Thông tư 07/2022/TT-BTC Hướng dẫn bàn giao, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu DN, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của CP, Thủ tướng CP

[featured_image]

Ngày 09/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng

Thông tư 07/2022/TT-BTC

Đối tượng áp dụng Thông tư 07/2022/TT-BTC

Theo đó, trong quá trình giữ hộ, với tài sản mất mát, thiếu hụt do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, có xác nhận của cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi Công ty Mua bán nợ (với doanh nghiệp chưa chính thức chuyển đổi) hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi mất mát, thiếu hụt tài sản (với doanh nghiệp đã chính thức chuyển đổi), doanh nghiệp giữ hộ tài sản không phải bồi thường.

Trong trường hợp trên, Công ty Mua bán nợ thực hiện loại trừ khỏi danh mục tài sản tiếp nhận tương ứng với số tài sản mất mát, thiếu hụt.

Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 01/04/2022 | Lượt tải: 4

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.