Quyết định 493/QĐ-TTg 2022 Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

[featured_image]

Ngày 19/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 493/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay

Nội dung Quyết định 493/QĐ-TTg

Nội dung Quyết định 493/QĐ-TTg
Nội dung Quyết định 493/QĐ-TTg

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chiến lược như sau: tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 6-7%/năm trong thời kỳ 2021-2030; tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân 5-6%/năm trong thời kỳ 2021-2030; cân bằng cán cân thương mại trong giai đoạn 2021-2025, tiến tới duy trì thặng dư thương mại bền vững giai đoạn 2026-2030;…

Bên cạnh đó, định hướng xuất nhập khẩu hàng hóa là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo chiều sâu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng, có hàm lượng khoa học – công nghệ, hàm lượng đổi mới sáng tạo cao, các sản phẩm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 25/04/2022 | Lượt tải: 4

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.