Category Archives: Dịch vụ kế toán

Dịch vụ làm kế toán đơn vị trường học trên phần mềm IMAS & MISA

Liệu bạn có nắm được chế độ kế toán đã thay đổi (TT107) ra sao để có thể kịp thời sửa chữa hay kiểm tra như thế nào chưa? Và đơn vị của bạn thì đã nhập xong dữ liệu vào phần mềm – nhưng không chắc về kết quả trên đối chiếu kho bạc, […]

Dịch vụ kế toán hành chính sự nghiệp Online chuyên nghiệp – chính xác

Song hành cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) dưới sự quản lý của nhà nước cũng đã từng bước được kiện toàn, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế – xã hội. Thực hiện được vai trò chủ đạo của mình, […]