Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định của Luật Quản lý thuế

[featured_image]

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Chi tiết cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu nhé!

Nội dung Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Theo đó, sửa đổi quy định về lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cụ thể, tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quyết toán năm.

Nội dung về thuế tạm nộp quý 4 trong Nghị định 91/2022/NĐ-CP
Nội dung về thuế tạm nộp quý 4 trong Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Các nội dung khác được đề cập trong Nghị định 91/2022/NĐ-CP mời bạn tải file để đón đọc chi tiết. Hoặc truy cập fanpage để cập nhật thông tin kế toán mới được đăng tải mỗi ngày.

Cập nhật: 31/10/2022 | Lượt tải: 6

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *