Mẫu Cam kết bảo mật thông tin theo TT10/2020/TT/BLĐTBXH

[featured_image]

Mẫu Cam kết bảo mật thông tin theo TT10/2020/TT/BLĐTBXH

Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH không cung cấp một mẫu cụ thể cho cam kết bảo mật thông tin hay thoả thuận bảo vệ bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 4 Thông tư này, nội dung của thoả thuận bảo vệ bí mật kinh doanh cần phải bao gồm các thông tin cơ bản sau đây:

1. Định nghĩa bí mật kinh doanh: Rõ ràng xác định thông tin nào được coi là bí mật kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về khách hàng, công thức, chiến lược, dữ liệu tài chính, hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà doanh nghiệp coi là cần được giữ kín để duy trì lợi thế cạnh tranh.

2. Phạm vi áp dụng: Xác định rõ đối tượng nào phải tuân thủ thoả thuận, thường là nhân viên, đối tác, hoặc bất kỳ ai có quyền truy cập vào bí mật kinh doanh.

3. Thời hạn bảo vệ: Xác định thời gian mà bí mật kinh doanh cần được bảo vệ, có thể là trong suốt thời gian làm việc và tiếp tục sau khi mối quan hệ kết thúc.

4. Nghĩa vụ của các bên: Mô tả cụ thể nghĩa vụ của các bên trong việc bảo vệ bí mật kinh doanh, bao gồm việc không tiết lộ, không sử dụng thông tin cho mục đích cá nhân hoặc cho bên thứ ba.

5. Biện pháp xử lý vi phạm: Nêu rõ các biện pháp sẽ được áp dụng nếu có vi phạm thoả thuận, bao gồm cả hậu quả pháp lý và kỷ luật.

6. Chữ ký của các bên liên quan: Đảm bảo rằng tất cả các bên tham gia đã ký và đồng ý với các điều khoản của thoả thuận.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA group FB CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

Trong thực tế, thoả thuận bảo vệ bí mật kinh doanh nên được soạn thảo một cách cẩn thận để đảm bảo rằng tất cả các yếu tố quan trọng được bao gồm và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng nhân viên và các bên liên quan được thông báo rõ ràng về nghĩa vụ của họ và hậu quả của việc vi phạm thoả thuận. Thoả thuận này cũng cần được xem xét và cập nhật định kỳ để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong pháp luật hoặc trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Cập nhật: 18/03/2024 | Lượt tải: 12099

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *