[Chia sẻ] Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán Việt Hưng

Kế toán Việt Hưng – sẽ hướng dẫn các bạn nội dung và cách soạn thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ. Theo Luật Thương mại 2005 thì cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó bên cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận. Để xác lập quyền, nghĩa vụ và các vấn đề liên quan, bên cung ứng dịch vụ sẽ soạn thảo hợp đồng cho khách hàng để thực hiện ký kết. 

hợp đồng dịch vụ kế toán
[Chia sẻ] Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán Việt Hưng

1. Hình thức của hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

– Bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

– Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

2. Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán Việt Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

(V/v cung cấp dịch vụ kế toán thuế)

 • Căn cứ Luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 06 năm 2004;
 • Căn cứ Luật Kế toán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2003;
 • Căn cứ Luật Thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 10 tháng 05 năm 1997;
 • Căn cứ vào khả năng và yêu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày 04 tháng 01 năm 2020, tại Văn phòng Công ty, chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY…

Đại diện: ….

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ:

Mã số thuế: ….

Điện thoại: ….           

( Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên A)

Bên B: ……

Đại diện: ………

Chức danh: Kế Toán trưởng

Địa chỉ: ……

Điện thoại: 0988.680.223

( Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên B)

Bên A và Bên B có thể gọi tắt là “ Các Bên”

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất những nội dung công việc mà Bên B sẽ thực hiện cho Bên A như sau:

Điều I. Nôi dung công việc triển khai

Bên B đồng ý triển khai, thực hiện các công việc như sau:

 1. Công việc hàng tháng, quý từ tháng 03/2020

– Kiểm tra chứng từ kế toán

– Kê khai và báo cáo: Các loại tờ khai, báo cáo, văn bản đầy đủ và đúng thời hạn với luật thuế quy định hiện hành hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

– Hạch toán kế toán, ghi sổ, xác định kết quả hoạt động kinh doanh Quý, Năm

– Thông báo số thuế Bên A phải nộp khi có phát sinh

– Đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên (nếu có)

– Soạn hợp đồng lao động và cân đối chi phí nhân công

– Quyết toán thuế TNDN cuối năm

– Quyết toán thuế TNCN cuối năm

– Lập báo cáo tài chính cuối năm

– Xử lý các thủ tục hành chính cần thiết cho Công ty (nếu có)

– Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh khác trong phạm vi năng lực, sự hiểu biết của mình

 1. Phí dịch vụ và thời gian làm việc

– Thời gian bắt đầu triển khai: Từ tháng 3 năm 2017( hoá đơn phát sinh từ tháng 3/2017)

– Thời giờ làm việc: Không cố định, mỗi tháng bên B scan hóa đơn chứng từ cần kê khai gửi vào mail lamketoan.vn@gmail.com từ ngày 10 đến ngày 12 hàng tháng để bên A nhận hóa đơn, chứng từ.

– Phí dịch vụ trọn gói trong tháng 2.500.000đ/tháng ( Hai triệu năm trăm nghìn đồng). Nếu trong năm phát sinh nhiều chứng từ và mức độ phức tạp thì tăng mức phí lên sẽ thông báo sau.

– Thanh toán 100% bằng chuyển khoản vào ngày nhận hóa đơn, chứng từ của tháng tiếp theo (từ ngày 10 đến ngày 12 hàng tháng). Riêng tháng cuối cùng của mỗi quý tiền lương sẽ được trả sau khi Bên B hoàn thành xong các báo cáo và bàn giao lại chứng từ Quý đó cho Bên A.

Điều II. Giao nhận chứng từ và sổ sách

Báo cáo thuế hàng quý/năm

Vào ngày 18 của tháng phải nộp tháng/quý/năm Bên B sẽ bàn giao bản mềm hoàn thiện cho Bên A. Bên A sẽ ký và nộp báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước/cơ quan quản lý Thuế. Nếu ngày 18 hàng tháng/quý/năm là ngày Chủ Nhật sẽ tiến hành bàn giao vào ngày liền kề sau đó.

Thời gian nộp báo thuế, báo cáo tài chính cho cơ quan Nhà nước/ cơ quan Thuế không được muộn hơn thời hạn cuối cùng phải nộp theo quy định của Pháp luật.

Điều III: Trách nhiệm của mỗi bên

 1. Trách nhiệm Bên A
 • Đảm bảo cung cấp đầy đủ các chứng từ, thông tin cần thiết liên quan đến việc thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của Bên B.
 • Đảm bảo thanh toán đúng hạn cho Bên B theo đúng điều khoản trong hợp đồng.
 1. Trách nhiệm Bên B
 • Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng phạm vi công việc quy định trong hợp đồng.
 • Thực hiện công việc theo đúng thời hạn phải nộp cho cơ quan thuế quản lý.
 • Cử nhân viên có chuyên môn, năng lực thực hiện công việc.
 • Chịu trách nhiệm về số liệu đã làm là đúng với thông tin, tài liệu mà bên A cung cấp.
 • Mọi chi phí thuế TNDN và GTGT về việc thanh tra, quyết toán thuế sẽ do bên A nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều IV: Điều khoản chung

– Hai bên phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai công việc nhằm tạo điều kiện để công việc được hoàn thành tốt nhất và đúng thời hạn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cản trở việc thực hiện hợp đồng Các bên phải cùng thảo luận tìm biện pháp giải quyết. Thông tin trao đổi sẽ được trên điện thoại, văn bản, Email.

– Những tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được thương lượng giải quyết bởi các bên trên tinh thần thiện chí hợp tác và phù hợp quy định hiện hành Hợp đồng kinh tế. Nếu không có giải quyết sau khi thương lượng, các tranh chấp phát sinh hoặc liên quan Hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Việt Nam. Phán quyết của Trọng tài là cuối cùng và có hiệu lực thi hành với các Bên.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết 31/12/2017. Nếu sau thời hạn trên hai bên không có yêu cầu nào khác, hợp đồng sẽ tự động gia hạn. Trường hợp các bên muốn thay đổi các điều khoản trong hợp đồng phải thông báo cho bên còn lại trước 01 tháng bằng văn bản hoặc email. Hai bên sẽ thống nhât để điều chỉnh bằng phụ lục hợp đồng nếu có thay đổi.

– Hợp đồng cung cấp dịch vụ này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A

CÔNG TY…

BÊN B

  ( Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tải mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán Việt Hưng: TẠI ĐÂY

Nội dung của hợp đồng do các bên thỏa thuận và quyết định cho phù hợp với những điều kiện hoàn cảnh, loại dịch vụ cụ thể. Để có một bản hợp đồng rõ ràng, chặt chẽ, dễ đọc hiểu, dễ thực hiện, đảm bảo được quyền lợi cho các bên đòi hỏi các bên phải thận trọng, hiểu biết pháp luật và có kỹ năng, kinh nghiệm thực tế trong việc soạn thảo, đàm phán ký kết hợp đồng. Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn trong quá trình soạn thảo hợp đồng cho đơn vị mình. Chúc các bạn thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận