Quyết định 422/QĐ-NHNN 2022 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP

[featured_image]

Ngày 18/3/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ra Quyết định 422/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay

Quyết định 422/QĐ-NHNN

Nội dung Quyết định 422/QĐ-NHNN

Cụ thể, Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại Nghị quyết số 11 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng. Bên cạnh đó, Kế hoạch hành động bám sát các quan điểm, mục tiêu tại Nghị quyết số 11; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo của từng đơn vị và sự hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Ngân hàng để nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp và đạt mục tiêu đề ra.

Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 04/04/2022 | Lượt tải: 3

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.