư 23/2021/TT-BCT

Nội dung Thông tư 23/2021/TT-BCT
Nội dung Thông tư 23/2021/TT-BCT

Cụ thể, công bố danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu đối với các loại khoáng sản do Bộ Công Thương quản lý (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và than đá) theo quy định của pháp luật về khoáng sản, như: Xì titan loại 1; Xì titan loại 2; Quặng tinh niken; Bột mica...

Đồng thời, Thông tư ban hành 02 mẫu báo cáo thực hiện xuất khẩu khoáng sản. Theo đó, thương nhân lập báo cáo định kỳ hàng quý (có phát sinh xuất khẩu) theo mẫu rồi gửi về Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp), Sở Công Thương, Cục Hải quan cấp tỉnh nơi thương nhân có trụ sở chính chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu quý tiếp theo.

Sở Công Thương cấp tỉnh (hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ) nơi có thương nhân xuất khẩu khoáng sản lập báo cáo tổng hợp theo 6 tháng và hàng năm theo mẫu đính kèm Thông tư này, gửi về Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp) chậm nhất vào ngày 31/7 và 31/01 hàng năm.

Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 25/04/2022 | Lượt tải: 3

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.