Quyết định 251/QĐ-BNV 2022 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

[featured_image]

Ngày 29/3/2022, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 251/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay

Quyết định 251/QĐ-BNV

Quyết định 251/QĐ-BNV

Theo đó, yêu cầu của Kế hoạch gồm: phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân;…

Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 04/04/2022 | Lượt tải: 3

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.